Vägledarkalendariet 2024

14 mars 2024

Vägledarkalendariet består av fyra konferenser per år med toppaktuella konferensprogram för studie och yrkesvägledare. Här blandas nyheter, fördjupning och tid för reflektion över hur förändringar påverkar vårt arbete som SYV.

För att boka abonnemanget som ger dig tillgång till de fyra konferenserna klickar du här >>

Vägledarkalendariets konferenser ingår i abonnemanget, men går även att boka separat.

Hur kan könsbundna studie- och yrkesval motverkas?

Könsskillnader i studie- och yrkesval finns som eget forskningsområde, både inom sociologin och psykologin. Kunskaperna därinom är viktiga att analysera då det kommer till karriärvägledning: Det handlar om preferenser, intressen, normer och attityder, socialisering och könsrelaterade förväntningar.

Det är då man ringar in de områden som påverkar individers studie- och yrkesval, man lättare kan utmana begreppet könsbundna studie- och yrkesval – inte minst för att främja jämlikhet. För det krävs kunskap och information och inkluderande karriärvägledning med bredd – både i vid och snäv bemärkelse. Det är viktigt att skapa medvetenhet om betydelsen att välja yrke utifrån intressen, istället för kön.

Vi studie- och yrkesvägledare har som uppdrag att utmana och förändra stereotyper, vilket i nästa steg gynnar både samhället och individer för att skapa en mer jämställd arbetsmarknad, genom att tillvarata- och utveckla individers fulla potential - oavsett kön.

Varmt välkommen till årets första vägledarkonferens!

 

Jenny Ivarsson
SYV och programansvarig för Vägledarkalendariet

Vi söker svaren på följande frågor:

  • Vad kan begreppet jämställd vägledning betyda- och innebära för oss vägledare, inom de olika verksamheter vi är verksamma inom?
  • Hur kan vi öka kunskapen om könsroller och motverka machokulturer?
  • Hur kan Sveriges politiska mål om att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, med jämställdhet och demokrati bättre säkerställas?
  • Hur kan vi aktivt arbeta mot könssegregering gällande utbildningsval och yrkesval?
  • Hur kan ett samhällsområde planera- och arbeta för ökad jämställdhet?

Målgrupp

Studie- och yrkesvägledare

Innehåll

8.30 Incheckning öppnar - på plats eller via länk. Kaffe/smörgås för deltagare på plats
09.00 Jenny Ivarsson, programansvarig, hälsar välkomna

Målet, ett jämställt samhälle - framsteg och utmaningar för regeringens jämställdhetsarbete
Martin Andreasson, statssekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsministern, öppnar dagens konferens med ett kortare anförande.

9.10 Jämställdhetsperspektiv i karriärvägledning, hur kan de se ut i praktiken?

Gemensam reflektion

BEGREPPET JÄMSTÄLLD VÄGLEDNING

Låt oss börja där vi står. Vi reflekterar enskilt och tillsammans - både på plats och i chatten - utifrån frågan vad begreppet jämställd vägledning kan betyda och innebära för dig som vägledare, inom den enhet där du är verksam.
9.30 kort paus
9.35 De nationella målen om goda levnadsvillkor för alla unga - hur ser det ut för utrikesfödda tjejer?

Emma Neuman, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor har det statliga huvuduppdraget, som utgår från målet att alla unga ska ha goda levnadsvillkor med makten att få forma sina egna liv.

10.35 Paus
10.45 Vad upprätthåller könsskillnader i utbildningsval?

Boel Kristiansson och Jacob Lindahl från Jämställdhetsmyndigheten

Utbildningssektorns uppdrag att organisera och ge utbildning inom dess olika enheter, är en grundval för ett demokratiskt samhälle. Ett jämställt utbildningssystem innebär att det inte finns könsskillnader i fråga om tillgång till utbildning. Ett annat mål är individers möjlighet att kunna få nå sitt fulla potential. Stereotypa könsskillnader- och könsroller ska inte få prägla undervisning och utbildning och den ska vara inkluderande.

11.45 Paus för lunch

Lunch på egen hand.

13.15 Hur kan samhällets aktörer som ansvarar för trafikplanering, jobba mot ett likvärdigt transportsystem för alla individer?

Per Wisenborn, Nätverket för jämställdhet inom transportsektorn.

En grund för studier och arbetsliv, är bland annat frågan hur individer kan ta sig till- och från utbildnings- och arbetsplatser. Det handlar om likvärdig tillgänglighet till utbildning och arbetsplatser. Per är trafikplanerare i Malmö Stad och ger exempel på deras arbete, samt allmänna frågor nätverket arbetar med.

14.00 Paus - kaffe och kaka för deltagare på plats
14.20 Hur kan vi öka kunskapen om könsroller och motverka machokulturer?

Nina Rung, genusvetare, kriminolog, föreläsare och debattör

Nina Rung guidar oss fram genom aktuella jämställdhetsfrågor kopplat till könstillhörigheter, som är viktiga att belysa i Sverige 2024 och för framtiden!

Vi studie-och yrkesvägledare har ett viktigt samhällsuppdrag i vår vägledning mot studier och arbetslivet, kopplat mot jämställdhet. Det är många samhällsfunktioner som både kan påverka och vara viktiga inom.detta vida område – inte minst vårt utbildningssystem.

15.20 Slutord- och en summering av dagen
15.30 Konferensen avslutas

Föreläsare

Klicka på bilderna för mer information.

Martin Andreasson
Boel Kristiansson
Jacob Lindahl
Emma Neuman
Nina Rung
Per Wisenborn

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Projektledare/koordinator

Monica Franc

Konferensen genomförs på Lustikulla Konferens i Liljeholmen, Stockholm

Stockholm, 14 mars 2024
9.00-15.45 | 3 100 kr ex moms

Ej bokningsbar
Livesänd
Onlinekonferens live, 14 mars 2024
9.00 - 15.45 | 2 100 kr exkl moms

Ej bokningsbar

Boka ditt abonnemang 2024

4 konferenser per år till mycket förmånligt pris!

Du vet väl att du kan köpa ett årsabonnemang på konferenser för syv? Passa på - det kan vara Sveriges bästa prislapp!
Läs mer här>>

Det här är Vägledarkalendariet

Vägledarkalendariet erbjuder fyra aktuella konferensprogram per år - till ett mycket förmånligt paketpris. Nyheter, fördjupning och tid för reflektion över hur förändringar påverkar vårt arbete som SYV. Här har du chansen att lyssna och ställa egna frågor till ansvariga myndigheter, politiker, forskare m m och inte minst, träffa kollegor med samma utmaningar som du själv har i rollen som studie- och yrkesvägledare. 

Studie- och yrkesvägledare från både skola och näringsliv är varmt välkomna att delta.