Lära och leva i osäkra tider

Vilken roll har skolan i en kris eller krig och hur påverkas skolan av höjd beredskap? 

Här kan du ta del av en kostnadsfri digital konferens och tillhörande material

 

   Gratis utbildning leva och lära

Klicka på bilden för att se del 1 av Lära och leva i osäkra tider (extern länk)

Klicka på bilden för att se del 2 av Lära och leva i osäkra tider (extern länk)

 

Omvärldsläget har förändrats. Skolan är en samhällsviktig verksamhet och det är viktigt, att den så lång som möjligt, pågår vid olika typer av kriser. Många elever känner en oro och vet inte hur de ska agera och reagera i krävande eller osäkra situationer. Skolverket har blivit beredskapsmyndighet, d.v.s. en myndighet vars verksamhet har stor betydelse för totalförsvaret.

 

Tillsammans med Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Myndigheten psykologiskt försvar, Plikt- och prövningsverket och Skolverket har Lärarfortbildning tagit fram en kostnadsfria digital utbildning i totalförsvarskunskap. Utbildningen består av två delar om 2 timmar respektive 2 timmar och 45 min.

Lära och leva i osäkra tider: del 1

Lära och leva i osäkra tider: del 2

 

Du får under utbildningen en samlad bild av hur du kan arbeta med totalförsvarskunskap i din undervisning. Du får insikter i hur du kan bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga krissituationer och hur du kan bidra till att bygga samhällets övergripande förmåga att hantera höjd beredskap och klara svåra påfrestningar. Du får lotsning i vad skolan har för uppdrag om det värsta skulle hända, d.v.s. en allvarlig kris eller ett krig. Du får under utbildningen en samlad bild av hur du kan arbeta med totalförsvarskunskap i din undervisning och i din organisation.

De centrala frågorna som digitala utbildningen besvarar är:

Hur förbereder och övar vi för höjd beredskap?

 • Så har andra gjort – praktikexempel
 • Att starta upp beredskapsarbetet – så kan ni göra
 • Konkreta råd och tips för organisation
 • Stöd som finns hos myndigheterna

Att undervisa om totalförsvar och beredskap – hur, vad och varför?

 • Hur knyter totalförsvarskunskap an till vår ordinarie verksamhet?
 • Konkreta råd och tips – praktikexempel
 • Stöd som finns hos myndigheterna
 • Planering och genomförande av undervisning om totalförsvar och beredskap

Del 1

Del 1 innehåller övergripande information om hur skolan kan arbeta med totalförsvarskunskap på olika sätt. Du får ta del av den stöttning som finns att använda hos respektive myndighet. Du får också en genomgång av de material som finns tillgängliga att använda med personal och med elever. Myndigheterna diskuterar utifrån ett scenario och svarar på några frågor som är centrala för skolan kopplat till temat.

Del 2

Del 2 har en mer praktisk inriktning. Här får du ta del av praktikexempel från både organisatorisk nivå, och från undervisning. Vi möter Upplands-Bro kommun, som beskriver hur de tagit fram en plan för att förbereda och öva inför beredskapsveckan Genom att ta del av praktikfall vill vi minska insteget till att starta upp beredskapsarbete ute på skolorna.

I denna del får du också mer information och tips om hur du och din skola kan arbeta med totalförsvar och beredskap i undervisningen. Vi får höra hur en gymnasielärare från Värmdö gymnasium arbetar i klassrummet med temat totalförsvar. Även i denna del deltar myndigheterna samt ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin och skolminister Lotta Edholm.

Förutom länkar till materialet som hänvisas till finns också en tipslista. Vi vill att du ska hitta något konkret att ta med och testa i din verksamhet.

Så här använder du utbildningen

Utbildningsinsatsen ska ses som ett led i att öka skolans och samhällets motståndskraft. Myndigheterna ger dig en gemensam riktning och tydliggör ditt ansvar och mandat samt vilket stöd de kan ge dig. Utbildningen är också ett stöd för skolväsendet kopplat till Skolverkets uppdrag som beredskapsmyndighet.

Så här tänker vi oss arbetet ute på skolorna utifrån en planering i flera steg.

 1. Starta upp arbetet – kunskapsinhämtning och inspiration (Lärarfortbildning).
  Använd de digitala konferenserna för diskussion och fortbildning.
 2. Planering
  Hur och när ska ni planera för övning? Vad kan ni välja bort för att skapa utrymme för detta tema? Vem ska göra vad?
  Vilka ska ingå i en eventuell arbetsgrupp för ert totalförsvarsarbete?
 3. Övning/temadag/temavecka (till exempel i samband med Beredskapsveckan, vecka 39)
 4. Lyft in totalförsvar i din undervisning

Poddserie

Vilken roll har skolan i en kris eller krig och hur påverkas skolan av höjd beredskap? Försvarsmkatens nya poddserie ger förståelse för totalförsvarets delar kopplat till olika perspektiv och roller i samhället. Poddserien riktar sig bland annat till chefer, lärare, skolledare, kommunpolitiker och andra som behöver anpassa sig till och planera för ett förändrat säkerhetsläge. Vissa avsnitt stöttar dig i professionen, andra kan du använda som underlag för undervisning eller diskussioner i klassrummet eller kollegiet. 

De första två avsnitten:

 • Vad ska rektor göra om det blir krig? Matz Nilsson resonerar utifrån skolledarperspektivet. 
 • Skolan behöver vara likvärdig och trygg. Åsa Fahlén resonerar om totalförsvar, likvärdighet och trygghet med utgångspunkt i lärarens uppdrag.

Länk till podden på Spotify

Avsnitt 1 på Youtube

Avsnitt 2 på Youtube

Kostnadsfri digital utbildning

Tips och aktiviteter för temat totalförsvar

Presentationer del 1

Presentationer del 2

Länkar

Försvarsmakten

Tillsammans är vi totalförsvaret är en digital utbildning som ger en bättre förståelse vad totalförsvaret är, varför det behövs och hur det kommer att påverka dig. Varje kapitel behandlar ett tema inom totalförsvarskunskap och låter eleven möta frågeställningar och information på ett tillgängligt och målgruppsanpassat sätt. Utbildningen ger elever en tydlig bild av totalförsvarets uppgifter och syfte – och visar hur var och en kan bidra och delta.

 

MSB - Utbildningsmaterialet Rädd eller beredd

En filmserie, en scenarioövning som görs i grupp och en utförlig handledning. Filmserien finns teckenspråktolkad, syntolkad, textad på lättläst svenska och även textad på engelska.

Rädd eller beredd – en livsviktig utställning
Vandringsutställning för gymnasiet i en container, ett samarbete mellan kulturen och beredskapen. Alla texter i utställningen finns inlästa. Rörligt ljud och bild finns textat. Utställningen är anpassad för att rullstolar ska kunna komma in.

Klara, färdiga… !
Ljudet av en kris. Tricken för att klara den.
Utskick till 16-åringar med lärarmaterial + podcast. Berättelsen i podden finns också som novell att läsa.

Lilla Krisinfo – nu live!

Aktuellt om skyddsrum

Aktuellt om krigsplacering

Råd till privatpersoner – preppa för en vecka

Lättlästa sidor om hemberedskap och att preppa

 

Skolverket

Att prata med barn och unga om krig och kriser

Säkerhet och krisberedskap vid ett förändrat omvärldsläge

 

Myndigheten för psykologiskt försvar

RISE projekt ”Kunnig på nätet”

Konstadsfri kurs - Skydd mot informationspåverkan

Se film med prinsparets stiftelse om källkritik och demokrati - LAJKAT