Kurser för lärare och skolledare i grundskolan

Kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö

Välkommen till våra heldagskurser för lärare och skolledare i grundskolan. Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag. Här träffar du och byter erfarenheter med deltagare från olika delar av landet. 

Vi tar emot max 30 deltagare per kurs. Anmälan bör ske senast fyra veckor innan kursstart. I mån av plats kan vi ta emot senare anmälningar.

Målgrupp:
Arbetslagsledare

Arbetslagsledarutbildning

- som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus

Istället för att vara upptagen av frågan hur du ska hinna med uppdraget som arbetslagsledare behöver du erövra redskap för att möjliggöra att arbetslaget gemensamt tar ansvar för det pedagogiska utvecklingsarbetet. Arbetslaget ska vara navet i skolutvecklingen och den lärande reflektionen ska vara navet i arbetslagets väg framåt.

Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning

Arbetslagsledarutbildning steg 2

- påbyggnadsdag med fokus på att leda genom motstånd (dag 4)

Välkommen till en påbyggnadsdag med fokus på att leda genom motstånd. Kursen vänder sig till arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning.

Stockholm
Målgrupp:
Lärare i årskurs 4-6

Betygsverkstad matematik åk 4-6

– träning i att sätta rätt betyg

Välkommen till vår praktiskt inriktade kurs i betygsättning för matematiklärare i årskurs 4-6. Med träning i att sätta korrekta betyg kan vi både fullfölja sitt uppdraget om likvärdighet och samtidigt bli bättre på att planera vår undervisning.

Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i årskurs 7-9

Betygsverkstad matematik åk 7-9

– träning i att sätta rätt betyg

Välkommen till vår praktiskt inriktade kurs i betygsättning för matematiklärare i årskurs 7-9. Med träning i att sätta korrekta betyg kan vi både fullfölja sitt uppdraget om likvärdighet och samtidigt bli bättre på att planera vår undervisning.

Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i årskurs 4-6

Betygsverkstad svenska åk 4-6

- träning i att sätta rättssäkra betyg

Välkommen till vår praktiskt inriktade kurs i betygsättning för svensklärare i årskurs 4-6. Med träning i att sätta korrekta betyg kan vi både fullfölja vårt uppdrag om likvärdighet och samtidigt bli bättre på att planera vår undervisning.

Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i årskurs 7-9

Betygsverkstad svenska åk 7-9

- träning i att sätta rättssäkra betyg

Välkommen till vår praktiskt inriktade kurs i betygsättning för svensklärare i årskurs 7-9. Med träning i att sätta korrekta betyg kan vi både fullfölja vårt uppdrag om likvärdighet och samtidigt bli bättre på att planera vår undervisning.

Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i grundskolan, skolledare

Digitala verktyg i undervisningen

– för att planera, presentera och producera

Strukturera, variera och inspirera. De digitala verktygen ger oss helt nya möjligheter att låta elevernas egna tankar och erfarenheter styra lärandet. Lär dig hur verktygen fungerar och kan användas för att planera, presentera, producera och kommunicera genom inspirerande exempel från ämnen som svenska, SO, engelska och matematik.

Stockholm
Målgrupp:
Lärare i årskurs 4-6

Formativ verkstad åk 4-6

- träning i Dylan Wiliams formativa verktygslåda

Välkommen till vår praktiskt inriktade kurs i formativ bedömning för lärare i årskurs 4-6. Du lär dig teknikerna bakom de formativa strategierna så att du kan få BFL att fungera i ditt klassrum.

Stockholm
Målgrupp:
Lärare i årskurs 7-9

Formativ verkstad åk 7-9

- träning i Dylan Wiliams formativa verktygslåda

Välkommen till vår praktiskt inriktade kurs i formativ bedömning för lärare i årskurs 7-9. Du lär dig teknikerna bakom de formativa strategierna så att du kan få BFL att fungera i ditt klassrum.

Stockholm
Målgrupp:
Elevassistenter i grundskolan

Fortbildning för elevassistenter

– i grundskolan

Vi behöver som elevassistenter veta vilka kunskaper och förmågor som ska utvecklas för att kunna utmana våra elever att nå sin fulla potential. Även den nära relationen mellan elev och elevassistent är central. Lär dig mer om hur du utvecklar din relationella kompetens för att skapa såväl trygghet som lärande.

Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i grundskolan, skolledare

Framgångsrik läs- och skrivinlärning

- vad ställer hjärnan för krav på undervisningen?

Att erövra språkliga färdigheter och att själv få syn på vad man lyckats med ger lust och motivation. I stället för att gå omvägar som försvårar elevens inlärning så utgår den här fortbildningen från de framgångsfaktorer som gör att eleven lyckas med att lära sig läsa och skriva. Du får kunskap om de undervisningsstrategier som leder till att eleven kan erövra skriftspråket.

Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Personal i grundskolan

Konflikthantering och motstånd i arbetslaget

– från låsning till lösning

Ibland är det utmanande att samarbeta, det gnisslar och det skaver. Vi vill så mycket men ibland vill vi olika saker. Inte konstigt att det uppstår krockar, slitningar och frustration mellan kollegor, kanske till och med öppna konflikter. När det ser ut så här är det dags att vända konflikten till utveckling. Och det kan vara en riktigt spännande resa!

Stockholm
Målgrupp:
Lärare, elevassistenter och specialpedagoger i grundskolan

Mindset, grit och jävlar anamma

– så stöttar och utvecklar vi elevernas inre driv

Redan för ett par år sedan visade en OECD-rapport att elever i den svenska skolan lättare ger upp när de möter motstånd och motgångar jämfört med elever i andra europeiska länder. Tack vare forskning om mindset och grit har vi nu bättre förutsättningar att stötta elevers lärande och utveckling för att motverka detta.

Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i grundskolan

Planering och undervisning med effekt

– scaffolding och metakognition i klassrummet
Ann S. Pihlgrens forskning är högaktuell. Hennes forskning runt både undervisningspraktik och tänkandet i klassrummet väcker stort intresse ute i skolorna. Med utgångspunkt i hennes forskning får du under kursen lära dig vad kan du göra för att planera undervisning som ger större effekt på elevernas lärande och tänkande så att de når målen.
Stockholm
Målgrupp:
Lärare, elevassistenter, fritidspedagoger och lärare i fritidshem

Psykologi för klassrummet

– från frustration och osäkerhet till medvetna strategier

Känslor och relationer påverkar lärandet och vi behöver kunna hantera det. Den här fortbildningen handlar om att sätta psykologin i händerna på dig som är lärare. När du använder psykologin som stöd till pedagogiken skapar du fler möjligheter till att stärka elevernas lärande samtidigt som du växer i din yrkesroll.

Stockholm
Målgrupp:
Skolledare i grundskolan

Skolledare – ny i rollen

– hur hittar du balans mellan resultat och relationer?

Att vara ny som chef kan vara fantastiskt, inspirerande och energigivande. Eller förvirrande och i värsta fall så utmanande att det dränerar dig på energi. Den här fortbildningen ger dig en verktygslåda med redskap som hjälper dig hantera konflikter, bygga effektiva team, arbeta med rätt saker och utveckla skolans systematiska kvalitetsarbete.

Stockholm
Målgrupp:
Lärare, skolledare, förstelärare och arbetslagsledare i grundskolan samt utvecklingsledare

Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan

– analysarbetet som påverkar elevresultaten

Tempot i skolan är högt och att prioritera tid är inte alltid lätt. Risken finns att vi på våra återkommande möten använder för lite av mötestiden åt att analysera, bearbeta och följa upp de egna resultaten. I den här fortbildningen får du verktyg för att skapa en väl förankrad arbetsprocess som leder till att både verksamheten och elevernas resultat kan följas upp och analyseras. 

Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Mattias Olsson