Grundkurs

Grundkurs för nya medarbetare i anpassad grund-och gymnasieskola

– att bemöta elever med intellektuell funktionsnedsättning

Boka en uppdragsfortbildning för lärare och elevassistenter som är nya i den anpassade grund- och gymnasiskolan som vill lära mer om:

  • vad en intellektuell funktionsnedsättning är och hur den påverkar eleven
  • hur uppdraget som pedagog kopplas till särskolans läro- och kursplaner
  • hur du kan utforma lärandet och påverka elevens delaktighet genom tydliggörande pedagogik

Att lära och utvecklas med en intellektuell funktionsnedsättning

Hur känns det att uppleva omvärlden på ett annat sätt än det vanliga? Hur blir vi när vi befinner oss i sammanhang som inte är begripliga för oss? Vad gör vi för att återta kontrollen? Anpassad grund-och gymnasieskola är en skolform där eleverna har behov av särskilt stöd och där lärare och andra professioner är viktiga vuxna. Grundläggande är kunskap om olika typer av funktionsnedsättningar för att bättre kunna bemöta och skapa situationer som fungerar.

Den här kursen visar hur du genom kunskap om och förståelse av intellektuell funktionsnedsättning, och andra diagnoser som påverkar individens vardag, kan göra avgörande skillnad för varje elev i den anpassade grund- och gymnasieskolan.

Hur ser elevernas behov, styrkor och svårigheter ut?

En elev i anpassad grund-och gymnasieskola har en intellektuell funktionsnedsättning. Även autism, ADHD och andra diagnoser kan påverka de exekutiva funktionerna och då också inlärningssituationen liksom det sociala samspelet.  För att arbeta på ett framgångsrikt sätt behöver man som pedagog ha en kunskapsbas och en förståelse för vad detta innebär för individen. Denna läroplansförankrade kurs ger dig gedigen kunskap om intellektuell funktionsnedsättning och hur den kan kopplas till styrkor och svårigheter hos eleven. I en övning får du en insikt i hur det kan kännas att inte förstå sammanhanget som man befinner sig i.

Hur förankrar vi uppdraget som pedagog i läroplanen?

Uppdraget som pedagog i anpassad skola grundar sig i läroplanen. Den ger riktlinjer för vilka kunskapskrav och vilket centralt innehåll som ska påverka undervisning, aktiviteter, bedömning och betygssättning. Kursen ger dig den baskunskap som du och dina kollegor behöver för att kunna tillämpa läroplanen på rätt sätt i undervisningen. I en övning får du både analogt och digitalt pröva på att göra en språkbedömning med hjälp visuellt stöd.

Hur kan vi påverka elevens lärande och delaktighet genom tydliggörande pedagogik?

När man arbetar i anpassad skola möter man elever med stor variation av stödbehov. En mycket viktig del av undervisningen är att stärka elevens självständighet och det kan göras genom tydliggörande pedagogik. Kursen ger dig konkreta verktyg att exempelvis arbeta med visuellt stöd för att tydliggöra lärmiljö, aktiviteter och undervisning så att skoldagarna blir begripliga, hanterbara och meningsfulla för eleverna.

Målgrupp

Elevassistenter och nya lärare i den anpassade grund- och gymnasieskolan.

Vår pedagogiska idé

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att ni ska kunna använda era nya kunskaper redan dagen efter fortbildningen och att det ni lär er kommer att göra skillnad för er undervisning och era elever.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Ingen processfortbildning - bara föreläsning.
Se vårt utbud av kunskapsföreläsningar>>

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti