Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – ett förhållningssätt i undervisningen

Micaela Psilander svarar och förklarar

Vill du öka möjligheterna för dina elever att lyckas i skolan? Genom att medvetet inta ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt i undervisningen kommer du en god bit på vägen. Här visar vi varför det är så viktigt och hur du kan lyckas.

I den här filmen får du lyssna till Micaela Psilander, Sv/SvA-lärare och fortbildare inom SKUA. Hon förklarar vad SKUA innebär och varför det är en förutsättning för elevernas lärande. Dessutom beskriver hon fyra konkreta framgångsfaktorer för att stärka elevernas språkutveckling i klassrummet.

 

Anmäl dig till kursen Språk- och kunskapsutvecklande klassrum som rustar dig med kunskap, modeller och strukturer som gör skillnad för dina elever.

Vi erbjuder även ämnesfördjupningar om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i matematik, samhällsvetenskapliga ämnen, naturvetenskapliga ämnen och svenska som andraspråk

 

Börja idag! – inventera ditt språk- och kunskapsutvecklande arbete

För att ta nästa steg och stärka det språk- och kunskapsutvecklande arbetet i ditt klassrum kan du tillsammans med dina kollegor använda dig av mini SKUA-barometern. Syftet med den är att hjälpa er att få syn på hur språkutvecklande undervisningen är idag och om det är något ni behöver förändra. Ett sätt kan vara att gemensamt titta på filmen under en studiedag, APT eller arbetslagsmöte för att sedan diskutera och planera hur och när ni genomför mini SKUA-barometern. Filmen är ca 11 minuter lång och ni avgör själva hur lång tid ni avsätter för diskussion.

 

Att arbeta med språk- och kunskapsutvecklingen parallellt är en förutsättning för våra flerspråkiga elever. De har inte tiden att först utveckla en grund i språket och sen kunskapen, det måste ske parallellt.

Vår processutbildning om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt hjälper er att ta gemensamt ansvar för elevernas språk- och kunskapsutveckling. Läs mer här!

 

Micaela Psilander, Sv/SvA lärare och fortbildare inom SKUA

Micaela har stor kunskap och lång erfarenhet från skolvärlden. Som lärare i svenska som andraspråk, svenska och franska står språk i relation till undervisning och lärande i centrum – och engagemanget för elevers språk- och kunskapsutveckling. På Lärarfortbildning är Micaela en av våra uppskattade fortbildare inom SKUA. Micaela har både fortbildat lärare inom ämnet och stöttat lärarlags kollegiala lärande inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

 

Nyfiken på mer? Läs en artikel om hur elevaktiv undervisning utgör grunden i ett språk- och kunskapsutvecklande klassrum.

Kontakta oss för rådgivning i er skolas språk- och kunskapsutvecklande arbete!

evert.norberg@lararfortbildning.se

070-850 48 03

Micaela Psilander

 

Micaela Psilander
Sv/SvA lärare och fortbildare inom SKUA