Fördjupning

Motivation och lärprocesser i den anpassade skolan, steg2

– med undervisningsgemenskap som fokus

Fortbildningens innehåll:

  • Bygga en undervisningsgemenskap där eleverna känner sig trygga.
  • Utveckla elevens självbild, identitet och metakognition.
  • Möjliggöra parallell social utveckling och kunskapsutveckling.

 

Klassrummet är en arena för träning

I den här praktiknära fortbildningen får du både teorier och exempel från den anpassade skolans vardag. Vi undersöker hur du utvecklar både elevens adaptiva förmågor och de akademiska förmågorna. Du får insikt om hur du genom ditt ledarskap gör klassrummet till en plats för träning, där både studiero och trygghet råder. Det innebär att skapa en undervisningsgemenskap som bygger trygga relationer – och utvecklar elevens självbild och identitet.

Främja elevens lärande med hjälp av metakognition

Metakognition och självreglering har stor effekt på elevens lärande och medvetande om den egna kunskapsnivån i lärandet framåt. Fortbildningen ger exempel på hur metakognition och självreflektion kan utvecklas genom att du ställer utmanande frågor som kräver reflektion och främjar minnesbilder.

Utveckla elevens adaptiva förmågor

Det är centralt för elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF) att utveckla de adaptiva förmågorna utifrån ett livsperspektiv. Den här fortbildningen ger exempel på hur eleverna kan ges möjlighet att utveckla förmågan att planera framåt. Vem är jag? Vad kan jag? Vad vill jag? Alla blir motiverade när de får lära sig något de känner att de har nytta av, klarar av och anpassar till olika vardagssituationer.

Undervisningsgemenskap som främjar kunskapsutveckling och social förmåga

Lärandet främjas när vi är trygga och vågar säga vad vi tycker och känner. Lärarens relationskompetens är på så sätt starkt kopplat till elevernas lärande – att få tänka och lära tillsammans. Därför är det viktigt att jobba med elevgruppen för att skapa team med gemensamma mål i syfte att utveckla lärandet tillsammans. Det uppmärksammar också den här fortbildningen.  

Målgrupp

Lärare och övrig personal i anpassad grund- och gymnasieskola.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti