Lärarledda och interaktiva kurser - i liten grupp
Välj kurs när du vill fortbildas i mindre grupp, upp till ca 30 personer. Erfarna kursledare föreläser, inspirerar och utmanar dig. Du får ny kunskap och svar på dina frågor samt möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor från andra arbetsplatser. Det gäller oavsett om du väljer att träffa oss på plats eller digitalt.

Alltid lärarlett - alltid interaktivt.

Våra ledarskapskurser hittar du här >>

Målgrupp:
Lärare som undervisar i den anpassade grund- och gymnasieskolan.

Bedömning och betyg i den anpassade grund- och gymnasieskolan

– ett fungerande och stimulerande redskap för inlärning och återkoppling
 • Vilka metoder skapar en undervisningsmiljö som ger alla elever möjligheter att utvecklas och nå sin potential?
 • Vad innebär bedömarkompetens?
 • Hur kan bedömningsmetoder och bedömningstillfällen skräddarsys för att svara mot förutsättningarna i den anpassade skolan?
 • Hur kan jag koppla samman min undervisning med min bedömning och samtidigt behålla elevens motivation?
DIGITAL KURS | Malmö
Målgrupp:
Lärare och elevassistenter i den anpassade grund- och gymnasieskolan

Grundkurs för dig som arbetar i den anpassade grund- och gymnasieskolan

– kunskap om och verktyg att bemöta elever med en intellektuell funktionsnedsättning
 • Vad en intellektuell funktionsnedsättning är samt hur en sådan och andra diagnoser kan påverka eleven
 • Hur uppdraget som pedagog bör kopplas till den anpassade grund- och gymnasieskolans läro- och kursplaner
 • Hur du kan utforma lärandet och påverka elevens delaktighet genom tydliggörande pedagogik
DIGITAL KURS | Göteborg
Målgrupp:
Lärare och elevassistenter i den anpassade grund- och gymnasieskolan.

Lågaffektivt bemötande i den anpassade grund- och gymnasieskolan

– hantera och förebygga utmanande situationer
 • Förstå den psykologiska och pedagogiska grunden till förhållningssättet lågaffektivt bemötande
 • Hur du kan förebygga utmanande situationer genom att minimera riskfaktorer och maximera det som fungerar
 • Använda konkreta verktyg för att designa lärsituationer efter varje elevs kognitiva och sociala förutsättningar
DIGITAL KURS | Göteborg | | Stockholm
Målgrupp:
Lärare och elevassistenter i den anpassade grund- och gymnasieskolan.

Lärandets drivkrafter

– för elever med IF
 • Skapa en undervisningsmiljö som bygger på KASAM, motivation och välbefinnande
 • Utveckla ett relationellt arbetssätt där relationen är primär och har elevens lärande i fokus
 • Använda kartläggningsverktyget PERMA för att hitta och förstärka positiva relationer
DIGITAL KURS | | Stockholm
Målgrupp:
Lärare och elevassistenter i den anpassade grund- och gymnasieskolan.

Tydliggörande pedagogik i den anpassade grund- och gymnasieskolan

– gör undervisningen begriplig, hanterbar och meningsfull

Lär dig att ...

 • förstå varför tydliggörande pedagogik främjar lärande, delaktighet och trygghet
 • olika visuella och sociala stödsystem och verktyg kan kompensera för nedsatta funktionsförmågor
 • utforma och använda visuella verktyg för att skapa förutsägbarhet, tydlighet och struktur i undervisningen
DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | | Stockholm

Dela med dina kollegor!

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.