Intervju med Katarina Larsson

Katarina Larsson är förskollärare och kvalitetsansvarig för område förskola hos Lärarfortbildning. Hon har ett dokumenterat starkt driv som fortbildare och skolutvecklare och är välkänt ansikte genom utbildningsfilmerna på Youtube som har visats hundratusentals visningar.

Vad betyder begreppet skolutveckling för dig?
Skolutveckling är att vara i en rörelse från det omedvetna till det medvetna. ”Vår” förskola är ju i mångt och mycket vi som arbetar där och det är vi individer som ska utvecklas och utveckla. Vi gör ju massa spännande saker hela tiden men det är i det medvetna som utveckling sker. 

Du har jobbat länge med skolutveckling. Vilken är din viktigaste lärdom?
Det måste få ta tid och förskolans personal måste få pröva själva och reflektera runt det som sker. Det går inte att prata fram skolutveckling, den måste göras men alltid ihop med reflektionen. Så bygg upp en stor dos tålamod och jobba målmedvetet och med rimliga tidsramar.

Vad är det finaste någon har sagt till dig i ett utvecklingsprojekt?
Jag har flera gånger fått höra att jag inspirerar dem som vågar gå lite på tvären och ger mod att våga bryta invanda mönster som inte gynnar barn, verksamhet eller utveckling. Jag vet ju att jag är väldigt strukturerad men det finns lite Pippi Långstrump i mig också.

Varför misslyckas så många utvecklingsprojekt?
Vi gör det klassiska misstaget att ha för bråttom. Men ofta faller det också på otydlig struktur. Vi måste ha en tydlig struktur som stöttar. Eftersom utveckling tar tid så hinner personer lämna arbetsplatsen under resan och nya tillkomma. Då måste det finnas en uttalad och nedskriven plan runt ansvarsfördelning, tidsram, dokumentation etc.