Fortbildare särskola

Tryck gärna på bilden om du vill läsa mer om någon av våra fortbildare.

Anna Morell
Fortbildare
Eva Jakobsson
Fortbildare
Jenny Karlsson
Fortbildare
Marie Nilsson Nordfors
Fortbildare
Susanne Weiner Ahlström
Kvalitetschef och Konsultchef
Sven Strömblad
Fortbildare