Kollegialt lärande – skolutvecklingens bästa motor?

Miniföreläsning & reflektionsövning

Är du och dina kollegor nyfikna på hur kollegialt lärande kan bli en riktigt bra motor för skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete? Påbörja resan mot ett starkare kollegialt lärande som ger bättre effekt på elevernas lärande genom en kort övning.

I filmen nedan får ni lyssna till Lena Göthe, expert inom undervisningsnära skolutveckling och kollegialt lärande. Här beskriver hon bland annat det kollegiala lärandets utgångspunkter, hur ni får koll på effekterna och några huvudingredienser i det kollegiala lärandet.

Börja idag! – övning för reflektion och diskussion

Med en gemensam bild av hur ert kollegiala lärande fungerar idag kan ni påbörja resan mot ett starkare kollegialt lärande som ger bättre effekt på elevernas lärande. Övningen lämpar sig väl som en del av en studiedag, APT, eller arbetslagsmöte. Filmen är 12 minuter lång och ni avgör själva hur lång tid ni avsätter till diskussion.

 

I det ännu större sammanhanget så betyder det här att om undervisning och kollegialt lärande är delar av en och samma process så finns också det systematiska kvalitetsarbetet i den processen, skolutvecklingen finns i den processen och också kompetensutvecklingen.

Stärk det kollegiala lärandet genom vår processutbildning.

Lena Göthe, skolutvecklingskonsult samt lärar- och rektorsutbildare vid Göteborgs universitet

Lena Göthe stöttar skolor och kommuner i elevnära utveckling av undervisningspraktiken, att etablera strukturer för det nyfikna undersökandet av elevers lärande. På Göteborgs universitet undervisar Lena på lärarprogrammen i kurser om bedömning och utveckling av undervisning.

Lena är också utbildningsledare på rektorsprogrammet där hon undervisar om undervisningsnära systematiskt kvalitetsarbete. Lena anlitas även av Skolverket i frågor kopplat till kollegialt lärande. Hon har också skrivit masteruppsatsen Lärares kollaborativa lärande där hon undersökte lärares förutsättningar för kollaborativt lärande.

Klicka här för att komma till en intervju med Lena Göthe där hon berättar om tre vinster med kollegialt lärande.  

 

Kontakta fortbildningsrådgivare för att stärka det kollegiala lärandet!

evert.norberg@lararfortbildning.se
070-850 48 03

Dela med dina kollegor!