Uppdragsfortbildning

Lärarfortbildning AB är specialister på skolutveckling och har skickliga processledare i alla skolformer som hjälper organisationer att ta tillvara sin egen kapacitet och nå sina mål. 

Genom fortbildning får ni inte bara ny kunskap utan även ny energi och inspiration att utvecklas på sätt som gör nytta för alla som arbetar i skolan: lärare, rektorer och elever.

Vi har gjort detta i mer än 30 år med mängder av nöjda kunder. Du kan beställa allt från färdiga fortbildningspaket för en dag till helt skräddarsydda lösningar som löper över lite längre tidsperioder. Kontakta vår fortbildningsrådgivning så berättar vi mer!

 

Tillbaka till Ledarskap >>

10 steg från intresseanmälan till uppföljning

1. Intresseanmälan

Att välja rätt fortbildning kan vara klurigt, därför får du direkt efter din intresseanmälan en egen fortbildningsrådgivare. Vad har ni för mål? Hur ser ert nuläge ut i förhållande till målet? Vilka ska fortbildas och hur stor är gruppen? Har ni önskemål om datum? Tillsammans med dig ringar vi in era utmaningar och behov av fortbildning.

2. Offert
Du får en offert med förslag till innehåll tillsammans med pris. Du får också information om allmänna villkor och vår kvalitetssäkring med Nöjd-kund-garanti. Offerten är giltig max 30 dagar för att vi ska kunna garantera tillgång till fortbildare det datum du önskat.

3. Avstämning
Kontakta oss när du läst offerten. Passa på att ställa kompletterande frågor samtidigt som vi stämmer av med dig att vi har uppfattat ditt önskemål rätt, och att du har all information du behöver inför ert beslut.

4. Bokning
Bokning gör du genom att tala med din fortbildningsrådgivare, eller skicka ditt beslut via e-post. Nu bokar vi gärna tid för det uppföljningssamtal vi vill ha med dig efter genomförd fortbildning.

5. Bekräftelse
Din orderbekräftelse skickas via e-post. Då får du även namnet på den utbildare vi valt.

6. Presentationssamtal med fortbildare
Din fortbildare tar en första kontakt strax efter att du fått din orderbekräftelse. Tillsammans pratar ni igenom grundförutsättningarna såsom mål för dagen, idéer till upplägg och ev specifika önskemål du har. Vi pratar om lokalens förutsättningar och bokning av resa och ev logi.

7. Planering med fortbildare
Nästa samtal med din fortbildare har fokus på upplägget mer i detalj. Om du så önskar tar fortbildaren gärna fram en pdf med dagens program så att du lätt kan förbereda dina medarbetare inför fortbildningsdagen. Ni avtalar också om lämplig tid för ett kort summeringssamtal i anslutning till fortbildningsdagens slut.

8. Genomförande
Vi är flexibla med genomförandet, på plats (när det är möjligt) eller online. Vi välkomnar och rekommenderar att skolans/förskolans ledning närvarar under fortbildningen.

9. Summering
Vi strävar efter att du och fortbildaren ska få möjlighet att mötas en kort stund för att reflektera lite kring dagens fortbildning, gärna i direkt anslutning till fortbildningsdagen. Nådde vi uppsatta mål? Vad hände i gruppen? Vad kan ni arbeta vidare med på egen hand och hur?

10. Uppföljning/utvärdering
Efter fortbildningen kontaktar din utbildningsrådgivare dig vid den tidpunkt ni avtalat. Tillsammans utvärderar ni fortbildningsinsatsen och har en dialog kring idéer till fortsatt utveckling.


Kontakta oss om du har frågor.

evert.norberg@lararfortbildning.se, 070-850 48 03

Se vårt utbud av uppdragsfortbildningar och gör din intresseanmälan här