Intervju med Lars GustavssonLars Gustavsson

Lars Gustafsson är ett välkänt ansikte i skolans och förskolans värld. Känd föreläsare, fortbildare, prisbelönt rektor, certifierad förändringsledare och med många långa utvecklingsprojekt bakom och framför sig.

Vad betyder begreppet skolutveckling för dig?
För mig handlar det om att få till en riktig förflyttning av tankesätt och arbetssätt. Man måste lämna de tjusiga dokumenten därhän och behålla fokus på att det här handlar om att vi tillsammans ska skapa en skola där eleverna ska må bra och där de når målen.

Du har jobbat länge med skolutveckling. Vilken är din viktigaste lärdom?
Tillit och förtroende! Det måste finnas mellan alla som är med och man ska kunna röra sig gemensamt i en viss riktigt. Kultur och förhållningssätt är en nyckelfråga och man missar detta lite för ofta. Vi måste ge utrymme att våga prova och våga misslyckas.

Vad är det finaste någon har sagt till dig i ett utvecklingsprojekt?
Jag har flera gånger fått höra i olika skolutvecklingsprojekt att jag har hjälpt dem att få tillbaka sin arbetsglädje efter att ha gått omkring och känt sig arbetströtta under flera år. Det känns väldigt fint, tycker jag.

Varför misslyckas så många utvecklingsprojekt? Kan du se en röd tråd?
Absolut! Bristen på tålamod och kontinuitet. Vi behöver förstå att det tar tid att förändra tankesätt och förhållningssätt. Det blir också svårt när det finns brister i ledarskapet. Människor måste få känna sig medskapande. De demokratiprinciper vi lär våra elever måste finnas med också här.