Processledarutbildning

– verktyg och metoder för en undervisningsnära skolutveckling

Kursen lär dig att:

 • Leda dina kollegor i en kontinuerlig utveckling av undervisningspraktiken
 • Bidra till en skola som utvecklas enligt vetenskaplig systematik
 • Gå från projekt till process
 • Använda konkreta redskap för ett lärande och utvecklande klimat i gruppen
 • Skapa struktur och systematik i utvecklingsarbetet
 • Att förhålla dig kritiskt och utvecklande till ditt eget ledarskap
Kursen hålls i lokal på ort och digitalt.

Om kursen

Välkommen till en utbildning där du lär dig att leda kollegiala processer som utvecklar elevernas lärande. Framgångsrik skolutveckling handlar om kontinuerlig undervisningsutveckling snarare än enstaka projekt. Här utvecklar du din förmåga att driva ett sådant förbättringsarbete och att kunna utmana mot ett mer effektivt kollegialt lärande.  

Innehåll

Dag 1 Att leda skolutveckling

 • Processledarskap, ett pedagogiskt ledarskap som främjar lärande och utveckling
 • Förbättring snarare än förändring – från projekt till processer
 • Att etablera strukturer för evidensbaserad undersökning och förbättring
 • Kvalitetsarbete med beslut som baseras på fakta och analys

 

Dag 2 Att leda en grupp i ett undervisningsnära lärande

 • Lärcykel för kollaborativt lärande
 • Att göra kollegiala observationer av elevers lärande
 • Analysen som nav i vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet
 • Undervisningsutveckling för likvärdighet i elevernas lärande

 

Dag 3 Att utveckla en grupps kollaborativa arbetssätt

 • Pedagogiskt ledarskap med analys av gruppens mognad som grund
 • Metoder för allas delaktighet, ett villkor för lärande
 • Möta motstånd och få andra med sig i förändring
 • Forma ”organisatorisk kompetens” för förändring av skolkulturer
 • Verksamhetsövergripande processer för kontinuerligt förbättringsarbete

Fortbildning i process

Kursens upplägg ger stora pedagogiska vinster för din utveckling, och kombinerar fysiska träffar med digitala. Den innefattar också eget arbete mellan kursdagarna där du med stöd av ett konkret verktyg ska göra en analys av din skolas strukturer för undervisningsutveckling.  Därefter arbetar vi tillsammans i gruppbaserade processer kring ”huret” i processledarskapet. Integrerat i utbildningen erbjuds du individuell handledning via zoom kring de möjligheter och utvecklingsområden du står inför i ditt processledarskap.

Målgrupp

Passar dig som leder utvecklingsarbeten. Utvecklingsledare, förstelärare, arbetslagledare, specialpedagoger, biträdande rektorer, rektorer. För alla skolformer.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl

Välj kurstillfälle

Fortbildning i process
KURSORT STOCKHOLM + DIGITALT, 16 mars Digital (kl 9-16.00) & 26-27 april Sthlm (kl 9-16.30)
. | 11 800 kr ex moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen