Kurser för dig som arbetar i förskoleklass

Kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö

Välkommen till våra heldagskurser för lärare och skolledare i förskoleklass. Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag. Här träffar du och byter erfarenheter med deltagare från olika delar av landet.

Vi tar emot max 30 deltagare per kurs. Anmälan bör ske senast fyra veckor innan kursstart. I mån av plats kan vi ta emot senare anmälningar.

Målgrupp:
Arbetslagsledare

Arbetslagsledarutbildning

- som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus

Istället för att vara upptagen av frågan hur du ska hinna med uppdraget som arbetslagsledare behöver du erövra redskap för att möjliggöra att arbetslaget gemensamt tar ansvar för det pedagogiska utvecklingsarbetet. Arbetslaget ska vara navet i skolutvecklingen och den lärande reflektionen ska vara navet i arbetslagets väg framåt.

Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning

Arbetslagsledarutbildning steg 2

- påbyggnadsdag med fokus på att leda genom motstånd (dag 4)

Välkommen till en påbyggnadsdag med fokus på att leda genom motstånd. Kursen vänder sig till arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning.

Stockholm
Målgrupp:
Lärare i förskoleklass, skolledare

Förskoleklassens uppdrag

- hur utformar vi förskoleklassens verksamhet?

Den här fortbildningen ger dig kunskap i hur vi kan bedriva en verksamhet som utgår ifrån en helhetssyn på elevernas förmågeutveckling och kunskapsinhämtande och därmed förbereder dem för fortsatt utbildning.

Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i förskoleklass, skolledare

När lek blir lärande i förskoleklass

- så blir leken en del av din ämnesövergripande undervisning

Förskoleklassen är tänkt att fungera som en bro mellan förskolan och skolan. Men det kan vara svårt att få till en bra balans mellan skolans strukturer och den lärmiljö som genomsyrar förskolans pedagogik. Välkommen till en fortbildning för lärare i förskoleklass som vill lära sig mer om ämnesövergripande undervisning.

Göteborg | Malmö | Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Mattias Olsson