Inspirationsföreläsning för grupper

Inspirera!

Inga grupparbeten, inga workshops - bara ren och skär inspiration. Utvalda föreläsare ger nya perspektiv!

Det digiloga klassrummet

- varierande, motiverande och inkluderande undervisning

Inspireras av Helen Larssons digiloga undervining och hör henne berätta hur hon mixar analoga och digitala verktyg så att det blir en naturlig del i undervisningen på ett sätt som skapar inkludering, individualisering, variation och motivation. 

 

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti