Skräddarsydd fortbildning för små och stora grupper

Fortbildning på plats hos er eller online

När ni vill utveckla en gemensam förståelse i kollegiet så är uppdragsfortbildning den fortbildningsform som vi rekommenderar. Vi arbetar i process och startar där ni befinner er. Ni får föreläsningar och praktiknära forskning, verktyg och metoder, skräddarsytt efter era behov. Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Bedömning och betyg
Bedömning

Utveckla bedömarkompetensen för att öka lärandet och minska prestationspressen.

Elevassistentutbildning
Grundkurs om den anpassade grund- och gymnasieskolan

En 3 dagars processutbildning, skräddarsydd för elevassistenter.

 

Elevens rätt till kommunikation
Ledarskap och kollegialt lärande

Utforma kommunikativa lärmiljöer som ger elever möjlighet att uppleva och utveckla sin kommunikativa kompetens.

Lågaffektivt bemötande i anpassad skola
Pedagogik

Grunderna till förhållningssättet lågaffektivt bemötande och de tre stegen: hantera, utvärdera och förändra. 

Lärandets drivkrafter - för elever med IF
Pedagogik

Utveckla relationskompetensen och lär om hur kroppsspråket skapar förtroende, samarbetsvilja och lärande.

Motivation och lärprocesser
Specialpedagogik

Arbetssätt för att utveckla elevernas förmågor och göra eleven medveten och delaktig i sitt eget lärande.  

Skolformen där alla får vara sitt unika jag
Grundkurs om den anpassade grund- och gymnasieskolan

Om intellektuell funktionsnedsättning och hur vi stöttar elever med IF i sitt lärande.

Tydliggörande pedagogik
Lärande och undervisning

Lär er använda tydliggörande pedagogik och att utforma och använda visuella verktyg för att skapa tydlighet och struktur i lärandet.

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti