Kurser för lärare och skolledare i grundskolan

I år firar vi 30 år och det firar vi med kurser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun, Halmstad, Luleå, Sundvall, Umeå, Växjö och Örebro

Välkommen till våra heldagskurser för lärare och skolledare i grundskolan. Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag. Här träffar du och byter erfarenheter med deltagare från olika delar av landet. 

Vi tar emot max 30 deltagare per kurs. Anmälan bör ske senast fyra veckor innan kursstart. I mån av plats kan vi ta emot senare anmälningar.

Målgrupp:
Arbetslagsledare

Arbetslagsledarutbildning

- som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus

Välkommen till Sveriges populäraste arbetslagsledarutbildning. En tredagarskurs som vänder sig till arbetslagsledare i alla skolformer.

 • Få med alla dina kollegor på tåget
 • Stärk din identitet och ditt mandat som ledare i arbetslaget
 • Få kunskap om hur en grupp fungerar och utvecklas
Göteborg | Falun | Luleå | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning

Leda i motstånd och bristande samspel

- arbetslagsledarutbildning påbyggnadskurs
Under den här kursdagen kommer du åter igen bli stärkt i din roll som ledare för andra pedagoger. Vi vill även utmana dig i ditt ledarskap, både genom reflektion och genom hands on-övningar så att du växer som den resurs du är i organisationen. Gemensamt tar vi tillvara på erfarenheter, övar mer på ledarskap och stöttar dig att spänna bågen i den situation där du befinner dig.

 • Hur förstärker vi samspel och samarbete i gruppen?
 • Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då
 • Hur hanterar vi konflikter som uppstår?

 

Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning

Coachande verktyg och förhållningssätt som ökar delaktigheten

- arbetslagsledarutbildning påbyggnadskurs

Under den här kursdagen kommer du åter igen bli stärkt i din roll som ledare för andra pedagoger. Vi vill även utmana dig i ditt ledarskap, både genom reflektion och genom hands on-övningar så att du växer som den resurs du är i organisationen. Gemensamt tar vi tillvara på erfarenheter, övar mer på ledarskap och stöttar dig att spänna bågen i den situation där du befinner dig.

 • Vad innebär ett coachande ledarskap?
 • Hur använder vi coachande verktyg för att stärka problemlösning?
 • Hur genomför du coachande samtal?
Stockholm
Målgrupp:
Lärare i årskurs F-3

Den formativa verktygslådan åk F-3

- utveckla din bedömning

Välkommen till vår praktiskt inriktade kurs i formativ bedömning. Lär dig utveckla elevernas lärande och höj undervisningens effektivitet genom ett kontinuerligt formativt arbetssätt.

 • Tydliggör målet med dina uppgifter
 • Skapa en undervisningsmiljö där elever får misslyckas
 • Så blir de yngre eleverna lärresurser för varandra
Målgrupp:
Lärare, specialpedagoger, speciallärare, skolledare i grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen

Extra anpassningar och särskilt stöd

– Rätt insats till rätt elev

Välkommen till en kurs för lärare i alla skolformer som vill lära sig mer om hur man ger rätt insats till rätt elev. 

 • Arbeta systematiskt runt elevers behov
 • Utreda elevens behov på skol,- grupp- och individnivå
 • Hitta rätt insatser för rätt behov
Stockholm
Målgrupp:
Lärare, specialpedagoger och skolledare

Hjärnan och ett smartare lärande (fd Hjärnsmart)

– hjärnans krav på pedagogiken

Välkommen till en kurs för lärare i grundskolan som vill skapa hjärnsmart undervisning

 • Använd hormonerna till er fördel i undervisningen
 • Hjälp hjärnan att trampa upp kunskapsstigarna
 • Stärk lärandet genom att utveckla långtidsminnet
Falun | Göteborg | Halmstad | Malmö | Stockholm | Umeå | Örebro
Målgrupp:
Lärare, specialpedagoger och elevassistenter i åk 1-3 och i förskoleklass

Mindset och lusten att lära

– så stöttar och utvecklar vi våra yngsta elever

Välkommen till en kurs för lärare som vill stärka skolans yngsta elevers lust att lära. Bygg broar från motivationsforskning och neurovetenskap till didaktik och pedagogik.

 •  koll på vilka hormoner som frikopplas när du undervisar
 • Så förändrar du både ditt och elevernas mindset
 • Så får du eleverna att uthålligt kämpa sig igenom svåra uppgifter
Målgrupp:
Lärare, elevassistenter och specialpedagoger i åk 4-9

Mindset, grit och jävlar anamma

– så stöttar och utvecklar vi elevernas inre driv

Välkommen till en kurs för lärare i grundskolan som vill lära sig om hur vi får våra elever att se på sin förmåga som något förändringsbart och hur vi motiverar dem att öva och träna.

 • Ta del av den senaste motivationsforskningen
 • Omsätt forskningsresultaten om motivation till ditt lärandeuppdrag i vardagen
 • Få dina elever att se på sina egna förmågor med nya ögon
Stockholm | Göteborg | Luleå | Malmö | Sundsvall | Växjö
Målgrupp:
Lärare, skolledare och elevvårdsteam.

Problematisk skolfrånvaro

- förebyggande insatser och återinskolning

Välkommen till en kurs som både ger verktyg för att bryta hemmasittande samt att arbeta med förebyggande närvarofrämjande arbete. 

 • Hur skapar vi fungerande miljö, förhållningssätt och kravnivå runt elever i riskzonen?
 • Hur utformar vi en plan för återinskolning?
 • Hur lyfter vi samarbetet med elev, familj, sjukvård och andra instanser?
Stockholm
Målgrupp:
Lärare i årskurs 4-9

Sätt rätt betyg

- utveckla din betygssättning

Välkommen till vår praktiskt inriktade kurs i betygsättning. Med träning i att sätta korrekta betyg kan du som lärare fullfölja uppdraget om likvärdighet och samtidigt bli bättre på att planera din undervisning.

 • Bli tryggare i hur du hanterar relationen mellan förmågor och centralt innehåll
 • Planera undervisning som synliggör elevernas förmågeutveckling
 • Identifiera kvalitet i relation till kunskapskraven
Stockholm
Målgrupp:
Skolledare i alla skolformer

Skolledare - ny i rollen

– hur hittar du balans mellan resultat och relationer?

Välkommen till en tvådagarskurs för dig som är ny som skolledare där du får en ökad förståelse för uppdraget och din roll som ledare.

 • Lär dig arbeta med rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid
 • Så leder du skolans systematiska kvalitetsarbete
 • Lär dig leda i ständig förändring
Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Mattias Olsson