Kurser för lärare och rektorer i gymnasieskolan

Välkommen till våra heldagskurser för lärare och rektorer.
Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag. Här träffar du och byter erfarenheter med deltagare från olika delar av landet. 

När du väljer kurs så väljer du fortbildning i liten grupp om max 30 deltagare. Majoriteten av våra fortbildningar arrangeras också som lärarledd digital kurs.

I höst är intresset extra stort så vi rekommenderar dig att boka så snart som möjligt.
 
Vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Skulle kursen inte kunna genomföras pga restriktioner så erbjuds du ett nytt kursdatum. Blir du själv sjuk så kan platsen överlåtas till en kollega.
OBS! Dessutom gäller just nu fri av- eller ombokning till annan fortbildning fram till 1 månad före kursdagen, vid alla nya bokningar. 

Ta hand om dig och hoppas vi ses i höst!

Målgrupp:
Arbetslagsledare

Arbetslagsledarutbildning

– som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus
 • Leda och kommunicera för att skapa en fungerande grupp
 • Hjälpa arbetslaget att arbeta effektivt och målinriktat
 • Leda lärande möten kring vardagen, uppdraget och undervisningen
 • Fungera som processledare 
Digital kurs | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Rektorer i alla skolformer

Biträdande rektor – ny i rollen

Leda personal och processer i en pedagogisk verksamhet
 • Utveckla och leda pedagogiska processer
 • Utveckla medarbetarskap samt upprätthålla trygga och kompetenta arbetslag
 • Driva utvecklingsarbete och ge förändringarna fäste
 • Förebygga och hantera konflikter
Digital kurs | Stockholm
Målgrupp:
Rektorer, arbetslagsledare, förstelärare

Coachande ledarskap

– för arbetslag med kraft och energi till utveckling
 • Vad ett coachande ledarskap innebär
 • Att använda coachande verktyg för att stärka utveckling
 • Hur du genomför ett coachande samtal
Stockholm
Målgrupp:
Lärare, specialpedagoger, speciallärare, skolledare i grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen

Extra anpassningar och särskilt stöd

– Vad ska vi göra och hur ska vi göra det?
 • Hitta gränsdragningen mellan extra anpassningar och särskilt stöd
 • Kartlägga elevens behov på individ-, grupp- och organisationsnivå
 • Säkerställa att eleven får rätt stöd i rätt omfattning
Digital kurs | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Rektorer, arbetslagsledare, förstelärare

Leda i motstånd och bristande samspel

– hur motståndets kraft kan vändas till engagemang
 • Förstärka samspel och samarbete i gruppen
 • Leda när motstånd blir synligt i handling och attityd
 • Hantera de konflikter som uppstår

 

Digital kurs | Stockholm
Målgrupp:
Lärare, elevassistenter och specialpedagoger i grund- och gymnasieskola, samt komvux.

Mindset, grit och jävlar anamma

– så stöttar och utvecklar vi elevernas inre driv
 • Motivera eleverna att öva och träna när de möter motgångar
 • Hjälpa eleverna till ett dynamiskt mindset
 • Stötta eller bryta elevens mönster för ökat lärande
Digital kurs | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare, elevassistenter och specialpedagoger i grundskola och gymnasieskola.

NPF och beteendeproblematik i skolan

- Att stötta elever som möter en problematik i skolan
 • Känna igen de signaler som från eleven är ett rop på hjälp
 • Identifiera behoven bakom beteenden
 • Att skapa en tydliggörande pedagogik för en fungerande vardag
Digital kurs | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare, specialpedagoger och skolledare.

Undervisningsdesign och klassrumsledarskap

– framgångsrika lärare – hur gör de egentligen?

 • Använda relationsforskning i din lärarvardag
 • Designa lektioner som utvecklar elevernas tänkande
 • Utveckla ditt klassrumsledarskap för ett framgångsrikt lärande
Digital kurs | Göteborg | Malmö | Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.