Förskoleklassens rikskonferens 2018

Vår ställning stärks – nu stärker vi vår undervisning
Nyfikna, vetgiriga sexåringar som är redo att ta sig an nya utmaningar – det är vad du som lärare i förskoleklassen möter. Men vilken undervisning möter eleverna? Det kommer vi diskutera på årets viktigaste konferens för lärare och skolledare i förskoleklass.

Nu blir förskoleklassen obligatorisk och stärker sin ställning i utbildningssystemet. Det utmanar oss att utveckla vår didaktiska skicklighet och skapa bättre förutsättningar för lärande. Under konferensen undersöker vi hur vi skapar en lärmiljö som stärker elevernas förståelse och möter dem i deras lust att lära. Lyssna till lärare och akademiker som delar med sig av sin expertis och erfarenhet av vad som ger resultat.

Välkommen till en konferens som med praktiken i fokus vill vara med och utveckla undervisningen i förskoleklass. Vi samlas nyfikna och skiljs åt tankade med nya arbetssätt.

Målgrupp

Lärare och skolledare i förskoleklass

Innehåll

08.15 Registrering
Kaffe/te med smörgås.
09.00 Välkommen
Moderator Josefine Rejler hälsar oss välkomna till konferensen. Vi tar en snabbtitt på våra individuella nulägen och vad vi känner för att förskoleklassen blir obligatorisk.
09.15 Nu är vi obligatoriska – vad innebär det just nu och för framtiden?
Per Dahlbeck, skol- och förskoleutvecklare
Förskoleklassen är obligatorisk och det får konsekvenser för vår identitet, vårt sammanhang och vår unika lärmiljö. Vi befinner oss i ett spännande sammanhang, mitt i skärningspunkten mellan olika kunskapstraditioner. I skarven mellan förskola och skola måste vi hitta och sätta ord på vår egen identitet för att fullt ut se potentialen i och förstå vårt uppdrag. Per Dahlbeck svingar sig i sin föreläsning mellan idéer om vad förskoleklassen skulle kunna vara och vårt uppdrag i praktiken. Utgångspunkten, och en stark motor för Per, är synen på lärandet som något komplext som kan ge oss kraft i arbetet med eleverna.

 • Vad behöver vi för att kunna utforma en kvalitativ förskoleklassverksamhet?
 • Så sätter vi ord på vår identitet och det som är just förskoleklassens kärna
 • Så kan de 17 globala målen och centrala förmågor vara bron vi behöver mellan förskola och skola
10.15 Digitala verktyg på ett enkelt och roligt sätt
Marie Eneqvist och Annika Faxander, grundare av IT-klubben och Matteklubben
Skolans digitalisering väcker olika känslor i oss. Vissa jublar, andra tyngs av utmaningen. IT-klubbens mål är att öka de yngre elevernas, men också lärarnas, digitala kompetens på ett lekfullt sätt. Alla behöver få känna att IT och digitala verktyg är kreativt, användbart och kul! Under föreläsningen får vi ta del av exempel på hur vi kan genomföra tipspromenad med QR-koder, enkla programmeringsövningar, digitalt berättande och mycket mer.

 • Det behöver inte vara så svårt!
 • Det här behöver vi för att att sätta igång
 • Så väver vi in de digitala verktygen på ett naturligt sätt i vår undervisning
11.30 Lunch
12.30 Hur kan vi undervisa så att alla barn knäcker koden till att läsa och skriva?
Camilla Valfridsson, förstelärare och fortbildare för Lärarfortbildning
Alla språkliga ledtrådar finns i det talade språket. Det gör skriften klurig att förstå. Står det banan som går att äta, eller banan som går att köra på? Vi behöver alltså ha koll på både klang och betoning! Genom lek lär vi eleverna att få känslan för språkets rytm, betoning och klang som underlättar den skriftspråkliga utvecklingen, det vill säga översättningen mellan tal och skrift. Under det här passet får du ta del av den senaste forskningen och du får låta, klappa, stampa. Camilla Valfridsson låter oss lära genom att testa tillsammans och delar med sig av  praktiska övningar och språklekar som du kan använda dig av i din barngrupp. 

