Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!
När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att du som deltar får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas.

Välkommen till våra konferenser för lärare och skolledare i förskoleklass.

Målgrupp:
Förskoleklasslärare och rektorer

Förskoleklassens rikskonferens 2023

Den bästa förskoleklassen – för både elever och lärare

Välkommen till vår rikskonferens för förskoleklassens lärare! Det blir en dag där vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet möter dig i din vardagspraktik. Du får idéer, tips och inspiration till att planera din undervisning i balans med både det barncentrerade uppdraget – och det målstyrda.

| Digital konferens | Göteborg | Malmö | Stockholm

Dela med dina kollegor!

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Projektledare-konferenskoordinator

Monica Franc