Psykisk hälsa och hållbara studier

– så kan du förebygga psykisk ohälsa och stress hos eleverna

Lär dig att:

  • främja elevers hälsa på gruppnivå med fokus på friskfaktorer
  • stärka känslan av sammanhang (KASAM) för både dig själv och dina elever
  • fånga upp signaler på ohälsa i tid
  • använda samtalsmodeller och strategier i mötet med elever med psykisk ohälsa

Så arbetar du hälsofrämjande i klassrummet med fokus på friskfaktorer

Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet måste ständigt vara levande, i varje klassrum, men ibland är det svårt att veta i vilken ände vi ska börja, vad vi ska göra vad och hur det kan gå till. Och vad är egentligen lärarens roll i relation till elevhälsouppdraget? Här får du kunskapen du behöver för att kunna göra det som gagnar eleverna utan att det tar för mycket tid och engagemang från utbildningsuppdraget. Du får en teoretisk grund och verktyg för att på gruppnivå stärka elevers psykiska hälsa med stöd av KASAM – känsla av sammanhang.

Vad är psykisk ohälsa och hur bemöter du elever i farozonen?

Att livet ibland känns tungt eller stressigt är helt naturligt. Men när har det egentligen gått för långt, när är det dags att agera? Under kursen får du fördjupade kunskaper om psykisk ohälsa för att bättre förstå vad som är psykisk ohälsa och vad som är naturliga reaktioner på en påfrestande livssituation. Du får lära dig mer om hur du upptäcker och bemöter elever i farozonen. Genom den konkreta krav-kontroll-stödmodellen får du med dig ett handfast verktyg att använda i mötet med dina elever.

Att samtala med elever – konkreta verktyg, strategier och samtalsmodeller

Som lärare är du skolad att tala till en grupp elever, men att tala med elever är något vi inte är lika vana vid. Att ta oss tid att lyssna. Det är en investering som kan ge stor utdelning. Korta och spontana samtal kan leda till att ett stort antal formella möten försvinner från din agenda. Här får du lära dig konkreta samtalsverktyg, modeller och strategier för att föra dessa samtal samt hur du kan göra en informell behovsanalys kopplad till elevens studier.

Stärk din egen hälsa med stöd av KASAM

Att arbeta med hälsofrämjande insatser för eleverna när du som lärare själv upplever stress och ohälsa är en tuff uppgift. Därför är det av stor vikt att du börjar med dig själv. Vi kommer diskutera vad du behöver för att må bra och vad som är friskfaktorer för läraren. Du får kunskap för hur du kan stärka din KASAM och därmed förebygga stress. Lär dig skilja på privat och professionell, att undvika den så kallade duktighetsfällan och hur gränssättning kan vara till godo.  

Om kursen

Kursen erbjuder såväl teori som praktiska övningar. Genom interaktiva föreläsningar får du fördjupad kunskap samt metoder, hands on verktyg och filmklipp som direkt kan användas i den egna undervisningen och möten med elever. Under korta workshops i smågrupper får du möjlighet att diskutera varje moment med övriga deltagare.  

Målgrupp

Lärare åk 7-9 samt och gymnasieskola

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att du ska kunna använda dina nya kunskaper redan dagen efter kursen och att det du lär dig kommer att göra skillnad för din undervisning och dina elever.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Malmö, 16 oktober 2024
Kl 9.00-16.30 | 3 850 kr ex moms
BOKA
Livesänd
ONLINE, 25 oktober 2024
Kl 9.00-15.30 | 3 450 kr ex moms
BOKA

Din bok har lagts till i varukorgen

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Kontakta fortbildningsrådgivare Evert Norberg Karkulahti så hjälper han er

Fortbildare Magdalena Berger

Magdalena Berger

Specialpedagog med fokus på barns- och ungdomars psykiska hälsa

Magdalena har en lång och gedigen akademisk utbildning med spetskompetens inom specialpedagogik och psykiatri, samt många års erfarenhet att arbeta med ungdomar med psykisk ohälsa. I över 20 år har hon arbetat som specialpedagog med fokus på barns- och ungdomars psykiska hälsa och har sett hur kontexten förändrats. Hon är författare till böckerna Psykisk ohälsa i skolan samt Elevhälsa och lärarhälsa. Med erfarenheter från såväl skola, barn- och ungdomspsykiatri och föreningslivet kan hon på ett självklart sätt göra relevanta verklighetskopplingar och bli en brygga mellan teori och praktik.  Hon har en unik förmåga att få lärare och skolledare att känna sig sedda och förstådda samtidigt som hon pekar på möjliga utvecklingsområden.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

BOKA MED GRUPPRABATT

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer