Äntligen finns det en bok om att arbeta pedagogiskt med spill- och restmaterial! Den är skriven av norska Nina Odegard som är förskollärare, förskolechef och doktorand och egentligen är den bara början på en brokig pedagogisk resa med fokus på demokrati, hållbar utveckling, spännande möten och kreativt kaos. Med stundtals poetiskt språk och en mängd fotografier förmedlar Nina Odegard sin kärlek till återbruksmaterialen och de kreativa processer som skapas mellan barnen.

Inledning
Välkommen in
Same shit – new wrapping
Forskning om material och återbruksmaterial
Kreativitet och kreativ kraft
Läsarhandledning

Kapitel 1: Miljömedvetenhet – återbruk som hållbar utveckling
Framtidsoptimism – demokrati
Förhållandet natur och människa: Olika uttryck
Förhållandet natur och människa: Filosofiska och etiska ingångar

Kapitel 2: Kraftfull inspiration – pedagogik och konstnärliga uttryck
Inspiration från Reggio Emilia
Vad kan det finnas för kreativa möjligheter i återbruksmaterial?
Inspirerande återbruksprojekt
Keep on shining
Rangoliprojektet och utveckling av Mönstermonstret
Barnen och Mönstermonstret
Konstnärlig inspiration
Självbiografi av Sidsel Palmstrøm: Ready-mades
Självbiografi av Guro Dale: Recycling

Kapitel 3: Bokens teoretiska ingångar – möjligheter till kreativt tänkande
Poststruktualistisk inspiration: Inbjudan att tänka på nya sätt
Teori/tänkande och praktik/handling
Förståelser av rum, material och materialitet

Kapitel 4: Återbruksmaterial som likvärdiga/icke-diskriminerande material – kropp och kön
Barns kroppsliga möten med återbruksmaterialen
Kropp, kön och könade material

Kapitel 5: Barns överskridande användning av material – kreativa krafter
Inom eller bortom ramar och struktur: Måste vi välja?
Kaos som kreativ kraft: Möjligheter i det oförutsedda
Förväntningens förföriska kraft: Diskursers viskande invitationer
Material som motsätter sig definitioner: Återbruksinstallationer och heterotopi

Kapitel 6: Pedagogiska samband
Ett välkommet uttryck
Rum, möbler och inredning som auktoritetsmarkörer
Återbruksmaterial i förskolans många rum
Rum för undrande, etik och demokrati

Kapitel 7: Det oändliga materialet
Konstruktions- och byggmaterial
Teknik, utforskande och kreativ utsmyckning
Metall
Papper
Sten, skärvor, glas
Mjuka material
Naturmaterial

Kapitel 8: En glimt i en förskolans förändringsprocess
Organisationen
På väg mot en pedagogisk plattform: Allas lika värde och delaktighet
Dokumentationer och produktion av pedagogiska dokumentationer
Projektarbete som arbetsmetod

Kapitel 9: Källsortering i förskolan
Matavfall
Papper
Plast
Sortering vid köksbänken
Insamling av spill- och restmaterial

Kapitel 10: Pedagogiska konsekvenser
Pedagogiska konsekvenser för miljötänkande i förskolan

Din bok har lagts till i varukorgen