Skräddarsydd fortbildning för små och stora grupper

Fortbildning på plats hos er eller online

När ni vill utveckla en gemensam förståelse i kollegiet så är uppdragsfortbildning den fortbildningsform som vi rekommenderar. Vi arbetar i process och startar där ni befinner er. Ni får föreläsningar och praktiknära forskning, verktyg och metoder, skräddarsytt efter era behov. Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig.


Är du nyfiken på vad vi kan hjälpa er med när det gäller Skolutveckling klicka här

Förskoleklassens undervisning och uppdrag
Undervisning

  • Kombinera ämnesundervisning med barnperspektiv och lek
  • Utforma undervisning som stärker elevernas lärandeidentitet och aktörskap
  • Skapa goda övergångar och progression i elevernas lärande
  • Främja likvärdighet för eleverna

Stationsarbete för kartläggning
Stationsarbete för kartläggning

  • Genomföra kartläggningen i den ordinarie undervisningen på ett tidseffektivt arbetssätt
  • Använda modell för stationsarbete som är lustfyllt och skapar arbetsro
  • Differentiera din undervisning efter kartläggningen

Tydliggörande pedagogik
Specialpedagogik

  • Hur möter du olika behov och förutsättningar i din planering?
  • Så utformar du visuellt stöd - tips och lektionsexempel för olika åldrar
  • Hur använder du tydliggörande pedagogik för att göra eleverna mer självgående?

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti