Lära och leva i osäkra tider

Vilken roll har skolan i en kris eller krig och hur påverkas skolan av höjd beredskap? 

Här kan du ta del av en kostnadsfri digital utbildning och tillhörande material

 

   Gratis utbildning leva och lära

Klicka på bilden för att se den kostnadsfria digitala utbildningen.

Omvärldsläget har förändrats. Skolan är en samhällsviktig verksamhet och det är viktigt, att den så lång som möjligt, pågår vid olika typer av kriser. Många elever känner en oro och vet inte hur de ska agera och reagera i krävande eller osäkra situationer. Skolverket har blivit beredskapsmyndighet, d.v.s. en myndighet vars verksamhet har stor betydelse för totalförsvaret.

 

 

 

Tillsammans med Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Myndigheten psykologiskt försvar och Skolverket har Lärarfortbildning tagit fram en kostnadsfri digital utbildning i totalförsvarskunskap om 2 timmar. Du kommer åt den genom att klicka på spelaren.

 

Du får under utbildningen en samlad bild av hur du kan arbeta med totalförsvarskunskap i din undervisning. Du får insikter i hur du kan bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga krissituationer och hur du kan bidra till att bygga samhällets övergripande förmåga att hantera höjd beredskap och klara svåra påfrestningar. Du får lotsning i vad skolan har för uppdrag om det värsta skulle hända, d.v.s. en allvarlig kris eller ett krig.

De centrala frågorna som den här inledande digitala utbildningen besvarar är: 

  • Vad innebär höjd beredskap för oss som arbetar i skolan?
  • Att undervisa om totalförsvar och beredskap – hur, vad och varför?
  • Koppla temat till styrdokument, undervisning och bedömning
  • Öka skolans och samhällets motståndskraft genom att ge kunskap och trygghet

Utbildningen innehåller panelsamtal, föreläsningar och ett resonemang utifrån ett scenario. Du får också här länkar till konkret material att arbeta vidare med på din skola och i ditt klassrum.

Utbildningsinsatsen ska ses som ett led i att öka skolans och samhällets motståndskraft. Myndigheterna ger dig en gemensam riktning och tydliggör ditt ansvar och mandat samt vilket stöd de kan ge dig. Utbildningen är också ett stöd för skolväsendet kopplat till Skolverkets uppdrag som beredskapsmyndighet.

Kostnadsfri digital utbildning

Presentationer

Länkar

Försvarsmakten

Tillsammans är vi totalförsvaret är en digital utbildning som ger en bättre förståelse vad totalförsvaret är, varför det behövs och hur det kommer att påverka dig. Varje kapitel behandlar ett tema inom totalförsvarskunskap och låter eleven möta frågeställningar och information på ett tillgängligt och målgruppsanpassat sätt. Utbildningen ger elever en tydlig bild av totalförsvarets uppgifter och syfte – och visar hur var och en kan bidra och delta.

 

MSB - Utbildningsmaterialet Rädd eller beredd

En filmserie, en scenarioövning som görs i grupp och en utförlig handledning. Filmserien finns teckenspråktolkad, syntolkad, textad på lättläst svenska och även textad på engelska.

Rädd eller beredd – en livsviktig utställning
Vandringsutställning för gymnasiet i en container, ett samarbete mellan kulturen och beredskapen. Alla texter i utställningen finns inlästa. Rörligt ljud och bild finns textat. Utställningen är anpassad för att rullstolar ska kunna komma in.

Klara, färdiga… !
Ljudet av en kris. Tricken för att klara den.
Utskick till 16-åringar med lärarmaterial + podcast. Berättelsen i podden finns också som novell att läsa.

Lilla Krisinfo – nu live!

Aktuellt om skyddsrum

Aktuellt om krigsplacering

Råd till privatpersoner – preppa för en vecka

Lättlästa sidor om hemberedskap och att preppa

 

Skolverket

Att prata med barn och unga om krig och kriser

Säkerhet och krisberedskap vid ett förändrat omvärldsläge

 

Myndigheten för psykologiskt försvar

RISE projekt ”Kunnig på nätet”

Konstadsfri kurs - Skydd mot informationspåverkan

Se film med prinsparets stiftelse om källkritik och demokrati - LAJKAT

Dela med dina kollegor!