Kurser för lärare och rektorer i gymnasieskolan

Lärarledda och interaktiva kurser - i liten grupp
Välj kurs när du vill fortbildas i mindre grupp, max 30 personer. Erfarna kursledare föreläser, inspirerar och utmanar dig. Du får ny kunskap och svar på dina frågor samt möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor från andra arbetsplatser. Det gäller oavsett om du väljer att träffa oss på plats eller digitalt.
Alltid lärarlett - alltid interaktivt.

Vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Du kan avboka platsen utan kostnad fram till 1 månad innan och blir du sjuk eller får förhinder strax innan går det bra att överlåta platsen till en kollega. 

Våra ledarskapskurser hittar du här>>

Målgrupp:
lärare grundskola, förskoleklass, gymnasieskola

JUST NU: Ta makten över din arbetstid - en inspirerande föreläsning om arbetsmetodik för ett hållbart lärarliv

Kvällsföreläsning med Helén Vedlé
Välkommen till en 60 minuters digital kvällsföreläsning (inkl 15 min frågestund) med författaren till boken Hållbart Lärarliv.
För 450 kr exkl moms får du både föreläsningen och boken. Vill du bara lyssna till föreläsningen så är priset endast 200 kr exkl moms, dvs 250 kr inkl moms.
Digital föreläsning
Målgrupp:
Arbetslagsledare

Arbetslagsledarutbildning

– som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus
 • Leda och kommunicera för att skapa en fungerande grupp
 • Hjälpa arbetslaget att arbeta effektivt och målinriktat
 • Leda lärande möten kring vardagen, uppdraget och undervisningen
 • Fungera som processledare 
DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Sfi, komvux, gymnasium och folkhögskola.

Distans- och fjärrundervisning

– Digital didaktik som stärker lärandet
 • Skapa tydliga strukturer som stöttar elevens lärande 
 • Skapa en kunskapsutvecklande undervisning där eleverna äger sitt eget lärande
 • Använda strategier för formativ bedömning som passar distansundervisningen
DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare, specialpedagoger, speciallärare, skolledare i grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen

Extra anpassningar och särskilt stöd

– Vad ska vi göra och hur ska vi göra det?
 • Hitta gränsdragningen mellan extra anpassningar och särskilt stöd
 • Kartlägga elevens behov på individ-, grupp- och organisationsnivå
 • Säkerställa att eleven får rätt stöd i rätt omfattning
DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare, elevassistenter och specialpedagoger i grund- och gymnasieskola, samt komvux.

Mindset, grit och jävlar anamma

– så stöttar och utvecklar vi elevernas inre driv
 • Motivera eleverna att öva och träna när de möter motgångar
 • Hjälpa eleverna till ett dynamiskt mindset
 • Stötta eller bryta elevens mönster för ökat lärande
DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare, elevassistenter och specialpedagoger i grundskola och gymnasieskola.

NPF och beteendeproblematik i skolan

- Att stötta elever som möter en problematik i skolan
 • Känna igen de signaler som från eleven är ett rop på hjälp
 • Identifiera behoven bakom beteenden
 • Att skapa en tydliggörande pedagogik för en fungerande vardag
DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare, specialpedagoger och skolledare.

Undervisningsdesign och klassrumsledarskap

– framgångsrika lärare – hur gör de egentligen?

 • Använda relationsforskning i din lärarvardag
 • Designa lektioner som utvecklar elevernas tänkande
 • Utveckla ditt klassrumsledarskap för ett framgångsrikt lärande
DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.