Kurser för lärare och skolledare i grundskolan

Kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö

Välkommen till våra heldagskurser för lärare och skolledare i grundskolan. Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag. Här träffar du och byter erfarenheter med deltagare från olika delar av landet. 

Vi tar emot max 30 deltagare per kurs. Anmälan bör ske senast fyra veckor innan kursstart. I mån av plats kan vi ta emot senare anmälningar.

Målgrupp:
Skolledare

Spirado

– ledarskapskurser för skolledare
Vi har samlat alla våra ledarskapskurser på ett och samma ställe under samlingsnamnet Spirado. Namnet är sprunget ur tanken om att växa och göra. Små grupper, teori, övningar, reflektion och erfarenhetsutbyte – under ledning av våra välmeriterade kursledare.
Målgrupp:
Arbetslagsledare

Arbetslagsledarutbildning

- som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus

Välkommen till Sveriges populäraste arbetslagsledarutbildning. En tredagarskurs som vänder sig till arbetslagsledare i alla skolformer.

 • Få med alla dina kollegor på tåget
 • Stärk din identitet och ditt mandat som ledare i arbetslaget
 • Få kunskap om hur en grupp fungerar och utvecklas
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning

Arbetslagsledarutbildning steg 2

- påbyggnadsdag med fokus på att leda genom motstånd (dag 4)

Välkommen till en påbyggnadsdag med fokus på att leda genom motstånd. Kursen vänder sig till arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning.

 • Bli tryggare i din roll att leda andra pedagoger
 • Få metoder som ökar din gruppdeltagares delaktighet
 • Lär dig förstå varför motstånd uppstår i arbetslaget
Stockholm
Målgrupp:
Lärare i årskurs F-3

Den formativa verktygslådan åk F-3

- utveckla din bedömning

Välkommen till vår praktiskt inriktade kurs i formativ bedömning. Lär dig utveckla elevernas lärande och höj undervisningens effektivitet genom ett kontinuerligt formativt arbetssätt.

 • Tydliggör målet med dina uppgifter
 • Skapa en undervisningsmiljö där elever får misslyckas
 • Så blir de yngre eleverna lärresurser för varandra
Stockholm
Målgrupp:
Lärare i årskurs 4-9

Den formativa verktygslådan åk 4-9

- utveckla din bedömning

Välkommen till vår praktiskt inriktade kurs i formativ bedömning där du lär dig teknikerna bakom de formativa strategierna så att du kan få BFL att fungera i ditt klassrum.

 • Få grepp om helheten och det formativa förhållningssättet
 • Lär dig hantera några konkreta formativa verktyg
 • Utveckla eleverna till att vara pedagogiska stöd för sig själva och andra
Stockholm
Målgrupp:
Elevassistenter i grundskolan

Fortbildning för elevassistenter

– bli den som gör skillnad för eleven

Välkommen till en kurs för elevassistenter i grundskolan som vill känna sig väl förtrogna med skolans kunskapsuppdrag och lära sig hur det relationella ledarskapet utvecklar elevens lärande.

 • Bli en tydlig ledare för elevens lärande
 • Utveckla din relationella kompetens som skapar trygghet hos eleven
 • Få koll på vilka förmågor och färdigheter som ska utvecklas
Stockholm
Målgrupp:
Lärare i grundskolan, skolledare

Hjärnsmart undervisning

– bli en lärare i hjärnans tjänst

Välkommen till en kurs för lärare i grundskolan som vill skapa hjärnsmart undervisning

 • Använd hormonerna till er fördel i undervisningen
 • Hjälp hjärnan att trampa upp kunskapsstigarna
 • Stärk lärandet genom att utveckla långtidsminnet
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare, specialpedagoger och elevassistenter i åk 1-3 och i förskoleklass

Mindset och lusten att lära

– så stöttar och utvecklar vi våra yngsta elever

Välkommen till en kurs för lärare som vill stärka skolans yngsta elevers lust att lära. Bygg broar från motivationsforskning och neurovetenskap till didaktik och pedagogik.

 •  koll på vilka hormoner som frikopplas när du undervisar
 • Så förändrar du både ditt och elevernas mindset
 • Så får du eleverna att uthålligt kämpa sig igenom svåra uppgifter
Målgrupp:
Lärare, elevassistenter och specialpedagoger i åk 4-9

Mindset, grit och jävlar anamma

– så stöttar och utvecklar vi elevernas inre driv

Välkommen till en kurs för lärare i grundskolan som vill lära sig om hur vi får våra elever att se på sin förmåga som något förändringsbart och hur vi motiverar dem att öva och träna.

 • Ta del av den senaste motivationsforskningen
 • Omsätt forskningsresultaten om motivation till ditt lärandeuppdrag i vardagen
 • Få dina elever att se på sina egna förmågor med nya ögon
Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i grundskolan

Planering och undervisning med effekt

– scaffolding och metakognition i klassrummet

Välkommen till vår forskningsbetonade tvådagarskurs om planering och undervisning i grundskolan. Lär dig vad du kan göra för att planera undervisning som ger större effekt på elevernas lärande.

 • Ta Ann S. Pihlgrens mycket uppmärksammade och aktuella forskning in i skolvardagen
 • Bygg in scaffolding i undervisningen
 • Lär dig utveckla elevens tänkande och lärande med hjälp av metakognitiva frågor
Målgrupp:
Lärare i årskurs 4-6

Sätt rätt betyg i åk 4-6

- utveckla din betygssättning

Välkommen till vår praktiskt inriktade kurs i betygsättning. Med träning i att sätta korrekta betyg kan du som lärare fullfölja uppdraget om likvärdighet och samtidigt bli bättre på att planera din undervisning.

 • Bli tryggare i hur du hanterar relationen mellan förmågor och centralt innehåll
 • Planera undervisning som synliggör elevernas förmågeutveckling
 • Identifiera kvalitet i relation till kunskapskraven
Stockholm
Målgrupp:
Lärare i årskurs 7-9

Sätt rätt betyg i åk 7-9

- utveckla din betygssättning

Välkommen till vår praktiskt inriktade kurs i betygsättning. Med träning i att sätta korrekta betyg kan du som lärare fullfölja uppdraget om likvärdighet och samtidigt bli bättre på att planera din undervisning.

 • Bli tryggare i hur du hanterar relationen mellan förmågor och centralt innehåll
 • Planera undervisning som synliggör elevernas förmågeutveckling
 • Identifiera kvalitet i relation till kunskapskraven
Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Mattias Olsson