Fortbildning för dig som arbetar i grund- och gymnasiesärskola

Vi satsar på särskolan

Vi har utökat vårt utbud för lärare i grund- och gymnasiesärskolan. Och även våra utbildare har blivit fler. Marie Nilsson Nordfors är specialpedagog och förstelärare och har tagit fram den nya fortbildningen Särskolan, livet och verkligheten där du får konkreta tips på hur du riggar situationer som verkligen sätter igång tänkandet, utmanar eleverna och skapar lärande. Vår utbildare Sven Strömblad har fokus på elevassistenter i vår populära fortbildning Fortbildning för elevassistenter. Nytt för i år är att vi nu också vänder oss till pedagoger i träningsskolan, en fortbildning som hålls av specialläraren Jonny Wåger.

Vi har givetvis fler fortbildningar för lärare i grund- och gymnasiesärskolan. Är du intresserad av våra kurser eller fortbildning för grupper?

Rusta särskolans elever för livet

Vill du vara den lärare som rustar eleven för livet? Det krävs konkreta situationer i meningsfulla sammanhang där förmågorna kan tränas om och om igen. Vad krävs egentligen för att vi ska rusta eleven för framtiden? Vilket lärande och vilka förmågor behöver utvecklas och på vilket sätt gör vi det?

Nu kan ni boka en fortbildningsdag där ni får konkreta tips på hur ni kan rigga situationer som verkligen sätter igång tänkandet, utmanar eleverna och skapar lärande.

Läs mer om fortbildningen här