Leda i motstånd och bristande samspel

Lär dig vända motståndets kraft till engagemang

En heldagskurs för dig som vill lära dig kommunicera och agera i situationer av motstånd eller konflikt. 

Kursen genomförs med max 30 deltagare.

Genomsnittligt kursbetyg: 4,6 av 5

 

Bra mix mellan föreläsning och aktivt deltagande med diskussioner. Bra att få prova olika modeller. Fått med mig många goda exempel som känns väldigt användbara.

Bli bättre på att hantera konflikter och förstärka samarbetet

Skolans och förskolans värld är komplex. Vi samspelar med elever och barn, kollegor och föräldrar. Kraven på oss är höga och vi har höga krav på oss själva. Inte konstigt att det uppstår krockar, slitningar och frustration mellan kollegor.

På den här kursen får du lära dig hur du kommunicerar och agerar i situationer av motstånd eller konflikt, samt grundläggande samtalsmetodik så att du kan hålla ett lösningsfokuserat samtal. Du får också lära dig hur du förstärker samspelet och samarbetet i en grupp.

 

 

Hur förstärker vi samarbetet i gruppen?

Vi övar och prövar probleminriktad handledning i grupp. Det görs genom den kooperativa strukturen karusellen, dialogmetoden open space och Carol S Dwecks mindset-begrepp. Med ny kunskap står du rustad som ledare! Du får också nya metoder för att utveckla samarbete, driva utveckling och lösa problem. Vi reflekterar även tillsammans kring förhållningssätt som öppnar upp för synsätt för att skapa samsyn kring problem och lösningar i gruppsamarbete.

Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då?

Vi har olika sätt att kommunicera, vi har olika förväntningar och olika behov. Det finns samtalsmetoder att ta fasta på men också viktig förståelse för hur en grupp färgas av medlemmarnas drivkrafter, värderingar och beteendestilar. Om värderingar hos medarbetarna krockar med värdegrunden, hur gör vi då? Våra medarbetares värderingar och beteendestilar påverkar också hur vi samspelar och kommunicerar. Vi behöver förstå hur för att också kunna förstå varför det uppstår motstånd i arbetslaget.

Hur hanterar vi konflikter som uppstår?

Det är utmanande att leda andra. Oftast handlar det om roliga utmaningar men då och då ställs vi inför situationer som kräver mer av oss: konflikter. De stjäl tid och energi som vi istället skulle kunna investera i vårt uppdrag. Att förstå varför konflikter och motstånd uppstår är lika viktigt som att förstå hur vi ska lösa dem när vi väl står inför dem, om vi vill ha effektiva och välmående grupper.

 

 

Jag gillade hur teorin varvades med att vi pratade om hur verkligheten ser ut i skolan idag.

Mål

Du lär dig hur du kommunicerar och agerar i situationer av motstånd eller konflikt, samt grundläggande samtalsmetodik så att du kan hålla ett lösningsfokuserat samtal.

Målgrupp

Ledare i alla skolformer.

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt som du kan använda redan dagen efter kursen.

Hålltider för kursen: 9.00-16.30 (på plats), 9.00-16.00 (digitalt)

Malmö, 15 november 2023
Kl 9.00-16.30 | 3 950 kr ex moms
BOKA
Göteborg, 21 november 2023
Kl 9.00 - 16.30 | 3 950 kr exkl moms
BOKA
DIGITAL KURS, 1 december 2023
Kl 9.00-16.00 | 3 550 kr ex moms
BOKA
Stockholm, 25 april 2024
Kl 9.00-16.30 | 3 950 kr ex moms
BOKA
Göteborg, 6 maj 2024
Kl 9.00 - 16.30 | 3 950 kr exkl moms
BOKA
DIGITAL KURS, 13 maj 2024
Kl 9.00-16.00 | 3 550 kr ex moms
BOKA

Din bok har lagts till i varukorgen

Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.

Fler kurser för dig som -är chef och ledare >>

Kursledare förankrad i forskning och beprövad erfarenhet

Madleen Thyrén, har över 20 års erfarenhet av utbildning i olika format och har arbetat som chef i över 15 år. Hon har en gedigen erfarenhet av förändringsledning och systematiskt kvalitetsarbete inom skola och utbildning.

Madleen har en stark tro på individen och gruppens förmåga, och att allt är möjligt. 

 

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>

Dela med dina kollegor!