Utvecklande kurser för dig inom den anpassade skolan

Våra erfarna kursledare föreläser, inspirerar och utmanar dig. Du får ny kunskap, verktyg och svar på dina frågor samt möjlighet att utbyta erfarenheter kollegor från andra arbetsplatser.

Alltid lärarlett - alltid interaktivt.

Våra ledarskapskurser hittar du här

Målgrupp:
Lärare och övrig personal i anpassad grund- och gymnasieskola.

Motivation och lärprocesser i den anpassade skolan, steg 2

– med undervisningsgemenskap som fokus

En fortbildning för dig som har kommit igång med förmågecirkeln som verktyg – och önskar mer inspiration och nya tankar hur du praktiskt använder den i din undervisning.

| ONLINE
Målgrupp:
Lärare och elevassistenter i den anpassade grund- och gymnasieskolan

Motivation och lärprocesser i den anpassade skolan

– förmågecirkeln som verktyg

Lär dig ett medvetet arbetssätt där du utvecklar elevernas förmågor och gör eleven medveten och delaktig i sitt eget lärande.  

| ONLINE

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.