Konferenser för lärare och rektorer i särskolan

Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att du som deltar får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 

Välkommen till våra konferenser för lärare och skolledare i grund- och gymnasiesärskolan.

Målgrupp:
Specialpedagoger och speciallärare

Uppdrag: Specialpedagogik. Processkonferens, boka 2 dagar

– med mod, kunskap och verktyg att leda utvecklingsprocesser

• Specialpedagogik med processkompetens – vad innebär det?
• Modellering – visa vägen till fungerande undervisning
• Utveckla processen runt utredning och särskilt stöd
• Så kan du arbeta med visuell handledning

| Digital konferens

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc