Motivation och lärprocesser i den anpassade skolan

– förmågecirkeln som verktyg

En kurs för dig som vill lära dig att:

  • undervisa och skapa struktur med förmågecirkeln
  • göra eleven medveten och delaktig i sitt lärande
  • utveckla elevens kommunikativa och sociala kompetens
Aktuellt och väl förankrat. Kursledaren tog upp aktuella frågor ur vår verklighet. Fortbildningen var klockren!

När undervisningen upplevs meningsfull föds motivationen

Om eleverna inte upplever undervisningen som begriplig, hanterbar och meningsfull, kan vi inte förvänta oss något hållbart lärande. Lär dig mer om du kan undervisa för att öka elevernas delaktighet och känsla av sammanhang. 

Under den praktiknära kursen får du både teori och många exempel från vardagen i den anpassade skolan. Vi undersöker hur du kan göra eleven medveten om sitt lärande och du får tips på hur du kan stimulera såväl nyfikenhet som medvetenhet. Du får flera exempel på sammanhang då undervisningen upplevs extra meningsfull.

Önskar ni fortbildning på plats? Läs mer om uppdrag!

Hur skapar vi struktur och sammanhang i undervisningen?

Vi behöver utveckla elevens lärande och förmågeutveckling i konkreta och meningsfulla sammanhang. Fortbildningen lär er hur ni skapar en strukturerad undervisning med hjälp av förmågecirkeln, som är ett sätt att konkretisera och visualisera läroplanen. 

Hur får vi eleven att verkligen tänka?

Hjärnan ställer krav på vår pedagogik för att eleverna ska kunna uppnå ett långsiktigt lärande. Hjärnan är ganska bestämd här: undervisningen måste vara begriplig, hanterbar och meningsfull. Fortbildningen ger exempel på pedagogiska insatser och konkret material.

Hur gör vi eleven medveten och delaktig?

Med entreprenöriellt lärande kan vi utveckla elevens självförtroende och kommunikativa och sociala kompetens. Därför är det viktigt att vi kan fånga de sammanhang som verkligen gör eleven medveten och delaktig kring vad som ska läras. Vi behöver också ge eleven förutsättningar att förstå sin läroplan.

Målgrupp

Lärare i anpassade grund- och gymnasieskola

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kurstillfälle

LIVESÄND
ONLINE, 15 oktober 2024
Kl 9.00-15.30 | 3 450 kr ex moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Kursledare

Marie Nilsson Nordfors är specialpedagog, förstelärare, författare & läromedelsutvecklare.

Hon har bl a skrivit boken Lära för livet - motiverande undervisning i den anpassade skolan.

Maries största drivkraft i det pedagogiska arbetet med eleverna är tron ​​på att de kan och att de kommer att lyckas. Hon menar att goda elevresultat till stor del beror på vilka undervisningsstrategier vi använder och hur vi riggar miljön, inte på eleverna.

I klassrummet använder sig av Marie ofta av entreprenöriellt lärande eftersom hon menar på att det är viktigt att kunskaperna går att använda och att det handlar om eleven och dennes liv. På så vis får eleven en känsla av sammanhang och skolarbetet blir begripligt, hanterbart och meningsfullt.

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig