Fortbildning för dig som arbetar i särskolan

Ge elevassistenterna rätt verktyg

För att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att själva utveckla sitt lärande behöver lärare och assistenter ha en gemensam syn på kunskapsuppdraget. Nu kan du boka en fortbildningsdag där ni lär mer om hur ni tillsammans kan utveckla den relationella kompetensen för att skapa såväl trygghet som lärande.


Läs mer om fortbildningen

Skapa er egen bedömningsfortbildning

Med kunskap och träning i bedömning och att sätta korrekta betyg kan lärare skapa en grundsärskola med de bästa förutsättningarna för eleven att nå sin fulla potential. 

Därför har vi sett till att ni kan bygga ihop er egen fortbildningsdag med fokus på bedömning och betyg. Ni väljer ut de frågeställningar som matchar era behov helt enkelt.


Till bedömningsmodulerna