Biträdande rektor

Leda processer, medarbetare och team

En tredagars kurs i process speciellt utvecklad för biträdande rektorer. Fokuset på kursen ligger i hur:et. Du får en grundläggande ledarskapskurs som ger dig de viktigaste verktygen för rollen.

Kursen genomförs med max 30 deltagare.

Genomsnittligt kursbetyg: 4,8 av 5

Jag fick väldigt många praktiska verktyg för att arbeta med ledarskap, både på grupp- och skolnivå. Kommer att använda dem nu, direkt efter kursen!

HUR-hjulet – Ledarskap, medarbetarskap och tillsammansarbete

Grunden för allt ledarskap handlar om att sätta mål, planera för att nå målen, följa upp och prioritera.

Du styr mot målen ni tillsammans ska uppnå: elever som mår bra, når sina egna och utbildningens mål, och du leder med HUR:et. Det är HUR du arbetar tillsammans och systematiskt med dina kollegor och andra viktiga intressenter som är avgörande för resultatet.

Dina viktigaste verktyg är kommunikation, feedback, coaching, konflikthantering och förändringsledning. Du bygger organisation, utvecklar medarbetarskap och leder team. Du driver det systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbetet.

När du gått kursen har du lärt dig HUR du:

 • utvecklar ett medskapande och målfokuserat ledarskap
 • förbättrar din organisations kultur, struktur och processer
 • sätter mål, planerar, följer upp och prioriterar
 • utvecklar medarbetarskapet och leder team
 • kommunicerar, ger feedback, coachar och hanterar konflikter
 • leder i ständig förändring och samtidigt mår bra

Utveckla ledarskap, organisation och systematiskt kvalitetsarbete

Att skapa en förbättringskultur och leda det systematiska kvalitetsarbetet tillsammans med kollegor ställer stora krav på ditt ledarskap. Det kräver att du förflyttar styrningsfokus från person och aktivitet till organisation, system och processer. Belöningen är desto större då organisationens kultur och struktur, ledarskapet och ständigt förbättrade processer är en förutsättning för goda resultat över tid. Du styr med hjälp av verksamhetsidé, mål och vision och du leder med HUR:et. 

 • Mitt ledarskap - från nuläge till önskat läge
 • Leda och förbättra organisationens kultur, struktur och processer
 • Offensivt kvalitetsarbete – tillsammans och systematiskt mot målen
 • SMARTA mål och styrverktyg för planering, uppföljning och prioritering
 • Intressentanalys – tillsammans med alla som gör skillnad för eleverna

Leda processer, medarbetare och team – det är med HUR:et det händer

Att utifrån uppdraget och ett elevperspektiv göra rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid förutsätter att vi arbetar tillsammans och systematiskt med skolans huvudprocesser. Att utveckla medarbetarskap och team är de viktigaste framgångsfaktorerna. Med rätt kommunikation där feedback och coaching är viktiga verktyg får du det att hända. Med hjälp av konkreta exempel och aktuell forskning arbetar vi tillsammans med jagets, lagets och skolans förbättringsresa, från nuläge till önskat läge. 

 • Leda och utveckla skolans huvudprocesser
 • Utveckla medarbetarskap och leda team
 • Kommunikation, feedback och coaching på rätt sätt och i rätt tid
 • Leda effektiva och medskapande möten och fatta kloka beslut

 

Leda i ständig förändring och samtidigt må bra

Ständig förändring är en del av vardagen i de flesta organisationer, och förmågan att effektivt kunna genomföra och driva förändring har blivit en allt viktigare ledarkompetens. Förändringar medför både personliga och organisatoriska dilemman, som måste hanteras. Med hjälp av konkreta modeller och teorier kommer vi att öka kunskapen och förståelsen för HUR förändringsprocesser genomförs på bästa sätt, från förändring till förbättring.

 • Förändringsmyter och förutsättningar för skolutveckling
 • Omvärldsanalys och förändringsprocesser – från hot till möjligheter
 • Förändringslära – att utmana sig själv och andra i såväl tänkande som görande
 • En resa i Förändringens fyra rum – att se och förstå sig själv och andra
Jag fick både nya perspektiv och ny energi. Uppskattade också att få dela upplevelser med andra i samma roll!

Speciellt för dig som är biträdande rektor

Målgrupp: biträdande rektorer i grundskola (inkl förskoleklass och fritidshem), gymnasieskola och vux
Kursen lämpar sig även för dig som är på väg in i rollen eller vill bli biträdande rektor.

En kurs i process över tre dagar

Kursens kombinerar fysiska träffar med en digital träff alternativt ett heldigitalt upplägg. Under dagarna så varvas teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, verktyg och arbetsmodeller.

Kursen innefattar också eget arbete mellan kursdagarna där du förväntas använda dina nya kunskaper i din egen verksamhet. 

Vid tredje kursdagen presenterar och reflekterar vi tillsammans över det arbete som skett i den egna verksamheten.

Projektledare/kursadministratör

Anna Ljungdahl

Anmäl dig till våra 3-dagars kurser. Hålltider: 9.00-16.30 (på plats), 9.00-16.00 (digitalt)

DIGITAL KURS, 27-28 mars + 26 apr
Kl 9.00-16.00 | 11 000 kr ex moms
BOKAS NU!
DIGITAL KURS, 19-20 okt + 22 nov
Kl 9.00-16.00 | 11 000 kr ex moms
BOKAS NU!

Din bok har lagts till i varukorgen

Lars Gustafsson, erfaren ledarskapsutbildare med bakgrund som både rektor och lärare.

Dela med dina kollegor!