Kurser för lärare och rektorer i förskoleklass

Välkommen till våra heldagskurser för lärare i förskoleklass och rektorer.
Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag. Här träffar du och byter erfarenheter med deltagare från olika delar av landet. 

När du väljer kurs så väljer du fortbildning i liten grupp om max 30 deltagare. Majoriteten av våra fortbildningar arrangeras också som lärarledd digital kurs.

I höst är intresset extra stort så vi rekommenderar dig att boka så snart som möjligt.
 
Vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Skulle kursen inte kunna genomföras pga restriktioner så erbjuds du ett nytt kursdatum. Blir du själv sjuk så kan platsen överlåtas till en kollega.
OBS! Dessutom gäller just nu fri av- eller ombokning till annan fortbildning fram till 1 månad före kursdagen, vid alla nya bokningar. 

Ta hand om dig och hoppas vi ses i höst!

Målgrupp:
Lärare i förskoleklass, skolledare

Förskoleklassens uppdrag

- Undervisningsdesign som omsätter uppdraget till praktik
  • Ta vara på de unika möjligheter förskoleklassen ger
  • Integrera den obligatoriska kartläggningen i undervisningen
  • Hjälpa elever att möta motgångar genom att utveckla sitt mindset
  • Träna samarbetsförmågan med hjälp av kooperativt lärande
Digital kurs | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare

Arbetslagsledarutbildning

- som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus
  • Leda och kommunicera för att skapa en fungerande grupp
  • Hjälpa arbetslaget att arbeta effektivt och målinriktat
  • Leda lärande möten kring vardagen, uppdraget och undervisningen
  • Fungera som processledare
Digital kurs | Göteborg | Malmö | Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.