Utvecklande kurser för dig inom den anpassade skolan

Våra erfarna kursledare föreläser, inspirerar och utmanar dig. Du får ny kunskap, verktyg och svar på dina frågor samt möjlighet att utbyta erfarenheter kollegor från andra arbetsplatser.

Alltid lärarlett - alltid interaktivt.

Våra ledarskapskurser hittar du här >>

Målgrupp:
Lärare i den anpassade grund- och gymnasieskolan.

Bedömning och betyg i den anpassade grund- och gymnasieskolan

– ett fungerande och stimulerande redskap för inlärning och återkoppling

Utveckla din bedömarkompetens för att öka lärandet och minska prestationspressen hos eleverna.

ONLINE
Målgrupp:
Elevassistenter och lärare i den anpassade grund- och gymnasieskolan

Grundkurs för dig i den anpassade grund- och gymnasieskolan

– att bemöta elever med en intellektuell funktionsnedsättning

Lär dig mer om vad en intellektuell funktionsnedsättning är hur den kan påverka elevens lärande och hur du kan utforma och stödja lärandet och delaktigheten genom att arbeta med tydliggörande pedagogik.

ONLINE
Målgrupp:
Lärare och elevassistenter i den anpassade grund- och gymnasieskolan.

Lågaffektivt bemötande i den anpassade grund- och gymnasieskolan

– hantera och förebygga utmanande situationer

Lär dig förstå grunderna till förhållningssättet lågaffektivt bemötande - både teoretiskt och praktiskt. Lär dig förebygga utmanande situationer och lär dig hur du arbetar med de tre stegen: hantera, utvärdera och förändra.

ONLINE
Målgrupp:
Lärare och elevassistenter i den anpassade grund- och gymnasieskolan.

Lärandets drivkrafter

– för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Lär dig hur du kan utveckla din relationskompetens och hur du kan använda ditt kroppsspråk för att skapa förtroende, samarbetsvilja och lärande hos elever med IF.

ONLINE
Målgrupp:
Lärare och elevassistenter i den anpassade grund- och gymnasieskolan

Motivation och lärprocesser i den anpassade skolan

– förmågecirkeln som verktyg

Lär dig ett medvetet arbetssätt där du utvecklar elevernas förmågor och gör eleven medveten och delaktig i sitt eget lärande.  

ONLINE
Målgrupp:
Lärare och elevassistenter i den anpassade grund- och gymnasieskolan.

Tydliggörande pedagogik i den anpassade grund- och gymnasieskolan

– för en begriplig, hanterbar och meningsfull undervisning

En kurs för dig som vill förstå innebörden av tydliggörande pedagogik och lära dig att utforma och använda visuella verktyg för att skapa tydlighet och struktur i lärandet.

ONLINE

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.