Biträdande rektor

– leda medarbetare, arbetslag och skolutveckling

Kursen lär dig att:

 • Att sätta mål, planera, följa upp och prioritera
 • Utveckla skolans processer – från planering till analys och förbättring
 • Leda hälsofrämjande och förebyggande arbete
 • Leda kvalitets- och förändringsarbete – tillsammans och systematiskt
 • Leda förändring – om Förändringens fyra rum och ditt ledarskap
 • Arbeta med kommunikation som förbättrar jaget och verksamheten
 • Använda verktygen feedback och coaching – när och hur?
 • Hantera konflikter och grupputveckling så de ger nya förutsättningar
 • Skapa en samspelt ledningsgrupp som leder vardagsarbete och driver utveckling
 • Leda effektiva möten och fatta kloka beslut

Om kursen

Välkommen till en praktiskt inriktad kurs där lärandet sker i process över tid vilket vi vet ger dig stora pedagogiska vinster. Här arbetar vi praktiskt och konkret med tydlig koppling till modern forskning. Kursen ger dig en solid grund att stå på och hjälper dig fortsätta växa i ditt ledarskap.

Innehåll

Grunden för allt ledarskap handlar om att sätta mål, planera för att nå målen, följa upp och prioritera. Du styr utifrån det ni tillsammans ska uppnå, elever som mår bra, når sina egna och utbildningens mål, och du leder med HUR:et. Det är HUR du arbetar tillsammans och systematiskt med dina kollegor och andra viktiga intressenter som är avgörande för resultatet.

Dina viktigaste verktyg är kommunikation, feedback, coaching, konflikthantering och förändringsledning. Du bygger organisation, utvecklar medarbetarskap och team samt driver det ständigt pågående kvalitets- och arbetsmiljöarbetet.

Alla vill ha utveckling, men ingen vill ha förändring, sa Sören Kirkegaard. Rektorer arbetar i verksamheter som ofta utsätts för krav på utveckling både utifrån och internt. Förändringsarbetet, som är en känslig process är ständigt närvarande. Att vara rektor är att utmanas hela tiden, oavsett om vi är nya i rollen eller har varit rektor länge. Våra insatser behöver vila på rätt grund för att göra nytta, och denna kunskap förändras i takt med samtid och forskning. Samtidigt leder vi kollegor som har olika behov av oss som chefer och ledare. Kursen ger kunskap om hur du lyckas som ledare i både vardag och utveckling, så att det ger effekt på elevernas välmående och måluppfyllelse.

Leda vardagsarbete och systematiskt förbättringsarbete så att det får effekt på elevernas resultat

 • HUR-hjulet och hur det hjälper oss att förstå och strukturera vårt arbete
 • Vägar till att Identifiera ett ärligt nuläge och synliggöra styrkor och utvecklingsområden
 • Leda EHT och skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete
 • Att vara förändringsledare i en målstyrd verksamhet
 • Utveckla den psykosociala arbetsmiljön

Organisera, strukturera arbetet och leda meningsfulla möten

 • Bygga hållbara organisationer och processer
 • Hur du skapar tydlighet runt din roll
 • Ledarskapsanalys – lär känna dig själv som ledare
 • Effektiva möten som leder till goda resultat
 • Intressentanalys - kartlägga och förstå krav och behov från olika aktörer

Sätta mål, planera, följa upp och prioritera

 • Planeringsunderlag med målet i sikte
 • Styrverktyg för planering, uppföljning och prioritering
 • Mål som skapar motivation
 • Prioriteringens 4 boxar

Utveckla trygga och välmående medarbetare och arbetslag

 • Gruppens utvecklingsfaser och hur de blir en naturlig del av ditt ledarskap
 • Vad krävs för att en grupp ska känna engagemang och motivation?
 • Ledningsgruppsutveckling – hitta nuläge och utvecklingsmöjligheter
 • Skapa kultur där delaktiga medarbetare är med och driver utveckling

Utveckla tydlig kommunikation och hantera konflikter

 • NÖHRA som modell för att arbeta med gruppens förbättringar och utveckling
 • Möta medarbetarnas olika reaktioner och behov under en förändringsresa
 • Varför det uppstår konflikter och hur du hanterar dem
 • Planera, genomför och utvärdera ett samtal som utmanar

Fortbildning i process

Kursens upplägg ger stora pedagogiska vinster för din utveckling, och kombinerar fysiska träffar med digitala. Den innefattar också eget arbete mellan kursdagarna där du förväntas använda nya kunskaper i din egen verksamhet. Till din hjälp i den processen har du ett konkret stödmaterial och du kan själv välja inriktning för detta. Du får också möjlighet att reflektera och diskutera tillsammans med andra deltagare digitalt i små lärgrupper mellan kursdagarna.

Målgrupp

Biträdande rektorer i grundskolan, gymnasieskolan, VUX/SFI, förskoleklass och fritidshem.

Kursen lämpar sig även för dig som är på väg in i rollen eller vill bli biträdande rektor.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl

Välj kurstillfälle

Fortbildning i process
DIGITAL KURS, 17-18 mars + 25 april
Kl 9.00-16.00 | 11 000 kr ex moms
BOKA DIGITAL KURS 2022

Din bok har lagts till i varukorgen

Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.