Lärande och undervisning

Lärandets drivkrafter

– för elever med IF

Boka en uppdragsfortbildning på plats hos er när ni vill:

  • skapa en undervisningsmiljö som bygger på KASAM, motivation och välbefinnande
  • stveckla ett relationellt arbetssätt där relationen är primär och har elevens lärande i fokus
  • använda kartläggningsverktyget PERMA för att hitta och förstärka positiva relationer

Utveckla relationskompetensen för att skapa förtroende, samarbetsvilja och lärande

Välbefinnande är en viktig drivkraft som har en stark koppling till lärande. Forskning visar att de vuxnas känslighet, uppmärksamhet och gensvar i kommunikationen är avgörande för goda relationer och att goda lärar-elevrelationer är en viktig skyddsfaktor för elever med IF, intellektuell funktionsnedsättning. Genom att utgå från det som fungerar bra och lägga stor vikt vid att stärka självkänslan, skapa trygghet och engagemang hos eleverna stärks deras KASAM - känsla av sammanhang.

Lär dig hur du kan utveckla din relationskompetens och hur du kan använda kroppsspråket för att skapa förtroende, samarbetsvilja och lärande hos elever med IF. Dui får också ta del av ett kartläggningsverktyg som kan vara till hjälp för att hitta och förstärka positiva relationer.

Vilka framgångsfaktorer främjar elevers lärande och hur skapar du utifrån dessa en positiv lärmiljö?

Vi vet genom forskning att lärare är den viktigaste komponenten för att främja elevers lärande. Goda lärar-elevrelationer är en skyddsfaktor för elever med IF. Med ett relationellt arbetssätt, fokus på välbefinnande och med vitaliseringseffekten når läraren ut till sina elever och skapar en lärmiljö som gör skillnad.

 

Hur kan vi jobba med KASAM och andra drivkrafter för att eleverna ska må bra och känna motivation?

Att känna sig delaktig i ett sammanhang, att förstå, känna ork och lust är grunden för välmående. Att kommunicera och reflektera i samspel med andra är i sin tur en förutsättning för lärande och ger känslan av meningsfullhet. Att ha en lärare som ger positiv respons är avgörande för hur vi ser på oss själva och våra möjligheter.

Hur kan positiva emotioner kompensera för den nedsättning i arbetsminnet som elever med IF har?

När vi lär oss något nytt är arbetsminnet begränsat. Vi behöver använda oss av visuella strategier, känslor, sinnen och repetition för att eleverna ska minnas. Det är viktigt att kognitiva och emotionella faktorer är sammanlänkade eftersom vi lär oss bättre vid välbefinnande.

Målgrupp

Lärare och elevassistenter i anpassad grund- och gymnasieskola

Vår pedagogiska idé

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt som du kan använda redan dagen efter kursen.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Ingen processfortbildning - bara föreläsning.
Se vårt utbud av kunskapsföreläsningar>>

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti