Konferenser för dig som arbetar i särskolan

Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att våra deltagare får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 

Välkommen till våra konferenser för lärare och skolledare i grund- och gymnasiesärskolan.

Målgrupp:
Lärare, pedagoger och assistenter i särskolan

Särskola i utveckling

Hur vänder vi fokus från brist till funktion?

Eleverna i särskolan beskrivs ofta utifrån sina brister och därför blir de också bemötta utifrån dessa. Genom att istället fokusera på funktionsförmåga kan vi ändra synen på våra elever, både inom särskolan men även i resten av skolan och i förlängningen samhället. För att detta ska hända behöver vi som jobbar i särskolan utmana både våra arbetssätt och våra synsätt. Vi behöver lämna bristperspektivet och i stället börja se elevernas möjligheter. Men vi måste också öppna upp mer gentemot resten av skolan. Välkommen till en konferens som vill öppna dörrar till nya perspektiv och arbetssätt.  

Stockholm
Målgrupp:
Specialpedagoger

Specialpedagogen spelar roll

- utveckla och fördjupa din handledningskompetens

Vi specialpedagoger kan inte vänta på att få möjligheter att handleda. Vi måste visa vägen och utnyttja vår kompetens för samtal för att smyga in en förändrad syn på handledning och på effekterna av handledningen. Kom och ta ett stort kliv framåt tillsammans med andra utvecklingssugna specialpedagoger.


>> Kombierbjudandet 5995 kr (exkl moms) vid bokning av Specialpedagogen spelar roll och NPF-säkrad lärmiljö i Göteborg. 


Göteborg | Stockholm
Målgrupp:
Förstelärare

Förstelärarnas rikskonferens 2019

Det dubbla ledarskapet – lärande för elever och för kollegor
Förstelärarnas rikskonferens 2019 fokuserar på hur förstelärare kan utveckla sitt ledarskap för ökat lärande för såväl elever som för kollegor. Professionellt lärande är nära sammankopplat med den egna undervisningen och att lärare gemensamt arbetar i en undersökande och kunskapsbildande cykel för att förbättra undervisningen. Allt med syfte att utveckla elevers lärande.

Varmt välkommen till konferensen som precis som tidigare år går från ord till handling!
Malmö | Stockholm | Göteborg

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc