Vägledarkalendariet 2024

16 maj

Vägledarkalendariet består av fyra konferenser per år med toppaktuella konferensprogram. Nyheter, fördjupning och tid för reflektion över hur förändringar påverkar vårt arbete som SYV.

För att kunna leverera vassa och toppaktuella program utvecklas och revideras programmen kontinuerligt. Vill du bidra med idéer till innehållet så tveka inte att höra av dig.

För att boka abonnemanget som ger dig tillgång till de fyra konferenserna klicka här >>

Vägledarkalendariets konferenser ingår i abonnemanget, men går även att boka separat.
Utbildningsluckor och skolmisslyckanden

Utbildningsluckor och skolmisslyckanden

Hur situationsanpassar vi vägledningen för respekt och stöttning för individer i svårare utgångslägen?

En viktig hörnpelare i vägledningsarbetet är respekt, stöttning och förståelse för individens livssituation. Det är inte alltid de basala frågorna Var är jag? Vart vill jag? Hur gör jag? som leder vägledande samtal framåt.

Under konferensen får vi ta del av kunskaper från olika verksamheter och organisationer som var och en på olika sätt arbetar för individers etablering, alternativt återetablering i samhället, där studier och arbete står som en viktig del.

Konferensens huvudfråga handlar om vad som kan vara avgörande när individer vill lyckas med studier och etablera sig på arbetsmarknaden efter en tuff start och utanförskap i olika former.

Bland föreläsarna får du möta representanter från SIS statens institutionsstyrelse, KRIS Kriminellas revansch i samhället, organisationen Talita, Alma Folkhögskola, Activa, socialsekreterare från Hässelby-Vällingby sdf och sist men inte minst journalisten och författaren Gulistan Kavak.

Varmt välkommen till årets andra vägledarkonferens!

 

Jenny Ivarsson
SYV och programansvarig för Vägledarkalendariet

Vi söker svaren på följande frågor:

  • Vad kan bli avgörande för individer med tidigare skolmisslyckanden, för att de ska lyckas med sina studier?

  • Hur kan vi bättre säkerställa en etablering på arbetsmarknaden för individer med särskilda behov?

  • Hur kan en process från ett kriminellt liv utanför arbetsmarknaden till en etablering i samhället se ut, där utbildning kan bli en viktig del av rehabiliteringen?

  • Hur kan ett rehabiliteringsarbete se ut för individer som levt ett utsatt liv se ut, bl a gällande målet en integrering i samhället med en plats på arbetsmarknaden.

  • Vad är viktigt att tänka på i vägledningssamtal med individer med psykisk ohälsa?

Målgrupp

Studie- och yrkesvägledare

Innehåll

08.30 Incheckning öppnar - på plats eller via länk. Kaffe/smörgås för deltagare på plats
09.00 Konferensen börjar

Jenny Ivarsson, programansvarig för Vägledarkalendariet 2024, hälsar välkommen.

09.05 Vad kan göra skillnad, då en individ klarar studier trots tidigare skolmisslyckanden?

Simon Bjerkehaug, Alma Folkhögskola

FOLKHÖGSKOLAN - EN MÖJLIGHET TILL STUDIER FÖR ALLA

Folkhögskolor är viktiga för individer med utbildningsluckor. De erbjuder bl a utbildningar till individer som kan ha hamnat utanför både det traditionella utbildningsväsendet och arbetsmarknaden. De har även skräddarsydda utbildningar som riktar sig mot individer inom npf-området, afasi etc och lyckas bra med att ge individer en utbildning som de slutför, vilket är viktigt för de som kan ha tidigare skolmisslyckanden.

09.45 Kort bensträckare
09.50 En etablering i samhället, efter ett kriminellt liv?

Ali Reunanen, en av grundarna till föreningen KRIS

SVÅRIGHETER OCH MÖJLIGHETER
För före detta kriminellas återetablering i samhället, är en etablering på arbetsmarknaden viktigt. Ali är före detta kriminell som är en av grundarna av föreningen Kriminellas revansch i samhället. Hör honom berätta om vad som är viktigt för individer som vill lämna kriminalitet bakom sig.

10.35 Att vara vägledare inom SIS. Vad kan vi lära av dem?

Anna Lundgren, verksamhetsutvecklare Statens Institutionsstyrelse, SIS och Johanna Ekelund, syv inom SiS

Vägledning och utbildningsmöjligheter är en viktig och central del av LVU-placerade ungdomars placeringstid inom Statens Institutionsstyrelse, SIS, som har en egen skolorganisation med egna syvare. Vilka är utmaningarna och vad är viktigt att tänkta på, då vägledning ingår under tiden den unge är SiS-placerad och går i skolan på SiS.

11.15 Paus
11.25 Hur fungerar en kommuns gängavhopps-verksamhet?

Kaan Demirag, socionom

Hur kan processen för gängavhoppare se ut, där en återetablering i samhället är målet? Studier och en etablering på arbetsmarknaden blir viktiga deltar för unga individer, för att bryta sin kriminella bana och det riskfyllda livet med att vara gängkriminell.

12.05 Lunchpaus på egen hand
13.35 Hur bemöter vi området analfabetism?

Vi vill veta mer om området analfabetism i Sverige och de konsekvenser som det skapar.

Gulistan Kavak, journalist & författare

Inom forskarvärlden och utifrån en pågående kartläggning av SCB, beräknas det finnas ca 800 000 individer i Sverige som inte har läsförmåga. Vilka konsekvenser leder analfabetism på individnivå, att inte kunna läsa och skriva, eller för barn- och unga som har föräldrar som är analfabeter?

14.20 Hur kan man bättre säkerställa individers etablering på arbetsmarknaden?

Stina Asp, Aktiva Örebro

Activa är en stiftelse som jobbar på uppdrag av AF och Örebro Kommun. De jobbar mot att individer ska få utvecklas utifrån egna förutsättningar och det även i egen takt. Stöttning och vägledning är viktiga delar av det arbetet. Vad är viktigt att veta och ta fasta på, då det gäller en individuell process mot studier och arbete, då det kommer till individer som kan ha särskilda behov?

15.00 Paus, kaffe/kaka för deltagare på plats
15.20 Att möta- och bemöta individer, som levt i stor utsatthet

Anna Sanders och Josephine Appelquist, founders organisationen Talita

Hur kan en rehabiliteringsprocess se ut för individer som levt i utsatthet och varit fast i sexarbete?

Idag hör vi om grooming av unga och om individer som ser plattformar som Only Fans som ett alternativ till en inkomstkälla, vilket riskerar att de hamnar i sexarbete. Det finns ett skuggsamhälle med prostitution, som sätter individer i en stor utsatthet och skapar även psykisk ohälsa.

Organisationen Talita arbetar både med informationsspridning och med rehabiliteringprocesser för sexarbetare. Många av dem har luckor i sitt yrkes-cv och även utbildningsluckor och har levt mycket utsatt.

16.00 Avslut med slutord av Jenny Ivarsson

Konferensen avslutas 16.00

Föreläsare

Ali Reunanen
Grundare KRIS
Anna Lundgren
Verksamhetsutvecklare SIS
Anna Sander
Grundare föreningen Talita
Gulistan Kavak
Journalist och författare
Johanna Ekelund
Syv inom SIS
Josephine Appelqvist
Grundare föreningen Talita
Kaan Demirag
Socialsekreterare SIG
Simon Bjerkhaug
Biträdande rektor Alma Folkhögskola
Stina Asp
Enhetschef stiftelsen Activa

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Projektledare/koordinator

Monica Franc

Konferensen genomförs på Lustikulla Konferens i Liljeholmen, Stockholm

Stockholm, 16 maj 2024
9.00-16.00 | 3 100 kr ex moms

Ej bokningsbar
Livesänd
Onlinekonferens live, 16 maj 2024
9.00-16.00 | 2 100 kr ex moms

Ej bokningsbar

Det här är Vägledarkalendariet

Vägledarkalendariet erbjuder fyra aktuella konferensprogram per år - till ett mycket förmånligt paketpris. Nyheter, fördjupning och tid för reflektion över hur förändringar påverkar vårt arbete som SYV. Här har du chansen att lyssna och ställa egna frågor till ansvariga myndigheter, politiker, forskare m m och inte minst, träffa kollegor med samma utmaningar som du själv har i rollen som studie- och yrkesvägledare. 

Studie- och yrkesvägledare från både skola och näringsliv är varmt välkomna att delta.