Kurser för lärare och rektorer i grundskolan

Lärarledda och interaktiva kurser - i liten grupp
Välj kurs när du vill fortbildas i mindre grupp, max 30 personer. Erfarna kursledare föreläser, inspirerar och utmanar dig. Du får ny kunskap och svar på dina frågor samt möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor från andra arbetsplatser. Det gäller oavsett om du väljer att träffa oss på plats eller digitalt.
Alltid lärarlett - alltid interaktivt.

OBS! Fram till och med april så erbjuder vi endast digitala kurser på grund av smittläget.
Vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Du kan avboka platsen utan kostnad fram till 1 månad innan och blir du sjuk eller får förhinder strax innan går det bra att överlåta platsen till en kollega. 

Våra ledarskapskurser hittar du här>>

Målgrupp:
Arbetslagsledare

Arbetslagsledarutbildning

- som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus
 • Leda och kommunicera för att skapa en fungerande grupp
 • Hjälpa arbetslaget att arbeta effektivt och målinriktat
 • Leda lärande möten kring vardagen, uppdraget och undervisningen
 • Fungera som processledare
DIGITAL KURS
Målgrupp:
Lärare, specialpedagoger, speciallärare, skolledare i grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen

Extra anpassningar och särskilt stöd

– Vad ska vi göra och hur ska vi göra det?
 • Hitta gränsdragningen mellan extra anpassningar och särskilt stöd
 • Kartlägga elevens behov på individ-, grupp- och organisationsnivå
 • Säkerställa att eleven får rätt stöd i rätt omfattning
DIGITAL KURS | Göteborg
Målgrupp:
Elevassistenter och resurspersonal i grundskola och fritidshem

Fortbildning för elevassistenter

– Hjälp eleven att växa – om npf, anpassning och lärande
 • Motivera och öka elevens förmåga till fokus
 • Skapa goda och tillitsfulla relationer med eleven
 • Anpassa förhållningssätt och beteende utifrån olika funktionsvariationer
Stockholm
Målgrupp:
Lärare, lärarassistenter, rektorer och övrig personal på låg- och mellanstadiet.

Hållbart lärarliv

- Smarta verktyg för minskad stress och ökad arbetsglädje
Kursen lär dig arbetsmetodik, det vill säga läran om hur vi arbetar rationellt så att vi får tid till de viktigaste arbetsuppgifterna och på så vis minskar stress.
DIGITAL KURS
Målgrupp:
Lärare och skolledare i grundskola

Kooperativt lärande

– Så stärker vi lärandet genom strukturerat elevsamarbete
 • Grundprinciperna för kooperativt lärande
 • Strukturer för ett samarbetande klassrum
 • Olika arbetssätt som ökar motivation och måluppfyllelse
DIGITAL KURS | Göteborg
Målgrupp:
Lärare, elevassistenter och specialpedagoger i grund- och gymnasieskola, samt komvux.

Mindset, grit och jävlar anamma

– så stöttar och utvecklar vi elevernas inre driv
 • Motivera eleverna att öva och träna när de möter motgångar
 • Hjälpa eleverna till ett dynamiskt mindset
 • Stötta eller bryta elevens mönster för ökat lärande
DIGITAL KURS | Malmö
Målgrupp:
Lärare och rektorer i grund- och gymnasieskola

Motivation för meningsfullt lärande

– hur gör vi för att motivera när motivationen inte finns?
 • Hitta strategier i din lärarroll för drivkraft och motivation
 • Använda strategier för hur du konkret kan öka motivationen hos dina elever
 • Hitta förhållningssätt och tekniker för hur du får eleverna att orka fortsätta anstränga sig när de helst vill ge upp
DIGITAL KURS | Malmö
Målgrupp:
Lärare, elevassistenter och specialpedagoger i grundskola och gymnasieskola.

NPF och beteendeproblematik i skolan

- Att stötta elever som möter en problematik i skolan
 • Känna igen de signaler som från eleven är ett rop på hjälp
 • Identifiera behoven bakom beteenden
 • Att skapa en tydliggörande pedagogik för en fungerande vardag
DIGITAL KURS
Målgrupp:
Lärare och skolledare i grundskolan

Sätt rätt betyg

- så sätter ni rättssäkra och likvärdiga terminsbetyg
 • Tolka kunskapskraven i relation till centralt innehåll och er undervisning
 • Matcha det ni vet om elevernas kunskap mot kunskapskraven
 • Hantera betygsskalan i olika komplexa situationer
DIGITAL KURS
Målgrupp:
Lärare, specialpedagoger och skolledare.

Undervisningsdesign och klassrumsledarskap

– Framgångsrika lärare – hur gör de egentligen?
 • Använda relationsforskning i din lärarvardag
 • Designa lektioner som utvecklar elevernas tänkande
 • Utveckla ditt klassrumsledarskap för ett framgångsrikt lärande
DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl