Utbildningar för dig som arbetslagsledare

Arbetslagsledarutbildning
Att vara arbetslagsledare innebär att du blir en länk mellan din chef och arbetslaget. En rolig utmaning, men den kräver insikt i ledarrollen och förberedelser för de förväntningar som rollen kan ge upphov till. Du behöver äga metoder för att få gruppen att bli kvalitetsmedveten och redskap för att skapa struktur och fokus i ert arbete. Kom och erövra ditt pedagogiska ledarskap!

Kursen lär dig att:
  • Leda och kommunicera för att skapa en fungerande grupp
  • Hjälpa arbetslaget att arbeta effektivt och målinriktat
  • Leda lärande möten kring vardagen, uppdraget och undervisningen
  • Fungera som processledare

Coachande ledarskap
Vi behöver en kultur
 av problemlösning i arbetslaget och ett tryggt samarbetsklimat där alla utvecklas och lär av varandra. Att leda kollegor med ett coachande förhållningssätt stöttar i denna utmaning.

Ur kursens innehåll:

  • Vad innebär ett coachande ledarskap?
  • Hur använder vi coachande verktyg för att stärka problemlösning?
  • Hur genomför du coachande samtal?

Leda i motstånd och bristande samspel
Skolans och förskolans
 värld är komplex. Vi samspelar med elever och barn, kollegor och föräldrar. Kraven på oss är höga och vi har höga krav på oss själva. Inte konstigt att det uppstår krockar, slitningar och frustration mellan kollegor.

Ur kurens innehåll:

  • Hur förstärker vi samspel och samarbete i gruppen?
  • Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då?
  • Hur hanterar vi konflikter som uppstår?

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti