Lågaffektivt bemötande i den anpassade skolan

– hantera och förebygga utmanande situationer

En kurs för dig som vill lära dig att:

  • förstå grunderna till förhållningssättet lågaffektivt bemötande
  • hur du kan förebygga utmanande situationer 
  • designa lärsituationer efter varje elevs kognitiva och sociala förutsättningar

Hantera situationen i stunden och förändra lärmiljön så att den bättre passar varje elev

I den anpassade grund- och gymnasieskolan möter vi elever som har svårt att uttrycka vad de känner och vill. Ibland hamnar de i situationer som kännetecknas av kris, stress, konflikt, utbrott och ångest. Kanske kastar de ur sig glåpord eller hotar. Det är situationer som ställer höga krav på oss pedagoger. Den här kursen handlar om hur du kan arbeta med lågaffektivt bemötande för att hantera situationen i stunden men också för att förändra lärmiljön så att den bättre passar varje elev.

Vad innebär ett lågaffektivt bemötande?

Känslan av att lyckas med det man gör är grundläggande för motivation, självkänsla och välbefinnande. Den anpassade grund- och gymnasieskolans uppdrag är att utforma situationer som gör det möjligt för varje elev att lära, vara delaktig och känna sig trygg. Det ställer stora krav på en undervisning som minskar gapet mellan läro- och kursplanernas kunskapskrav och elevens förutsättningar. Här kan lågaffektivt bemötande göra skillnad. Kursen ger dig en stabil teoretisk grund att stå på för att på ett klokt sätt kunna tillämpa de psykologiska och pedagogiska principerna bakom lågaffektivt bemötande.

Hur tillämpar vi de tre stegen: hantera, utvärdera och förändra?

Känslan av att vara den som ofta ”släcker bränder” är påfrestande och ohållbar på längre sikt. Men hur kan du som pedagog tillsammans med dina kollegor förändra det? Kursen visar hur du systematiskt kan tillämpa lågaffektivt bemötande. Det börjar med kunskap om vilka metoder som har visat sig fungera i situationer som går fel. Nästa steg att ta reda på orsaken till att det låser sig för eleven, och därför får du tillgång till olika utvärderings- och kartläggningsverktyg. Det tredje och sista steget innebär att förändra lärmiljöns pedagogik och därmed förebygga utmanande situationer i framtiden.

Hur kan vi pröva och testa verktyg - vända och vrida på egna tankesätt?

Vad är utmanande situationer för dig? Hur agerar du i sådana situationer? Kan det vara så att vissa tankesätt och värderingar står i vägen för en förändring av undervisningen på särskolan? Kursen innehåller flera moment där du praktiskt får arbeta med dessa frågor liksom med strategier från de tre stegen i lågaffektivt bemötande. Med en gemensam kunskapsgrund kommer du och dina kollegor att proaktivt kunna göra skillnad för varje elev.

Målgrupp

Lärare och elevassistenter i den anpassade grund- och gymnasieskolan.

Vår pedagogiska idé

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt som du kan använda redan dagen efter kursen.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kurstillfälle

Livesänd
ONLINE, 16 maj 2024
Kl 9.00-15.30 | 3 450 kr ex moms
Boka
Livesänd
ONLINE, 8 november 2024
Kl 9.00-15.30 | 3 450 kr ex moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Kursledare

Eva Jacobsson är fortbildare och idrottslärare

Eva har arbetat med personer med intellektuell funktionsnedsättning i över 40 år, varav de senaste 25 åren som undervisande lärare i den anpassade grund-, gymnasieskolan samt med särskild utbildning för vuxna. Både med inriktning ämnesområde och ämnen. För henne är det viktigt att eleverna ska erbjudas goda förutsättningar för kommunikation, att lärmiljön och lärprocesser är utformade på ett sätt så att eleven ges möjlighet att uppnå målen.

Eva arbetar för att undervisningen ska vara väl ankrad i elevens vardag och skapa tydlighet och meningsfullhet. Att delaktighet föds ur meningsfullhet.

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig >>