Leda i ständig förändring – och samtidigt må bra

Få hjälp att navigera i ditt ledarskap – låt HUR-hjulet visa vägen

Se webbinar med Lars Gustafsson

Klicka för att se filmen

Förändringsprocesser utmanar vårt sätt att tänka eller göra, vilket väcker starka känslor som måste hanteras för att lärande ska komma till stånd. Forskning visar att framgångsrika förändringar till 80 procent grundar sig på ledarskapet. Som ledare styr du med hjälp av syfte, mål och vision, men du leder med HUR:et. Det är HUR du organiserar, kommunicerar och gör kollegor, elever och vårdnadshavare medskapande som blir avgörande för resultatet.

I den här filmen ger den prisbelönta rektorn, organisations- och ledarskapsutvecklaren Lars Gustafsson dig sina bästa verktyg för att leda genom HUR:et. Han går igenom förändringens fyra rum och naturliga reaktioner på förändring. Dessutom får du en lista som steg för steg hjälper dig att kommunicera genomtänkt och medskapande.

Lars Gustavsson är en av våra främsta fortbildare inom ledarskap. Han utbildar och utvecklar ledare i många olika roller – arbetslagledare, förstelärare, rektorer, skolledare och andra roller med ledande funktion.

På Förstelärarnas rikskonferens den 13 maj föreläste han om hur du lyckas med konststycket att leda utan att vara chef.

Se hela vårt utbud av ledarskapsutbildningar

Vill du boka Lars Gustafsson till er skola, förskola eller kommun?
Kontakta Evert Norberg Karkulahti för att veta mer.
070-850 48 03 eller evert.norberg@lararfortbildning.se

Ledarskapsutvecklaren Lars Gustafsson

Vill du boka Lars Gustafsson till er skola, förskola eller kommun?

Kontakta Evert Norberg Karkulahti för att veta mer.

Fortbildningar med Lars Gustafsson

Biträdande rektor
– Leda processer, medarbetare och team

Leda arbetslag och grupper
– verktyg för pedagogiskt ledarskap som utvecklar

Leda i motstånd och bristande samspel
– hur motståndets kraft kan vändas till engagemang