Intervju med Susanne Weiner AhlströmSusanne Weiner Ahlström är Lärarfortbildnings kvalitetschef. Hon är också fortbildare, läromedelsförfattare, lärarutbildare och utbildad speciallärare.

Vad betyder begreppet skolutveckling för dig?
För mig handlar det om en utvecklingsresa som vi gör tillsammans. Den börjar i en gemensam förståelse av hur det faktiskt ser ut och mynnar ut i en plan på det aktiviteter som måste göras. Det är en cirkel utan slut. Men det viktigaste är att förstå att skolutvecklingen måste komma inifrån och att den måste göras tillsammans.

Du har jobbat länge med skolutveckling. Vilken är din viktigaste lärdom?
Skolutveckling handlar mycket om att se och förstå helheten och våga prioritera. Om vi ska ha fokus på rätt saker och bibehålla vår motivation även i uppförsbackar kan vi inte springa på alla idéer samtidigt. Med en grundlig analys vet man att man satsar på rätt saker.

Vad är det finaste någon har sagt till dig i ett utvecklingsprojekt?
Jag såg att Lars Gustafsson hade svarat det i sin intervju också, men just det där med att jag har hjälpt dem hitta tillbaka till sin arbetsglädje. Jag tänker att det något av det finaste man kan få höra i min roll. Jag blir också så otroligt glad när lärare berättar för mig att de känner sig mycket säkrare i sin roll eller på sina olika undervisningsstrategier. 

Varför misslyckas så många utvecklingsprojekt?
Alltför många gånger så saknas den nödvändiga analysen där man går på djupet med problemen och inte bara gör brandkårsutryckningar för att åtgärda problematiska symptom. Utgå från medarbetarnas förståelse och ett ärligt nuläge och jobba därifrån och utan att stressa på.