Inspiration och kunskap för grupper

Föreläsningar

Utvalda föreläsare ger nya perspektiv!

Föreläsningar för dig som söker det där lilla extra. Ett utmärkt alternativ för större grupper, som en del av kommunövergripande satsningar t ex eller uppstartsdagar på den egna skolan. 

Det digiloga klassrummet

- varierande, motiverande och inkluderande undervisning

Samla arbetslaget och inspireras av Helen Larssons digiloga undervisning och hör henne berätta hur hon mixar analoga och digitala verktyg så att det blir en naturlig del i undervisningen på ett sätt som skapar inkludering, individualisering, variation och motivation. 

 

Att leda förändringsarbete

Från motstånd till möjlighet

Peter Fowelin ger nycklar till det lösningsorienterade ledarskapet och hur vi skapar en förändringsbenägen kultur.

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti