När förskolebarnen själva får välja innehåll och leda varandra lyfter lärandet till en ny nivå. Genom ledarskapet i Barnens egna teman får varje barn stå i centrum. De blir synliga för varandra och deras självförtroende växer, något som kan vara avgörande för hela deras utveckling. I denna rika mångfald ryms allas intressen – från arabisk dans och fotboll till marsvin och sopbilar – samtidigt som läroplanens mål uppfylls på ett naturligt sätt. Dela de magiska ögonblicken som uppstår i Barnens egna teman och inspireras av det noggrant utprovade arbetssättet.

Elisabeth Wiersma Larsson är förskollärare på Bikupans förskola i Sollentuna utanför Stockholm. År 2017 fick hon Ulla-Britta Bruuns stipendium för att sprida arbetssättet som ett gott exempel. Arbetet med Barnens egna teman har pågått i många år, med hittills över 200 genomförda teman.

Innehåll

Förord
Isaks springtema

Barnens egna teman – en introduktion
Temaarbetet i korthet
Lärande i Barnens egna teman
Varför Barnens egna teman?

Höstterminen – grunden läggs
Kickoff-tema
Tema jaget
Tema familjen
Kompistema
Leken – hjärtat i verksamheten
Föräldrars delaktighet
En lyckad hösttermin

Vårterminen – dags för Barnens egna teman
Välja tema
Planering av innehåll och förberedelser
Dag 1 – Genomförande
Dag 2 – Temat fördjupas
Reflektion och utvärdering med barnen
Reflektion och utvärdering i arbetslaget
Väggdokumentation och fortsatt lärande
Föräldrarnas roll
Hur vet man att det har varit ett lyckat tema?

Läroplanen och Barnens egna teman
Omsorg
Undervisning
Lärande
Kunskap och fantasi
Utveckling
Läroplansområdena i Barnens egna teman
Vidare till förskoleklass

Systematiskt kvalitetsarbete och Barnens egna teman
Vad är kvalitet?
Pedagogisk dokumentation – både verktyg och arbetssätt
Lotusdiagram som stöd
Bikupans systematiska kvalitetsarbete
SKA i Barnens egna teman
Lailas danstema
Alexis fordonstema
Föräldrarnas utvärdering

De tre pedagogerna i Barnens egna teman
Barnen som den första pedagogen
Pedagogerna som den andra pedagogen
Miljön som den tredje pedagogen
Att fånga ögonblicket

Exempel på teman
Lucias marsvinstema
Theodors fisktema
Livias gymnastiktema
Grims skoj- och bustema
Några fler exempel på Barnens egna teman

Litteratur

Din bok har lagts till i varukorgen