Dokumentation som utvecklar förskolan

– fånga barnens utveckling och pedagogernas arbetssätt

Lär dig att:

  • Arbeta metodiskt med vårt dokumentationsuppdrag
  • Använda dokumentation tillsammans med barnen
  • Reflektera och analysera som stöd för utvärdering
  • Utveckla samverkan med vårdnadshavare utifrån dokumentation

Dokumentation som gör skillnad

Hur ser vi då till att vår dokumentation skapar nytta? För visst dokumenterar vi! Att med bilder, filmer och texter berätta och synliggöra förskolans vardag är inte bara en del av uppdraget, det är också spännande.  Kursen ger dig möjlighet att utveckla ditt dokumenterande i relation till det systematiska kvalitetsarbetet, vårdnadshavarna och skapa delaktighet och synliggöra lärprocesser för barnen.

Önskar ni fortbildning på plats? Läs mer om uppdrag!

Vad är det vi ska fånga när vi dokumenterar barns lärande och utveckling?

För att dokumentationsarbetet inte ska bli övermäktigt behöver vi ha en plan. Vad ska dokumenteras och varför? Dokumentation kan ske på flera olika sätt, t.ex några ord på en post-itlapp eller att filma med lärplattan. Inget är rätt eller fel, huvudsaken är att vi fångar upp situationer i vardagsarbetet för att kunna utvecklas vidare. Det gäller både barnens utveckling och pedagogernas arbetssätt.

Hur kan vi göra barnen delaktiga i dokumentationsprocesserna?

Dokumentation är inte något som ska ske över huvudet på barnen utan tillsammans med dem. Vi tittar på metoder för hur barnen kan ”äga” sin dokumentation, dvs själva dokumentera, reflektera och analysera tillsammans med oss vuxna.

Hur använder vi dokumentationen så att den ger oss något tillbaka?

För att dokumentation inte ska bli en separat aktivitet behöver vi stanna upp och tänka till om vårt samlade material. Vad berättar detta för oss? Lyckades vi nå vårt syfte? Saknas något i utbildningen? Dokumentationerna blir då viktiga underlag i vårt SKA-arbete. Att dokumentera är också att kommunicera, t.ex  i samverkan med  vårdnadshavarna i överlämningar och utvecklingssamtal.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, rektor

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kurstillfälle

Livesänd
ONLINE, 7 november 2024
Kl 9.00-15.30 | 3 450 kr ex moms
Boka
Göteborg, 15 november 2024
09.00 - 16.30 | 3 850 kr exkl moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Jag hade höga förväntningar

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig

BOKA MED GRUPPRABATT

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer