Leda i motstånd och bristande samspel

– hur motståndets kraft kan vändas till engagemang
Välkommen till en kurs för skolledare i alla skolformer, där du lär dig kommunicera och agera i situationer av motstånd eller konflikt.

Fortbildningen lär dig:
  • Förstärka samspel och samarbete i gruppen
  • Leda när motstånd blir synligt i handling och attityd
  • Hantera de konflikter som uppstår

Om kursen

Skolans och förskolans värld är komplex. Vi samspelar med elever och barn, kollegor och föräldrar. Kraven på oss är höga och vi har höga krav på oss själva. Inte konstigt att det uppstår krockar, slitningar och frustration mellan kollegor.

Under den här kursdagen kommer du åter igen bli stärkt i din roll som ledare för andra pedagoger. Vi vill även utmana dig i ditt ledarskap, både genom reflektion och genom hands on-övningar så att du växer som den resurs du är i organisationen. Gemensamt tar vi tillvara på erfarenheter, övar mer på ledarskap och stöttar dig att spänna bågen i den situation där du befinner dig.

Målgrupp

Ledare i alla skolformer.

Innehåll

Hur förstärker vi samspel och samarbete i gruppen?
Vi övar och prövar probleminriktad handledning i grupp, karusellen och open space och belyser Carol S Dwecks begrepp mindset på vuxenplanet. Genom dessa metoder och förhållningssätt kan du sedan öka dina gruppdeltagares delaktighet och fortsatt stå rustad som ledare i arbetslaget. Du få ta del av några fler metoder som du kan använda i ditt eget arbetslag för att utveckla samarbetet, driva utveckling och lösa problem. Vi reflekterar runt hur vi kan öppna upp för nya synsätt och skapa samsyn runt både problem som lösningar.

Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då?
Vi har olika sätt att kommunicera, vi har olika förväntningar och olika behov. Det finns samtalsmetoder att ta fasta på men också viktig förståelse för hur en grupp färgas av medlemmarnas drivkrafter, värderingar och beteendestilar. Om värderingar hos medarbetarna krockar med värdegrunden, hur gör vi då? Våra medarbetares värderingar och beteendestilar påverkar också hur vi samspelar och kommunicerar. Vi behöver förstå hur för att också kunna förstå varför det uppstår motstånd i arbetslaget.

Hur hanterar vi konflikter som uppstår?
Det är utmanande att leda andra. Oftast handlar det om roliga utmaningar men då och då ställs vi inför situationer som kräver mer av oss: konflikter. De stjäl tid och energi som vi istället skulle kunna investera i vårt uppdrag. Att förstå varför konflikter och motstånd uppstår är lika viktigt som att förstå hur vi ska lösa dem när vi väl står inför dem, om vi vill ha effektiva och välmående grupper.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Du lär dig hur du kommunicerar och agerar i situationer av motstånd eller konflikt, samt grundläggande samtalsmetodik så att du kan hålla ett lösningsfokuserat samtal.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl

Välj kursort!

Stockholm, 24 november 2021
09.00-16.30 | 3.950 kr exkl moms
Boka
DIGITAL KURS, 6 december 2021
09.00 - 16.00 | 3.550 kr exkl moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.