Dokumentation

Här hittar du föreläsarnas presentationer.

På den här sidan finns föreläsarnas dokumentation. Vi laddar upp materialet löpande efter varje konferens.
Till höger hittar du filerna i pdf-format.