Inspirationsföreläsning för grupper

Inspirera!

Inga grupparbeten, inga workshops - bara ren och skär inspiration. Utvalda föreläsare ger nya perspektiv!

Det digiloga klassrummet

- varierande, motiverande och inkluderande undervisning

Inspireras av Helen Larssons digiloga undervining och hör henne berätta hur hon mixar analoga och digitala verktyg så att det blir en naturlig del i undervisningen på ett sätt som skapar inkludering, individualisering, variation och motivation. 

 

Att leda förändringsarbete

Från motstånd till möjlighet

Peter Fowelin ger nycklar till det lösningsorienterade ledarskapet och hur vi skapar en förändringsbenägen kultur.

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti