Elevens rätt till kommunikation

– från passivt lyssnande till aktivt samspel

Kursen lär dig att:

  • Skapa kommunikativa miljöer med analoga och digitala verktyg
  • Utveckla elevens förmåga att kommunicera med andra elever
  • Använda AKK för att väcka elevens lust att förstå och få vara delaktig

Om kursen

Alla kan inte tala och utrycka sig med ord, men alla kan kommunicera. Som lärare i träningsskolan och gymnasiesärskolans individuella program behöver vi behärska flera olika kommunikationssätt som kompletterar varandra. Utan en rik verktygslåda riskerar vårt fokus att hamna på att eleven ska förstå oss snarare än att vi ger eleven möjlighet att göra sig förstådd. Ta chansen att lära mer om hur du kan skapa ett meningsfullt lärande med både digitala och analoga verktyg där eleven får möjlighet att uppleva sin kommunikativa kompetens - i förhållande till både oss lärare och andra elever. En kurs som ger konkreta tips och idéer som gör att du kan utveckla undervisningen direkt!

Innehåll

Hur skapar vi en kommunikativ lärmiljö med stöd av analoga verktyg?
Att kommunicera med omvärlden är en mänsklig rättighet och när det inte fungerar så uppstår frustration. I många fall blir AKK och TAKK en grundförutsättning för en god dialog. Med våra analoga verktyg som utgångspunkt undersöker vi vad ett utökat och än mer medvetet arbete med etablerade verktyg såsom t ex Samtalsmattan och Pekpratsmetoden kan bidra med i elevens kommunikation med omvärlden.

Hur väcker vi elevernas lust att uttrycka sig och samspela med varandra? 
För att känna sig kompetent och självständig är det viktigt att få möjlighet att uttrycka sina intressen och tankar. Forskning visar att en för liten del av dagens undervisning byggs upp kring att elever kommunicerar med andra elever. De utvecklar ofta vertikala relationer snarare än horisontella. Här finns möjligheter till utveckling! Vi tittar närmare på hur vi med en kommunikationsapp, t ex Widgit Go, kan träna på att samspela med varandra på ett lustfyllt sätt.

Hur kan digitala verktyg stärka elevens kommunikativa förmågor?
Full utväxling får vi först när flera kommunikationssätt kompletterar varandra och vi utvecklar en multimodal kommunikation. Låt oss titta närmare på olika sätt att hålla alla elever aktiva samtidigt under en lektion. Hur går vi från ett passivt lyssnande till ett aktivt görande? Verktyg och metoder varvas med praktiska tips och massor av inspiration.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen.

  • Förslag på hur ni kan visualisera och konkretisera
  • Hur ni kan använda apparna Widgit Go, Puppet Edu och Cloud QR i iPad, flipcharts på Activ Board och Min digitala livsplattform Digi-JAG (projekt under utveckling)
  • TAKK, samtalsmattan, pekprat som stöd för lärande och kommunikation

Målgrupp

Lärare och elevassistenter i grundsärskolan, i första hand inriktning träningsskola samt gymnasiesärskolans individuella program

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl

Din bok har lagts till i varukorgen

Boka kursen till er skola

Boka denna kurs direkt till er skola - en fortbildare föreläser på plats hos er eller digitalt. 

Klicka här för att läsa mer och boka >>

 

Fortbildare för kursen:
Marie Nilsson Nordfors

Marie Nilsson Nordfors är specialpedagog, förstelärare och fortbildare. Hennes största drivkraft är tron på att alla elever kan lyckas. Val av undervisningsstrategier och utformandet av miljön lägger grunden för goda resultat. Det är viktigt att kunskaperna går att använda och att skolarbetet är begripligt, hanterbart och meningsfullt.

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>