Kurser för lärare och skolledare i gymnasieskolan

Kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö

Välkommen till våra heldagskurser för lärare och skolledare i gymnasieskolan. Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag. Här träffar du och byter erfarenheter med deltagare från olika delar av landet. 

Vi tar emot max 30 deltagare per kurs. Anmälan bör ske senast fyra veckor innan kursstart. I mån av plats kan vi ta emot senare anmälningar.

Målgrupp:
Arbetslagsledare

Arbetslagsledarutbildning

- som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus

Istället för att vara upptagen av frågan hur du ska hinna med uppdraget som arbetslagsledare behöver du erövra redskap för att möjliggöra att arbetslaget gemensamt tar ansvar för det pedagogiska utvecklingsarbetet. Arbetslaget ska vara navet i skolutvecklingen och den lärande reflektionen ska vara navet i arbetslagets väg framåt.

Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning

Arbetslagsledarutbildning steg 2

- påbyggnadsdag med fokus på att leda genom motstånd (dag 4)

Välkommen till en påbyggnadsdag med fokus på att leda genom motstånd. Kursen vänder sig till arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning.

Stockholm
Målgrupp:
Lärare i gymnasieskolan

Konflikthantering och motstånd i arbetslaget

– från låsning till lösning

Ibland är det utmanande att samarbeta, det gnisslar och det skaver. Vi vill så mycket men ibland vill vi olika saker. Inte konstigt att det uppstår krockar, slitningar och frustration mellan kollegor, kanske till och med öppna konflikter. När det ser ut så här är det dags att vända konflikten till utveckling. Och det kan vara en riktigt spännande resa!

Målgrupp:
Lärare i gymnasieskolan

Mindset, grit och jävlar anamma

– så stöttar och utvecklar vi elevernas inre driv

Redan för ett par år sedan visade en OECD-rapport att elever i den svenska skolan lättare ger upp när de möter motstånd och motgångar jämfört med elever i andra europeiska länder. Tack vare forskning om mindset och grit har vi nu bättre förutsättningar att stötta elevers lärande och utveckling för att motverka detta.

Stockholm | Malmö | Göteborg

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Mattias Olsson