Kurser för dig som arbetar i förskoleklass

Kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö

Välkommen till våra heldagskurser för lärare och skolledare i förskoleklass. Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag. Här träffar du och byter erfarenheter med deltagare från olika delar av landet.

Vi tar emot max 30 deltagare per kurs. Anmälan bör ske senast fyra veckor innan kursstart. I mån av plats kan vi ta emot senare anmälningar.


Målgrupp:
Lärare i förskoleklass, skolledare

Förskoleklassens uppdrag

- att lägga grunden för elevernas fortsatta skolgång
 • Översätta läroplanen till vardagspraktik
 • Undervisa utifrån en helhetssyn på elevernas förmågeutveckling
 • Utveckla en fungerande grupp som når längre i sin kunskapsutveckling
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i förskoleklass, skolledare

Kartläggning i praktiken

- Inom ramen för förskoleklassens unika pedagogik
 • Få kartläggningen till en naturlig del i undervisning och planering
 • Ringa in kritiska färdigheter som behöver tränas 
 • Använda resultatet för att skapa undervisning som möter elevernas behov 
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare

Arbetslagsledarutbildning

- som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus
 • Leda och kommunicera för att skapa en fungerande grupp
 • Hjälpa arbetslaget att arbeta effektivt och målinriktat
 • Leda lärande möten kring vardagen, uppdraget och undervisningen
 • Fungera som processledare
Göteborg | Malmö | Skellefteå | Stockholm | Sundsvall
Målgrupp:
Rektorer, arbetslagsledare, förstelärare

Coachande ledarskap

– för arbetslag med kraft och energi till utveckling
 • Vad ett coachande ledarskap innebär
 • Att använda coachande verktyg för att stärka utveckling
 • Hur du genomför ett coachande samtal
Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning

Leda i motstånd och bristande samspel

- arbetslagsledarutbildning påbyggnadskurs
 • Förstärka samspel och samarbete i gruppen
 • Leda när motstånd blir synligt i handling och attityd
 • Hantera de konflikter som uppstår

 

Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Skolledare i alla skolformer

Rektor - ny i rollen

– Leda personal och processer i en pedagogisk verksamhet

 • Utveckla skolans pedagogiska verksamhet
 • Utveckla medarbetarskap och arbetslag
 • Driva utvecklingsarbete och ge förändringarna fäste
 • Förebygga och hantera konflikter
Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.