Sommarpriser!

Lärarledda och interaktiva kurser - i liten grupp
Välj kurs när du vill fortbildas i mindre grupp, max 30 personer. Erfarna kursledare föreläser, inspirerar och utmanar dig. Du får ny kunskap och svar på dina frågor samt möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor från andra arbetsplatser. Det gäller oavsett om du väljer att träffa oss på plats eller digitalt.
Alltid lärarlett - alltid interaktivt.

Använd koden 1000 och få 1000 kr rabatt på din kursanmälan. Gäller fram till 30 juni.

Våra ledarskapskurser hittar du här>>

 

Målgrupp:
Lärare i förskoleklass, skolledare

Förskoleklassens uppdrag

- Undervisningsdesign som omsätter uppdraget till praktik
 • Ta vara på de unika möjligheter förskoleklassen ger
 • Integrera den obligatoriska kartläggningen i undervisningen
 • Hjälpa elever att möta motgångar genom att utveckla sitt mindset
 • Träna samarbetsförmågan med hjälp av kooperativt lärande
DIGITAL KURS
Målgrupp:
Lärare i förskoleklass.

Kartläggning i förskoleklass

- Lustfyllt, stressfritt och effektivt med hjälp av stationsarbete

Välkommen till en kurs för lärare i förskoleklass om kartläggningen och hur du kan lyfta den ihop med undervisningen.

 • Genomföra kartläggningen i den ordinarie undervisningen på ett tidseffektivt arbetssätt
 • Använda modell för stationsarbete som är lustfyllt och skapar arbetsro
 • Differentiera din undervisning efter kartläggningen
DIGITAL KURS | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:

Leda arbetslag och grupper

Verktyg för pedagogiskt ledarskap som utvecklar

Kursen lär dig att:

 • Förstå uppdraget, växa i rollen och utvecklas som processledare
 • Omvandla ledaskapsteorier till att fungera i praktiken
 • Leda effektiva och strukturerade möten
 • Få kollegorna med dig, hantera konflikter och möta motstånd
 • Reflektera och utvecklas i ditt eget ledarskap
ENBART DIGITALT | KURSORT GÖTEBORG + DIGITALT | KURS ORT MALMÖ + DIGITAL KURS | KURSORT STOCKHOLM + DIGITALT
Målgrupp:
Lärare i grundskola, förskoleklass, fritidshem, gymnasiet, Vux

Kollaborativt lärande för lärare

– metoder för kontinuerlig utveckling av undervisningspraktiken
 • Använda olika metoder som kännetecknar det kollaborativa lärandet
 • Observera och analysera elevernas lärande
 • Utveckla ett kontinuerligt laborerande
 • Skapa strukturer som främjar utveckling och likvärdig undervisning
KURSORT STOCKHOLM + DIGITALT | ENBART DIGITALT

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl