Kurser för dig som arbetar i förskoleklass

Kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö

Välkommen till våra heldagskurser för lärare och skolledare i förskoleklass. Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag. Här träffar du och byter erfarenheter med deltagare från olika delar av landet.

Vi tar emot max 30 deltagare per kurs. Anmälan bör ske senast fyra veckor innan kursstart. I mån av plats kan vi ta emot senare anmälningar.

Målgrupp:
Arbetslagsledare

Arbetslagsledarutbildning

- som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus

Välkommen till Sveriges populäraste arbetslagsledarutbildning. En tredagarskurs som vänder sig till arbetslagsledare i alla skolformer.

 • Få med alla dina kollegor på tåget
 • Stärk din identitet och ditt mandat som ledare i arbetslaget
 • Få kunskap om hur en grupp fungerar och utvecklas
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning

Arbetslagsledarutbildning steg 2

- påbyggnadsdag med fokus på att leda genom motstånd (dag 4)

Välkommen till en påbyggnadsdag med fokus på att leda genom motstånd. Kursen vänder sig till arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning.

 • Bli tryggare i din roll att leda andra pedagoger
 • Få metoder som ökar din gruppdeltagares delaktighet
 • Lär dig förstå varför motstånd uppstår i arbetslaget
Stockholm
Målgrupp:
Lärare i årskurs F-3

Den formativa verktygslådan åk F-3

- utveckla din bedömning

Välkommen till vår praktiskt inriktade kurs i formativ bedömning. Lär dig utveckla elevernas lärande och höj undervisningens effektivitet genom ett kontinuerligt formativt arbetssätt.

 • Tydliggör målet med dina uppgifter
 • Skapa en undervisningsmiljö där elever får misslyckas
 • Så blir de yngre eleverna lärresurser för varandra
Stockholm
Målgrupp:
Lärare i förskoleklass, skolledare

Förskoleklassens uppdrag

- så utformar du förskoleklassens verksamhet

Välkommen till en kurs där vi undersöker hur vi utformar verksamheten och undervisningen i förskoleklassen så att det stämmer överens med läroplanens riktlinjer.

 • Översätt läroplanens teori till vardagspraktik
 • Skapa en verksamhet som utgår ifrån en helhetssyn på elevernas förmågeutveckling
 • Lär dig systematiskt granska verksamheten
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare, specialpedagoger och elevassistenter i förskoleklass och åk F-3

Mindset och lusten att lära

– så stöttar och utvecklar vi våra yngsta elever

Välkommen till en kurs för lärare som vill stärka skolans yngsta elevers lust att lära. Bygg broar från motivationsforskning och neurovetenskap till didaktik och pedagogik.

 •  koll på vilka hormoner som frikopplas när du undervisar
 • Så förändrar du både ditt och elevernas mindset
 • Så får du eleverna att uthålligt kämpa sig igenom svåra uppgifter
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i förskoleklass, skolledare

När lek blir lärande i förskoleklass

- så blir leken en del av din ämnesövergripande undervisning

Välkommen till en kurs för lärare i förskoleklass som vill lära sig mer om ämnesövergripande undervisning.

 • Planera din undervisning utifrån skapande och undersökande
 • Lär dig hur du visar eleverna vilket lärande som sker
 • Låt det ämnesövergripande lärandet bli förskoleklassens styrka!
Göteborg
Målgrupp:
Lärare i förskoleklass, skolledare

Språkutvecklande undervisning i förskoleklass

- gör ditt klassrum till en stimulerande språkmiljö

Välkommen till en kurs för lärare i förskoleklass som ger dig kunskaper om hur du arbetar språk-, tanke- och kunskapsutvecklande.

 • Utveckla språket med språklekar
 • Så skapar du en stimulerande språkmiljö
 • Gör eleverna språkligt aktiva
Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Mattias Olsson