Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – ett förhållningssätt i undervisningen

En flerspråkig elev har dubbla utmaningar i skolan; att lära sig ett andraspråk och att lära på sitt andraspråk. Genom olika modeller och strukturer kan vi skapa en tydlig undervisning som stöttar våra flerspråkiga elever. Det handlar om att förklara istället för att förenkla.

För att ta nästa steg och stärka det språk- och kunskapsutvecklande arbetet i ditt klassrum kan du tillsammans med dina kollegor använda dig av mini SKUA-barometern. Syftet med den är att hjälpa er att få syn på hur språkutvecklande undervisningen är idag och vad som kan utvecklas.

Micaela svarar & förklarar
Börja med att titta på filmen nedan där du får lyssna till Micaela Psilander, Sv/SvA-lärare och fortbildare inom SKUA. Micaela förklarar vad SKUA innebär och varför det är en förutsättning för elevernas lärande. Dessutom beskriver hon fyra konkreta framgångsfaktorer för att stärka elevernas språkutveckling i klassrummet.

Förslag
Ett sätt kan vara att gemensamt titta på filmen under en studiedag, APT eller arbetslagsmöte för att sedan diskutera och planera hur och när ni genomför mini SKUA-barometern. Filmen är ca 11 minuter lång och ni avgör själva hur lång tid ni avsätter för diskussion.

Konferenstips!
Den 12 november är det dags för Rikskonferensen: Språk- och kunskapsutvecklande undervisning. En meningsfull och lärorik utbildningsdag för dig som vill få konstruktiva perspektiv på den språk- och kunskapsutvecklande undervisningen.

Att arbeta med språk- och kunskapsutvecklingen parallellt är en förutsättning för våra flerspråkiga elever. De har inte tiden att först utveckla en grund i språket och sen kunskapen, det måste ske parallellt.

Vår processutbildning om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt hjälper er att ta gemensamt ansvar för elevernas språk- och kunskapsutveckling. Läs mer här!

 

Micaela Psilander, Sv/SvA lärare och fortbildare inom SKUA

Micaela har stor kunskap och lång erfarenhet från skolvärlden. Som lärare i svenska som andraspråk, svenska och franska står språk i relation till undervisning och lärande i centrum – och engagemanget för elevers språk- och kunskapsutveckling. På Lärarfortbildning är Micaela en av våra uppskattade fortbildare inom SKUA. Micaela har både fortbildat lärare inom ämnet och stöttat lärarlags kollegiala lärande inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

 

Nyfiken på mer? Läs en artikel om hur elevaktiv undervisning utgör grunden i ett språk- och kunskapsutvecklande klassrum.

12 november
Rikskonferens: Språk- och kunskapsutvecklande undervisning

Kontakta oss för rådgivning i er skolas språk- och kunskapsutvecklande arbete!

evert.norberg@lararfortbildning.se

070-850 48 03

Micaela Psilander

 

Micaela Psilander
Sv/SvA lärare och fortbildare inom SKUA