Lärande och undervisning

Elevens rätt till kommunikation

– från passivt lyssnande till aktivt samspel

Boka en uppdragsfortbildning på plats hos er för att lära mer om hur ni:

  • skapar kommunikativa miljöer med analoga och digitala verktyg
  • utvecklar elevens förmåga att kommunicera med andra elever
  • använder AKK för att väcka elevens lust att förstå och få vara delaktig
Alla kan inte tala och utrycka sig med ord, men alla kan kommunicera

Som lärare i träningsskolan och anpassade gymnasieskolans individuella program behöver vi behärska flera olika kommunikationssätt som kompletterar varandra. Utan en rik verktygslåda riskerar vårt fokus att hamna på att eleven ska förstå oss snarare än att vi ger eleven möjlighet att göra sig förstådd. Ta chansen att lära mer om hur du kan skapa ett meningsfullt lärande med både digitala och analoga verktyg där eleven får möjlighet att uppleva sin kommunikativa kompetens - i förhållande till både oss lärare och andra elever. En fortbildning som ger konkreta tips och idéer som gör att du kan utveckla undervisningen direkt!

Ni får dessutom:

  • Förslag på hur ni kan visualisera och konkretisera
  • Lära er hur ni kan använda apparna Widgit Go, Puppet Edu och Cloud QR i iPad, flipcharts på Activ Board och Min digitala livsplattform Digi-JAG (projekt under utveckling)
  • TAKK, samtalsmattan, pekprat som stöd för lärande och kommunikation
Under fortbildningen undersöker vi följande frågor…

Hur skapar vi en kommunikativ lärmiljö med stöd av analoga verktyg?

Att kommunicera med omvärlden är en mänsklig rättighet och när det inte fungerar så uppstår frustration. I många fall blir AKK och TAKK en grundförutsättning för en god dialog. Med våra analoga verktyg som utgångspunkt undersöker vi vad ett utökat och än mer medvetet arbete med etablerade verktyg såsom t ex Samtalsmattan och Pekpratsmetoden kan bidra med i elevens kommunikation med omvärlden.

Hur väcker vi elevernas lust att uttrycka sig och samspela med varandra?

För att känna sig kompetent och självständig är det viktigt att få möjlighet att uttrycka sina intressen och tankar. Forskning visar att en för liten del av dagens undervisning byggs upp kring att elever kommunicerar med andra elever. De utvecklar ofta vertikala relationer snarare än horisontella. Här finns möjligheter till utveckling! Vi tittar närmare på hur vi med en kommunikationsapp, t ex Widgit Go, kan träna på att samspela med varandra på ett lustfyllt sätt.

Hur kan digitala verktyg stärka elevens kommunikativa förmågor?

Full utväxling får vi först när flera kommunikationssätt kompletterar varandra och vi utvecklar en multimodal kommunikation. Låt oss titta närmare på olika sätt att hålla alla elever aktiva samtidigt under en lektion. Hur går vi från ett passivt lyssnande till ett aktivt görande? Verktyg och metoder varvas med praktiska tips och massor av inspiration.

Målgrupp

Lärare och elevassistenter i anpassade grund- och gymnasieskola

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att ni ska kunna använda era nya kunskaper redan dagen efter fortbildningen och att det ni lär er kommer att göra skillnad för er undervisning och era elever.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Ingen processfortbildning - bara föreläsning.
Se vårt utbud av kunskapsföreläsningar>>

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti