Kurser för lärare och skolledare i grundskolan

I år firar vi 30 år och det firar vi med kurser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun, Halmstad, Luleå, Sundvall, Umeå, Växjö och Örebro

Välkommen till våra heldagskurser för lärare och skolledare i grundskolan. Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag. Här träffar du och byter erfarenheter med deltagare från olika delar av landet. 

Vi tar emot max 30 deltagare per kurs. Anmälan bör ske senast fyra veckor innan kursstart. I mån av plats kan vi ta emot senare anmälningar.

Målgrupp:
Arbetslagsledare

Arbetslagsledarutbildning

- som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus

Kursen lär dig att:

 • Leda och kommunicera för att skapa en fungerande grupp
 • Hjälpa arbetslaget att arbeta effektivt och målinriktat
 • Leda lärande möten kring vardagen, uppdraget och undervisningen
 • Fungera som processledare
Göteborg | Malmö | Skellefteå | Stockholm | Sundsvall
Målgrupp:
Skolledare i alla skolformer

Biträdande rektor - ny i rollen

– Leda personal och processer i en pedagogisk verksamhet
 • Utveckla skolans pedagogiska verksamhet
 • Utveckla medarbetarskap och arbetslag
 • Driva utvecklingsarbete och ge förändringarna fäste
 • Förebygga och hantera konflikter
Stockholm
Målgrupp:
Rektorer, arbetslagsledare, förstelärare

Coachande ledarskap

– för arbetslag med kraft och energi till utveckling

Kursen lär dig:

 • Vad ett coachande ledarskap innebär
 • Att använda coachande verktyg för att stärka utveckling
 • Hur du genomför ett coachande samtal
Stockholm
Målgrupp:
Lärare, specialpedagoger, speciallärare, skolledare i grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen

Extra anpassningar och särskilt stöd

– Vad ska vi göra och hur ska vi göra det?
 • Hitta gränsdragningen mellan extra anpassningar och särskilt stöd
 • Kartlägga elevens behov på individ-, grupp- och organisationsnivå
 • Säkerställa att eleven får rätt stöd i rätt omfattning
Göteborg | Halmstad | Malmö | Stockholm | Växjö
Målgrupp:
Lärare, elevassistenter, specialpedagoger och skolledare

Hjärnan och ett smartare lärande (fd Hjärnsmart)

– hjärnans krav på pedagogiken
 • Hjälpa era elever till bättre koncentration
 • Bygga upp inlärningssituationer som bekräftar, engagerar och berör eleverna
 • Utveckla långtidsminnet för att stärka lärandet
Göteborg | Malmö | Skellefteå
Målgrupp:
Lärare och skolledare i grundskola

Kooperativt lärande

– Så stärker vi lärandet genom strukturerat elevsamarbete

Kursen lär dig: 

 • Grundprinciperna för kooperativt lärande
 • Strukturer för ett samarbetande klassrum
 • Olika arbetssätt som ökar motivation och måluppfyllelse
Göteborg | Luleå | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Rektorer, arbetslagsledare, förstelärare

Leda i motstånd och bristande samspel

– hur motståndets kraft kan vändas till engagemang

Kursen lär dig att:

 • Förstärka samspel och samarbete i gruppen
 • Leda när motstånd blir synligt i handling och attityd
 • Hantera de konflikter som uppstår

 

Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare, specialpedagoger och skolledare.

Lektionsdesign och klassrumsledarskap

– Framgångsrika lärare – hur gör de egentligen?
 • Använda relationsforskning i din lärarvardag
 • Designa lektioner som utvecklar elevernas tänkande
 • Utveckla ditt klassrumsledarskap för ett framgångsrikt lärande
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare, elevassistenter och specialpedagoger i grund- och gymnasieskola, samt komvux.

Mindset, grit och jävlar anamma

– så stöttar och utvecklar vi elevernas inre driv
 • Motivera eleverna att öva och träna när de möter motgångar
 • Hjälpa eleverna till ett dynamiskt mindset
 • Stötta eller bryta elevens mönster för ökat lärande
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare, elevassistenter och specialpedagoger i grundskola.

NPF och beteendeproblematik i skolan

- Att stötta elever som möter en problematik i skolan
 • Känna igen de signaler som från eleven är ett rop på hjälp
 • Identifiera behoven bakom beteenden
 • Att skapa en tydliggörande pedagogik för en fungerande vardag
Stockholm
Målgrupp:
Lärare, skolledare och elevvårdsteam.

Problematisk skolfrånvaro

- Bryt hemmasittandet och sätt in förebyggande insatser

Välkommen till en kurs som både ger verktyg för att bryta hemmasittande samt att arbeta med förebyggande närvarofrämjande arbete. 

 • Hur skapar vi fungerande miljö, förhållningssätt och kravnivå runt elever i riskzonen?
 • Hur utformar vi en plan för återinskolning?
 • Hur lyfter vi samarbetet med elev, familj, sjukvård och andra instanser?
Göteborg | Stockholm
Målgrupp:
Lärare och skolledare i grundskolan

Sätt rätt betyg

- så sätter ni rättssäkra och likvärdiga terminsbetyg
 • Tolka kunskapskraven i relation till centralt innehåll och er undervisning
 • Matcha det ni vet om elevernas kunskap mot kunskapskraven
 • Hantera betygsskalan i olika komplexa situationer
Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.