 • Så kan vi utveckla elevernas språkliga medvetenhet
 • Vilka färdigheter ska vi sträva efter för att ska ge våra barn en god grund för åk 1?
 • Teori och praktik i en spännande blandning
13.20 Så skapar vi bättre förutsättningar för lärande med formativ undervisning
Åsa Hirsh, lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet och Jönköping University
Vilket lärande sker i ditt klassrum? När du svarar på den frågan, hur vet du att du har rätt? Det formativa förhållningssättet hjälper oss att utforska och forma undervisningen utifrån elevers lärande och upplevelse i klassrummet. Varje dag rör du dig i skärningspunkten mellan läroplanens intentioner, undervisningen du genomför och bedömning. Den formativa undervisningen stöttar oss att vara nyfikna och analyserande lärare som utgår från de elever vi har här och nu för att ge dem optimala möjligheter att lära. Vad betyder det för vår undervisningspraktik? 

 • Centrala strategier för att forma och utveckla elevers lärande
 • Centrala strategier är för att forma och utveckla lärares undervisning
 • Så utvecklar vi vår undervisning kollegialt
 • Tillsammans åstadkommer vi beprövad erfarenhet
14.15 Paus
Kaffe/te och kaka.
14.45 Mindset, grit och hjärnans krav – när lärare bygger broar från motivationsforskning och neurovetenskap till pedagogiken
Camilla Valfridsson, förstelärare och fortbildare för Lärarfortbildning
Om vi inte lyckas få de yngsta barnen att känna att skolan är meningsfull, hur blir då resten av deras skolgång? Vi kan hämta praktiskt stöd i neurovetenskapen där vi kan lära oss hur vi hjälper eleverna att känna lust för lärande genom att se hur hjärnan engagerar sig i olika uppgifter. Vi kan, med ganska enkla medel, frikoppla hormoner som hjälper dem att lära. Vi kan också hämta stöd i motivationsforskningen som visar hur viktigt det är att vi hjälper eleverna till ett dynamiskt mindset, dvs en känsla av att de kan lära sig allt, även det som är svårt. Även lärarens eget mindset är av stor betydelse eftersom det påverkar hur eleven ser på sig själv.

 • Varför är det så viktigt med ett dynamiskt mindset?
 • Vad gör hormonerna med oss när vi ska lära?
 • Vilken påverkan har lärarens eget mindset?
15.35 Hur gör vi matematiken spännande, relevant och utvecklande med hjälp av Singaporemodellen?
Josefine Rejler, förstelärare i matematik och Pia Agardh, grundare av Admera Education
Redan i matematikundervisningen i förskoleklass kan känslan av misslyckande smyga sig in och den riskerar att följa med eleverna under hela deras skoltid. Därför måste vi undervisa så att eleverna upplever matematikundervisningen spännande och rolig, som något de verkligen kan förstå. Singaporemodellen är ett sätt att undervisa i matematik som betonar ett undersökande och elevaktivt arbetssätt där alla elever ges möjlighet att förstå och lära sig matematik. Modellen är forskningsbaserad och väl etablerad i många länder, men ännu relativt ny i Sverige. Föreläsningen inspirerar och lär dig hur du kan stärka de yngsta elevernas förståelse för matematiska begrepp och väcka deras lust att lära mer.

 • Få med dig förhållningssätt och en lektionsstruktur som hjälper eleven till ett långsiktigt lärande
 • Utveckla de matematiska förmågorna naturligt och systematiskt
 • Så får vi en bra kombination av görande och lärande
 • Stärk elevernas matematiska tänkande
16.45 Avslutning
Moderator sammanfattar genom att staka ut färdriktningen för oss som undervisar i förskoleklass.

Föreläsare

Läs mer om våra föreläsare genom att klicka på respektive foto.

Per Dahlbeck
Skol- och förskoleutvecklare
Marie Eneqvist
Grundare av IT-klubben och Matteklubben
Annika Faxander
Grundare av IT-klubben och Matteklubben
Camilla Valfridsson
Förstelärare och fortbildare för Lärarfortbildning AB
Åsa Hirsh
Lektor i pedagogik
Josefine Rejler
Förstelärare i matematik och fortbildare för Lärarfortbildning AB
Pia Agardh
Grundare av Admera Education

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Programansvarig

Cecilia Blanckert

Välj konferensort!

Göteborg, 16 november 2018
9.00-16.30 | 2 950 kr ex moms
BOKA
Malmö, 23 november 2018
9.00-16.30 | 2 950 kr ex moms
BOKA
Konferens för hela arbetslaget
Gå fyra så bjuder vi rektor

Läs mer om erbjudandet

Konferensen görs i samarbete med:

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc