Utvecklande kurser för dig inom förskoleklass

Våra erfarna kursledare föreläser, inspirerar och utmanar dig. Du får ny kunskap, verktyg och svar på dina frågor samt möjlighet att utbyta erfarenheter kollegor från andra arbetsplatser. Alltid lärarlett - alltid interaktivt.

Våra ledarskapskurser hittar du här

 

Målgrupp:
Lärare i förskoleklass

Stationsarbete för kartläggning

Lustfylld och varierad undervisning i förskoleklass
  • Genomför kartläggningen i den ordinarie undervisningen på ett tidseffektivt arbetssätt
  • Lär dig en modell för stationsarbete som är lustfyllt och skapar arbetsro
  • Differentiera din undervisning efter kartläggningen
Göteborg | Malmö | | ONLINE | Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.