Om Lärarfortbildning

Vi utvecklar Sveriges viktigaste människor. Ja, det är vår grundfilosofi.
Effekten av fortbildningen ska nå hela vägen fram och påverka elevernas lärande i alla skolformer och barnens lärandemiljö i förskolan.

I över 30 år har vi på Lärarfortbildning arbetat med fortbildning för lärare och skolledare. Vi är lärare som fortbildar lärare och skolledare som fortbildar skolledare. Våra utbildare är legitimerade och väljs utifrån våra högt ställda krav på pedagogisk kompetens och didaktisk ämneskunskap.

All fortbildning ligger i linje med läroplan, skollag samt Skolverkets och Skolinspektionens intentioner om utveckling. Men också utifrån professionens behov av praktiknära lösningar och beprövad erfarenhet.

Vårt uppdrag är att utveckla hela lärarprofessionen och påverka utvecklingen av den svenska förskolan och skolan. Vi ägs av Lärarförbundet och vårt uppdrag omfattar alla lärare oavsett facklig tillhörighet.

Lärarfortbildning ABs styrelse

Nöjd kund garanti

Vi vill att du ska känna dig trygg när du väljer fortbildningsleverantör. Därför erbjuder vi nöjd-kund-garanti. Kontakta våra utbildningsrådgivare om du vill ha mer information.

Kvalitetssäkring

Lärarfortbildning AB har ett kvalitetssystem byggt på mer än 25 års erfarenhet av att fortbilda yrkesverksamma lärare från förskola till vuxenutbildning.

Mer om kvalitetssäkringen

Dela med dina kollegor!

Kontakta oss