Leda i motstånd och bristande samspel

Hur motståndets kraft kan vändas till engagemang

Välkommen till en heldagskurs för skolledare i alla skolformer, där du lär dig kommunicera och agera i situationer av motstånd eller konflikt.

Fortbildningen lär dig:

  • Förstärka samspel och samarbete i gruppen
  • Leda när motstånd blir synligt i handling och attityd
  • Hantera de konflikter som uppstår

*Erbjudandet gäller valfri konferens, heldags- eller flerdagskurs. Rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden. Ange koden ”1000” när du anmäler dig för att ta del av rabatten.

Bra mix mellan föreläsning och aktivt deltagande med diskussioner. Bra att få prova olika modeller. Fått med mig många goda exempel som känns väldigt användbara.

Om kursen

Skolans och förskolans värld är komplex. Vi samspelar med elever och barn, kollegor och föräldrar. Kraven på oss är höga och vi har höga krav på oss själva. Inte konstigt att det uppstår krockar, slitningar och frustration mellan kollegor.

Under den här kursdagen kommer du åter igen bli stärkt i din roll som ledare för andra pedagoger. Vi vill även utmana dig i ditt ledarskap, både genom reflektion och genom hands on-övningar så att du växer som den resurs du är i organisationen. Gemensamt tar vi tillvara på erfarenheter, övar mer på ledarskap och stöttar dig att spänna bågen i den situation där du befinner dig.

 

 

Hur förstärker vi samspel och samarbete gruppen?

Vi övar och prövar probleminriktad handledning i grupp, karusellen och open space och belyser Carol S Dwecks begrepp mindset på vuxenplanet. Genom dessa metoder och förhållningssätt kan du sedan öka dina gruppdeltagares delaktighet och fortsatt stå rustad som ledare i arbetslaget. Du få ta del av några fler metoder som du kan använda i ditt eget arbetslag för att utveckla samarbetet, driva utveckling och lösa problem. Vi reflekterar runt hur vi kan öppna upp för nya synsätt och skapa samsyn runt både problem som lösningar.

Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då?

Vi har olika sätt att kommunicera, vi har olika förväntningar och olika behov. Det finns samtalsmetoder att ta fasta på men också viktig förståelse för hur en grupp färgas av medlemmarnas drivkrafter, värderingar och beteendestilar. Om värderingar hos medarbetarna krockar med värdegrunden, hur gör vi då? Våra medarbetares värderingar och beteendestilar påverkar också hur vi samspelar och kommunicerar. Vi behöver förstå hur för att också kunna förstå varför det uppstår motstånd i arbetslaget.

Hur hanterar vi konflikter som uppstår?

Det är utmanande att leda andra. Oftast handlar det om roliga utmaningar men då och då ställs vi inför situationer som kräver mer av oss: konflikter. De stjäl tid och energi som vi istället skulle kunna investera i vårt uppdrag. Att förstå varför konflikter och motstånd uppstår är lika viktigt som att förstå hur vi ska lösa dem när vi väl står inför dem, om vi vill ha effektiva och välmående grupper.

 

 

Jag gillade hur teorin varvades med att vi pratade om hur verkligheten ser ut i skolan idag.

Mål

Du lär dig hur du kommunicerar och agerar i situationer av motstånd eller konflikt, samt grundläggande samtalsmetodik så att du kan hålla ett lösningsfokuserat samtal.

Målgrupp

Ledare i alla skolformer.

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt som du kan använda redan dagen efter kursen.

Projektledare/kursadministratör

Anna Ljungdahl

Hålltider för kursen: 9.00-16.30 (på plats), 9.00-16.00 (digitalt)

Stockholm, 2 maj 2023
Kl 9.00-16.30 | 3 950 kr ex moms
BOKAS NU!
DIGITAL KURS, 10 maj 2023
Kl 9.00-16.00 | 3 550 kr ex moms
BOKAS NU!

Din bok har lagts till i varukorgen

Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.

Fler kurser för dig som -är chef och ledare >>

Kursledare

Lars Gustafsson, erfaren ledarskapsutbildare med bakgrund som både rektor och lärare.

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>