Fortbildning för dig som arbetar i särskolan

Är du redo att testa vår uppdragsfortbildning?

Fortbildning på plats eller digitalt? Kurs eller konferens? Det finns mycket att välja på.

Ett alternativ som alltid lovordas är uppdragsfortbildning. Alla på skolan får höra samma sak. Diskussioner och reflektioner blir naturligt verksamhetsnära och som utgångspunkt för hela upplägget ligger ert nuläge och era mål.

Uppdragsfortbildning finns i flera former. Varför inte göra som flera andra skolor och kommuner, skapa en röd tråd över flera studiedagar med hjälp av våra fortbildningar och fortbildare. På plats och/eller på distans. Men oavsett vad ni väljer så gäller vår ”nöjd-kund-garanti”.

Hör av dig till Evert!
Kontakta Evert Norberg Karkulahti som är fortbildningsrådgivare med grundskolan som specialitet. Berätta vilka utmaningar ni har och vad ni skulle vilja bli bättre på. Evert matchar er med en kunnig fortbildare och skickar en skriftlig offert. Du når Evert på 070-85 04 803 och evert.norberg@lararfortbildning.se.

Fortbildningar med bokaktuella Marie Nilsson Nordfors

I somras släpptes den efterlängtade boken ”Lära för livet – motiverande undervisning i särskolan” av Marie Nilsson Nordfors, specialpedagog, författare och föreläsare inom särskolan. Boken fokuserar kring hur man som lärare kan arbeta mer med elevernas egna förmågor. Marie beskriver hur du med hjälp av verktyget Förmågecirkeln utvecklar elevernas egna förmågor och deras lärande.

 Aktuella kurser med Marie Nilsson Nordfors:

Motiverande undervisning i särskolan

Elevens rätt till kommunikation

 

Du kan även boka Marie för en fortbildningsdag i din hemkommun. Kontakta oss för mer information.

Malmö stad gjorde storsatsning på sina elevassistenter

Att stärka elevassistenter i yrkesrollen gynnar eleverna, resonerade Malmö Stad. 
Alla som jobbar inom yrket i kommunens grundsärskolor fick kompetensutveckla sig i en stor utbildningsinsats arrangerad av Lärarfortbildning AB.

Utbildningsinsatsen har inneburit att samtliga elevassistenter inom grundsärskolan, totalt omkring 120 stycken, har ägnat fyra veckor på heltid åt utbildningen. Läs mer om satsningen här!

Uppdragsfortbildning - när vi fortbildar på plats hos er!

Vid sidan av vår kurs- och konferensverksamhet så erbjuder vi uppdragsfortbildning. Våra fortbildare reser över hela landet och genomför kundanpassad fortbildning där målet är att ni ska få möjlighet att utveckla en gemensam förståelse tillsammans. När vi arbetar i process utvecklar vi nya sätt att arbeta på utifrån era förutsättningar. 

Välj bland våra fortbildares färdiga paket under rubriken Paketera! eller skapa er egen fortbildningar dag med våra moduler under rubriken Modulera! Den tredje uppdragsformen, Preparera!, är till för er som fått nedslag av Skolinspektionen eller har ett besök inplanerat.