Ledarskap och kollegialt lärande

Det kollegiala lärandet ligger i fokus och forskning och beprövad erfarenhet talar för att förändring i undervisningen blir som störst när fortbildning sker kollegialt. Vi stödjer förskolan och skolan i det förbättringsarbete som präglas av delaktighet och stimulerar till samarbete kring hur undervisning och elevresultat kan kopplas samman.


Här nedanför hittar du länkar till våra fortbildningar med fokus på ledarskap och kollegialt lärande.

Sagt om våra ledarskapsfortbildningar:

Jag känner mig stärkt i min roll som arbetslagsledare! Det har varit mycket matnyttigt och många konkreta saker som känns angelägna. Har fått många tankar om strukturen i arbetslagets möten. Bra idéer om att ha olika typer av möten – rensa i dagordningen. Avsnittet om samtal var också väldigt givande. Jag vill absolut prova modellerna för reflektion. Det ska bli spännande att se resultatet!

Det är första gången jag varit på kurs och tyckt att allt varit till 100% bra. Jag är fantastiskt nöjd!

De skolorna som har fungerande arbetslag, där är ju mycket löst. Därför är det är smart att se till att man har välfungerande arbetslag. Så det är tur för oss som får komma hit, för det här är en bra fortbildning.

Många positiva känslor. Det är en bra förpackad fortbildning. Jag skulle verkligen rekommendera den till andra. Om vi får nya arbetslagsledare till hösten så kommer jag förorda att de ska gå den här fortbildningen.

Det bästa med den här fortbildningen är att man får svar på vad ledarskap innebär. Hur jag som ledare håller i samtalen. Man får tid till att reflektera över sitt ledarskap och fundera över vad jag kan förändra och förbättra för att det ska gynna gruppen och därmed leda till bättre kvalitet.