Uppdraget

Fortbildning för elevassistenter

– hjälp eleven att växa – om kommunikation, relationer och lärande

Boka en uppdragsfortbildning på plats hos er som lär elevassistenter att:

  • utveckla elevens förmåga att kommunicera
  • skapa goda och tillitsfulla relationer med eleven
  • anpassa förhållningssätt och beteende utifrån olika funktionsvariationer
  • bli trygga ledare för elevens lärande
  • arbeta medvetet utifrån skolans värdegrund och uppdrag

Elevassistenter med kunskap och verktyg gör skillnad

I samspel med läraren kan elevassistenten bli en nyckelspelare som hjälper eleven att utveckla sin kommunikation, kämpa på och nå sin fulla potential. Med rätt kunskap och vassa verktyg kan du som är elevassistent verkligen göra skillnad för eleven.

I den här processfortbildningen utvecklar du kunskaper och färdigheter som du behöver för att klara av din roll och stötta och utmana eleverna på bästa sätt. Att förstå lärprocesser och hur du använder en multimodal kommunikation är centralt, likaså förståelse för hur olika funktionsvariationer påverkar lärandet. Du får också fördjupa dig i den anpassade skolans värdegrund och övergripande mål samt utveckla din relationskompetens. Allt detta tillsammans kommer att göra dig till en professionell elevassistent som är en långsiktig och kompetent resurs för både kollegor och elever.

Under fortbildningen undersöker vi följande frågor…

Hur formar vi ett bra pedagogiskt samarbete mellan lärare och assistent?

Som stödfunktion till läraren behöver du förståelse för vad och på vilket sätt eleverna ska stödjas i sin kunskapsutveckling. Att veta vilka förmågor och färdigheter som ska utvecklas och att ge respons på visat lärande är en viktig del av ditt uppdrag. Kursen ger dig kunskap om styrdokumentens övergripande mål och konkretiserar det lärandet som ska följa på det.

Hur utvecklar vi tillitsfulla och stödjande relationer med eleverna?

Vad innebär begreppet relationskompetens? Att utveckla hela eleven innefattas av ett mångdimensionellt syfte där undervisning och lärande hänger samman. Vi utvecklar din förmåga att bygga tillitsfulla och respektfulla relationer genom insikter i hur vi stärker elevens psykosociala behov, goda samtal och konfliktlösning samt främjande och förebyggande förhållningssätt.

Hur utvecklar vi det ledarskap som stödjer elevens lärande?

Att vara tydlig i rollen, att anpassa uppgifter, förmedla och ge instruktioner, att skapa engagemang och nyfikenhet kräver ett vässat ledarskap. En tydlig vuxen med ett medvetet bemötande och förhållningsätt skapar trygga elever. Vi sätter fokus på ditt ledarskap i relation till elevens lärande.

Hur stöttar vi elevers motivation och förmåga till fokus?

Ofta möter vi elever som har svårt att hålla fokus och som därmed har svårt att koncentrera sig en längre tid. Hur kan vi stödja elevens förmåga att hålla fokus? Att arbeta hjärnsmart är att anpassa pedagogiken efter hjärnans krav för att upprätthålla nyfikenhet och engagemang. Genom att bli medveten om hur du kan använda ett motiverande förhållningssätt kan du öka graden av koncentration och engagemang hos eleven.

Hur kan vi minska glappet mellan elevens funktionsförmåga och skolans krav?

Att förstå elevens hela skolvardag är en förutsättning för att som vuxen kunna bemöta eleven på rätt sätt. Anpassningen till elevens funktionsnivå är grunden för elevens utveckling. Vilka av elevens förmågor är starka och i vad behövs stöttning? Med kunskap om olika funktionsvariationer kan du minska glappet mellan elevens funktionsförmåga och skolans krav vilket ökar elevens förmåga att utvecklas optimalt.

Hur kan vi stärka elevens kommunikativa förmågor?

Flera olika kommunikationssätt kompletterar varandra och vi utvecklar en multimodal kommunikation. Vi tittar närmare på olika sätt att hålla eleven aktiv under lektionen. Att gå från passivt lyssnande till ett aktivt görande. Verktyg och metoder varvas med praktiska tips och massor av inspiration.

Målgrupp

Elevassistenter i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att ni ska kunna använda era nya kunskaper redan dagen efter fortbildningen och att det ni lär er kommer att göra skillnad för er undervisning och era elever.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Fortbildning för elevassistenter

Ingen processfortbildning - bara föreläsning.
Se vårt utbud av kunskapsföreläsningar>>

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti