Lågaffektivt bemötande i den anpassade grund- och gymnasieskolan

– hantera och förebygga utmanande situationer

Kursen lär dig:

  • Förstå den psykologiska och pedagogiska grunden till förhållningssättet lågaffektivt bemötande
  • Hur du kan förebygga utmanande situationer genom att minimera riskfaktorer och maximera det som fungerar
  • Använda konkreta verktyg för att designa lärsituationer efter varje elevs kognitiva och sociala förutsättningar

Om kursen

I den anpassade grund- och gymnasieskolan möter vi elever som har svårt att uttrycka vad de känner och vill. Ibland hamnar de i situationer som kännetecknas av kris, stress, konflikt, utbrott och ångest. Kanske kastar de ur sig glåpord eller hotar. Det är situationer som ställer höga krav på oss pedagoger. Den här kursen handlar om hur du kan arbeta med lågaffektivt bemötande för att hantera situationen i stunden men också för att förändra lärmiljön så att den bättre passar varje elev.

Innehåll

Gedigen kunskap om lågaffektivt bemötande
Känslan av att lyckas med det man gör är grundläggande för motivation, självkänsla och välbefinnande. Den anpassade grund- och gymnasieskolans uppdrag är att utforma situationer som gör det möjligt för varje elev att lära, vara delaktig och känna sig trygg. Det ställer stora krav på en undervisning som minskar gapet mellan läro- och kursplanernas kunskapskrav och elevens förutsättningar. Här kan lågaffektivt bemötande göra skillnad. Kursen ger dig en stabil teoretisk grund att stå på för att på ett klokt sätt kunna tillämpa de psykologiska och pedagogiska principerna bakom lågaffektivt bemötande.

De tre stegen i lågaffektivt bemötande: hantera, utvärdera och förändra
Känslan av att vara den som ofta ”släcker bränder” är påfrestande och ohållbar på längre sikt. Men hur kan du som pedagog tillsammans med dina kollegor förändra det? Kursen visar hur du systematiskt kan tillämpa lågaffektivt bemötande. Det börjar med kunskap om vilka metoder som har visat sig fungera i situationer som går fel. Nästa steg att ta reda på orsaken till att det låser sig för eleven, och därför får du tillgång till olika utvärderings- och kartläggningsverktyg. Det tredje och sista steget innebär att förändra lärmiljöns pedagogik och därmed förebygga utmanande situationer i framtiden.

Pröva och testa verktyg - vända och vrida på egna tankesätt
Vad är utmanande situationer för dig? Hur agerar du i sådana situationer? Kan det vara så att vissa tankesätt och värderingar står i vägen för en förändring av undervisningen på särskolan? Kursen innehåller flera moment där du praktiskt får arbeta med dessa frågor liksom med strategier från de tre stegen i lågaffektivt bemötande. Med en gemensam kunskapsgrund kommer du och dina kollegor att proaktivt kunna göra skillnad för varje elev.

Tips och verktyg

Kursen gör dig både teoretiskt och praktiskt redo att arbeta med att hantera, utvärdera och förändra – de tre stegen i lågaffektivt bemötande.

Målgrupp

Lärare och elevassistenter i den anpassade grund- och gymnasieskolan.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kurstillfälle

Göteborg, 23 november 2023
Kl 9.00-15.30 | 3 750 kr ex moms
Boka
DIGITAL KURS, 6 december 2023
Kl 9.00-15.30 | 3 350 kr ex moms
Boka
Stockholm, 6 maj 2024
Kl 9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKAS NU!
DIGITAL KURS, 16 maj 2024
Kl 9.00-15.30 | 3 350 kr ex moms
BOKA

Din bok har lagts till i varukorgen

Boka kursen till er skola

Boka denna kurs direkt till er skola - en fortbildare föreläser på plats hos er eller digitalt. 

Klicka här för att läsa mer och boka >>

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>

Dela med dina kollegor!