Tidigare utvecklingsprojekt

Här har du några av våra spännande skolutvecklingsprojekt de senaste åren

Malmö stad 2018-2019

120 elevassistenter inom grundsärskolan.

Sex olika grupper med vardera fyra veckor heltid i utbildning i områdena skolans styrdokument, hjärnans inlärningsprocesser, verktyg för att öka elevers motivation, kommunikationshjälpmedel samt lågaffektivt bemötande. Utbildningen har gått i perioder om en vecka i taget med paus på två veckor emellan då deltagarna har jobbat som vanligt.

”Det här är ett sätt att både stärka dem i sin yrkesprofession och underlätta samarbetet mellan olika professioner i skolan. Allt detta kommer i slutändan eleverna till gagn.”

Kim Nybble, HR-chef utbildningsförvaltningen Malmö stad


”Vi höll nog på med upphandlingen i ett halvår innan vi hittade rätt. Med Lärarfortbildning AB har det fungerat oerhört bra, man har varit lyhörd för våra behov och flexibel redan från start."

Therese Herrman, HR-konsult på kompetensförsörjningsenheten Malmö stad.

Töreboda kommun 2015-2017

Läs-och skrivutvecklingsprojekt för ca 100 grundskolelärare.

Kommunens fem grundskolor har fått stöd i att utveckla arbete och praktisk undervisning från förskoleklass till återinlärning i högstadieklass. Arbetet innebar också att ta fram en läs- och skrivplan.

 

” Vår tanke med den här satsningen har varit att vi vill ge all personal en bred kunskapsbas och att det ska påverka elevernas resultat.”

Marita Friborg, Barn och utbildningschef Töreboda kommun

 

” Att vi valde Lärarfortbildning berodde på att vi hade haft dem här på en gemensam föreläsning för all lärarpersonal F-9 och lärarna kände bara att Wow! Det här vill vi ha mer av. Vi har hela tiden kunnat skräddarsy vad vi ville ha mera av utifrån lärarnas behov och vad som uppkom.”

Marianne Gerdin, Kvalitetsutvecklare Töreboda kommun


Se mer om projektet här

Marks kommun 2017-2018 

Kommunens utvecklingspedagoger fick kompetensutvecklande insatser i systematiskt kvalitetsarbete. Syfte var att tydliggöra förskolans uppdrag, med fokus på analys, analysverktyg och dokumentationsuppdraget. Satsningen varvade föreläsningar, workshops och grupparbeten.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning 2018-2020

Ledarskapsutveckling för 180 förskollärare

Gemensam uppstart med fokus på förskolans uppdrag för stadsdelens alla kommunala förskolor med storföreläsning för 300 förskollärare, barnskötare och chefer. Därefter tre tillfällen med vardera tre dagar med grupper om 60 förskollärare. Fokus på att leda andra i en pedagogisk verksamhet.