Lärande och undervisning

Motivation och lärprocesser

– förmågecirkeln som verktyg

Boka en uppdragsfortbildning på plats hos er när ni vill lära er hur ni:

  • undervisar och skapar struktur med förmågecirkeln
  • gör eleven medveten och delaktig i sitt lärande
  • utvecklar elevens kommunikativa och sociala kompetensÖka delaktigheten och känslan av sammanhang

Om eleverna inte upplever undervisningen som begriplig, hanterbar och meningsfull, kan vi inte förvänta oss något hållbart lärande. I den här fortbildningen får ni lära er hur ni kan undervisa för att öka elevernas delaktighet och känsla av sammanhang. Ni får autentiska exempel på hur vi gör eleven medveten om sitt lärande, tips på hur vi kan stimulera elevernas nyfikenhet och medvetenhet och exempel på meningsfulla sammanhang.

Under fortbildningen undersöker vi följande frågor…

Hur skapar vi struktur och sammanhang i undervisningen?

Vi behöver utveckla elevens lärande och förmågeutveckling i konkreta och meningsfulla sammanhang. Fortbildningen lär er hur ni skapar en strukturerad undervisning med hjälp av förmågecirkeln, som är ett sätt att konkretisera och visualisera läroplanen.

Hur får vi eleven att verkligen tänka?

Hjärnan ställer krav på vår pedagogik för att eleverna ska kunna uppnå ett långsiktigt lärande. Hjärnan är ganska bestämd här: undervisningen måste vara begriplig, hanterbar och meningsfull. Fortbildningen ger exempel på pedagogiska insatser och konkret material.

Hur gör vi eleven medveten och delaktig?

Med entreprenöriellt lärande kan vi utveckla elevens självförtroende och kommunikativa och sociala kompetens. Därför är det viktigt att vi kan fånga de sammanhang som verkligen gör eleven medveten och delaktig kring vad som ska läras. Vi behöver också ge eleven förutsättningar att förstå sin läroplan.

Målgrupp

Anpassad grundskola, inklusive inriktning träningsskola. Anpassad gymnasieskola, nationellt och individuellt program.

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att ni ska kunna använda era nya kunskaper redan dagen efter fortbildningen och att det ni lär er kommer att göra skillnad för er undervisning och era elever.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Ingen processfortbildning - bara föreläsning.
Se vårt utbud av kunskapsföreläsningar>>

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti