Dokumentation som utvecklar förskolan

– fånga barnens utveckling och pedagogernas arbetssätt

Lär dig att:

  • Arbeta metodiskt med vårt dokumentationsuppdrag
  • Använda dokumentation tillsammans med barnen
  • Reflektera och analysera som stöd för utvärdering
  • Utveckla samverkan med vårdnadshavare utifrån dokumentation

Dokumentation som gör skillnad

Hur ser vi då till att vår dokumentation skapar nytta? För visst dokumenterar vi! Att med bilder, filmer och texter berätta och synliggöra förskolans vardag är inte bara en del av uppdraget, det är också spännande.  Kursen ger dig möjlighet att utveckla ditt dokumenterande i relation till det systematiska kvalitetsarbetet, vårdnadshavarna och skapa delaktighet och synliggöra lärprocesser för barnen.

Under kursen undersöker vi följande frågor…
Kan även bokas som uppdrag

Vad är det vi ska fånga när vi dokumenterar barns lärande och utveckling?

För att dokumentationsarbetet inte ska bli övermäktigt behöver vi ha en plan. Vad ska dokumenteras och varför? Dokumentation kan ske på flera olika sätt, t.ex några ord på en post-itlapp eller att filma med lärplattan. Inget är rätt eller fel, huvudsaken är att vi fångar upp situationer i vardagsarbetet för att kunna utvecklas vidare. Det gäller både barnens utveckling och pedagogernas arbetssätt.

Hur kan vi göra barnen delaktiga i dokumentationsprocesserna?

Dokumentation är inte något som ska ske över huvudet på barnen utan tillsammans med dem. Vi tittar på metoder för hur barnen kan ”äga” sin dokumentation, dvs själva dokumentera, reflektera och analysera tillsammans med oss vuxna.

Hur använder vi dokumentationen så att den ger oss något tillbaka?

För att dokumentation inte ska bli en separat aktivitet behöver vi stanna upp och tänka till om vårt samlade material. Vad berättar detta för oss? Lyckades vi nå vårt syfte? Saknas något i utbildningen? Dokumentationerna blir då viktiga underlag i vårt SKA-arbete. Att dokumentera är också att kommunicera, t.ex  i samverkan med  vårdnadshavarna i överlämningar och utvecklingssamtal.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, rektor

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt som du kan använda redan dagen efter kursen.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Marknadskoordinator

Eva-Lotta Wennström

Välj kurstillfälle

Livesänd
ONLINE, 3 maj 2024
Kl 9.00-15.30 | 3 450 kr ex moms
BOKA
Livesänd
ONLINE, 7 november 2024
Kl 9.00-15.30 | 3 450 kr ex moms
Boka
Göteborg, 15 november 2024
09.00 - 16.30 | 3 8750 kr exkl moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Jag hade höga förväntningar
Kan även bokas som uppdrag

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig >>

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>