Konferens

Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att du som deltar får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 

Målgrupp:
lärare, förskollärare och pedagoger som undervisar i förskoleklass och på lågstadiet

Läsutveckling i fokus

Rikskonferensen för dig som undervisar i F-3

Vill du vara med och bryta den negativa trend gällande läsning och läsförmåga som råder bland barn och unga? Med rätt kunskap och metoder är det möjligt att påverka och ge eleverna de bästa förutsättningar för framtiden. Den här konferensen ger dig konstruktiv och praktisk insikt om vad strukturerad läsinlärning leder till – säker avkodning och förståelse av det lästa.

| Onlinekonferens live | Göteborg | Malmö | Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Projektledare-konferenskoordinator

Monica Franc