Fortbildning för dig som arbetar i särskolan

Ny konferens om specialpedagogens roll

Skolan går miste om möjligheter om specialpedagogens kunskaper och erfarenheter inte tas tillvara när vi utvecklar det pedagogiska arbetet. Vi specialpedagoger behöver därför bli bättre på att förtydliga vårt uppdrag och våga kliva in i fler utvecklingsprocesser. Kom på konferens och få verktyg för att stärka din roll i skolutvecklingen.

Läs mer om konferensen

Skapa inkluderande undervisning i träningsskolan

Vi har under flera år märkt att det finns en stor efterfrågan på fortbildningar för pedagoger i träningsskolan. Det är en lärargrupp som inte är bortskämda med att kunna välja och vraka på fortbildningar, och just därför har vi tagit fram en fortbildning som verkligen har fullt fokus på träningsskolan. Boka den till din arbetsplats.

Läs mer om fortbildningen här