Lärande och undervisning

Tydliggörande pedagogik i den anpassade grund- och gymnasieskolan

– gör undervisningen begriplig, hanterbar och meningsfull

Boka en uppdragsfortbildning på plats hos er när ni vill:

  • förstå varför tydliggörande pedagogik främjar lärande, delaktighet och trygghet
  • veta hur olika visuella och sociala stödsystem och verktyg kan kompensera för nedsatta funktionsförmågor
  • utforma och använda visuella verktyg för att skapa förutsägbarhet, tydlighet och struktur i undervisningen

Ett begripligt, hanterbart och meningsfullt lärande

Särskolans viktigaste uppgift är att försäkra sig om att varje elev får uppleva skoldagen som begriplig, hanterbar och meningsfull. Det är också kärnan i den tydliggörande pedagogiken. En intellektuell funktionsnedsättning kan innebära olika typer av svårigheter att förstå, lära sig, kommunicera och samspela. Kursen visar hur du med hjälp av tydliggörande pedagogik kan anpassa undervisningen och skoldagen efter elevernas behov och förutsättningar.

Varför är tydliggörande pedagogik så viktigt för eleven?

På kursen får du grundläggande kunskaper om varför och hur tydliggörande pedagogik kan gynna elevens lärande, sociala samspel och välmående. Du får tillgång till både aktuell forskning och användbara undervisningsexempel från grundsärskola och gymnasiesärskola som visar på vilket sätt tydliggörande pedagogik är gynnsamt för elevens utveckling.

Hur kan visuella verktyg utveckla undervisningen?

Visuellt stöd hjälper hjärnan att behålla information så att eleven kan minnas en instruktion eller förstå en arbetsuppgift. Det visuella stödet hjälper dig som lärare att kompensera för nedsatta funktionsförmågor och använda elevernas styrkor när du startar upp, styr och avslutar undervisningen. Samtidigt får eleverna möjlighet att bli mer delaktiga och självständiga i en lärmiljö som är designad efter deras behov och förutsättningar.

Hur utformar och använder du visuella verktyg i olika situationer?

Ta chansen att undersöka och prova på både analoga och digitala visuella verktyg, exempelvis ritprata, social berättelse och påståendeformulär. Vi går igenom principerna för hur vi anpassar dessa verktyg efter varje elevs unika behov. Under kursen får du sockså göra en språkbedömning i syfte att hitta rätt nivå för undervisningen utifrån varje elevs nuläge.

Målgrupp

Lärare och elevassistenter i anpassad grund- och gymnasieskola

Vår pedagogiska idé

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt som du kan använda redan dagen efter kursen.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Ingen processfortbildning - bara föreläsning.
Se vårt utbud av kunskapsföreläsningar>>

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti