Kurser för dig som arbetar i förskoleklass

Kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö

Välkommen till våra heldagskurser för lärare och skolledare i förskoleklass. Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag. Här träffar du och byter erfarenheter med deltagare från olika delar av landet.

Vi tar emot max 30 deltagare per kurs. Anmälan bör ske senast fyra veckor innan kursstart. I mån av plats kan vi ta emot senare anmälningar.

Du hittar våra populära ledarskapsutbildningar längst ned i listan!

Målgrupp:
Lärare i förskoleklass, skolledare

Förskoleklassens uppdrag

- så utformar du förskoleklassens verksamhet

Välkommen till en kurs där vi undersöker hur vi utformar verksamheten och undervisningen i förskoleklassen så att det stämmer överens med läroplanens riktlinjer.

 • Översätt läroplanens teori till vardagspraktik
 • Skapa en verksamhet som utgår ifrån en helhetssyn på elevernas förmågeutveckling
 • Lär dig systematiskt granska verksamheten
Stockholm
Målgrupp:
Lärare i förskoleklass, skolledare

När lek blir lärande i förskoleklass

- så blir leken en del av din ämnesövergripande undervisning

Välkommen till en kurs för lärare i förskoleklass som vill lära sig mer om ämnesövergripande undervisning.

 • Undervisa med lek, skapande och undersökande arbete
 • Omsätta läroplanen i ämnesövergripande undervisning
 • Göra eleverna aktiva i sitt eget lärande
Målgrupp:
Lärare i förskoleklass, skolledare

Språkutvecklande undervisning i förskoleklass

- gör ditt klassrum till en stimulerande språkmiljö

Välkommen till en kurs för lärare i förskoleklass som ger dig kunskaper om hur du arbetar språk-, tanke- och kunskapsutvecklande.

 • Utveckla språket med språklekar
 • Så skapar du en stimulerande språkmiljö
 • Gör eleverna språkligt aktiva
Målgrupp:
Arbetslagsledare

Arbetslagsledarutbildning

- som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus

Välkommen till Sveriges populäraste arbetslagsledarutbildning. En tredagarskurs som vänder sig till arbetslagsledare i alla skolformer.

 • Få med alla dina kollegor på tåget
 • Stärk din identitet och ditt mandat som ledare i arbetslaget
 • Få kunskap om hur en grupp fungerar och utvecklas
Göteborg | Falun | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning

Leda i motstånd och bristande samspel

- arbetslagsledarutbildning påbyggnadskurs
Under den här kursdagen kommer du åter igen bli stärkt i din roll som ledare för andra pedagoger. Vi vill även utmana dig i ditt ledarskap, både genom reflektion och genom hands on-övningar så att du växer som den resurs du är i organisationen. Gemensamt tar vi tillvara på erfarenheter, övar mer på ledarskap och stöttar dig att spänna bågen i den situation där du befinner dig.

 • Hur förstärker vi samspel och samarbete i gruppen?
 • Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då
 • Hur hanterar vi konflikter som uppstår?

 

Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning

Coachande verktyg och förhållningssätt som ökar delaktigheten

- arbetslagsledarutbildning påbyggnadskurs

Under den här kursdagen kommer du åter igen bli stärkt i din roll som ledare för andra pedagoger. Vi vill även utmana dig i ditt ledarskap, både genom reflektion och genom hands on-övningar så att du växer som den resurs du är i organisationen. Gemensamt tar vi tillvara på erfarenheter, övar mer på ledarskap och stöttar dig att spänna bågen i den situation där du befinner dig.

 • Vad innebär ett coachande ledarskap?
 • Hur använder vi coachande verktyg för att stärka problemlösning?
 • Hur genomför du coachande samtal?
Stockholm
Målgrupp:
Skolledare i alla skolformer

Skolledare - ny i rollen

– hur hittar du balans mellan resultat och relationer?

Välkommen till en tvådagarskurs för dig som är ny som skolledare där du får en ökad förståelse för uppdraget och din roll som ledare.

 • Lär dig arbeta med rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid
 • Så leder du skolans systematiska kvalitetsarbete
 • Lär dig leda i ständig förändring

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Mattias Olsson