Förskoleklassens undervisning och uppdrag

Skolstart på vetenskaplig grund

NYHET!

Lär dig att:

  • kombinera ämnesundervisning med barnperspektiv och lek
  • utforma undervisning som stärker elevernas lärandeidentitet och aktörskap
  • skapa goda övergångar och progression i elevernas lärande
  • främja likvärdighet för eleverna

Skolstart på vetenskaplig grund

Förändringens vindar blåser kring förskoleklassen. Hur hittar vi balansen i allt det nya? Vad ska vi ha i fokus för att undervisningen både ska hålla hög kvalitet och främja likvärdighet?  Fortbildningen utgår från den forskningsöversikt Helena Ackesjö och Sven Persson lämnade till utredningen om tio årig grundskola. Vi undersöker vad som beskrivs som viktiga byggstenar i utbildning av sexåringar och vi tittar på hur det kan omsättas i våra verksamheter.

Under kursen undersöker vi följande frågor...
Kan även bokas som uppdragsfortbildning

En utvidgad undervisningsrepertoar

Undervisning av sexåringar ska kombinera förskolans och grundskolans arbetssätt och pedagogik. Så lyder även förslaget inför tioårig grundskola. Det kan låta enkelt, men i praktiken är det komplext och som lärare behöver du ha en bred undervisningsrepertoar. Undervisningen behöver utgå från tanken att eleverna lär genom aktiva handlingar, utforskande och lek - samtidigt som deras tidiga utveckling av litteracitet och matematiska kunnande tas tillvara. Under kursen får du lära dig hur en sådan undervisning kan utformas.

Så stöttar du elevernas lärandeerfarenheter

Lärande handlar inte bara om att inhämta kunskap, utan behöver innefatta både kognitiva, sociala, fysiska och emotionella dimensioner. Inställningen till sig själv och till den egna förmågan att lära kan vara avgörande för att lyckas i skolan och livet. Ett av skolans allra viktigaste uppdrag blir därför att utveckla och stärka elevernas tilltro till att ”jag kan”. I förskoleklass kan vi stötta elevernas inställning både genom hur vi undervisar och i samband med övergångar. Här får du lära dig mer om hur du som lärare kan skapa ett klimat som stödjer alla dimensioner av lärande och du får exempel på hur du kan stötta elevernas lärandeidentitet.

Hur skapar du progression i undervisningen?

Forskare är eniga om att förskolan har stor betydelse för elevers utveckling och lärande. För att dina elever ska kunna fortsätta att dra nytta av tiden i förskolan behöver din undervisning bygga vidare på allt det som de redan vet och kan. Genom ett övergångsarbete av hög kvalitet kommer dina elever att kunna rikta mer av sin energi till att utvecklas och lära. Så vad behövs för att dina elevers olika styrkor, kompetenser och erfarenheter ska kunna tas tillvara? Vi ringar in hur du och din skola kan skapa goda övergångar och hur ni på olika sätt kan bidra till att stärka de pedagogiska kopplingarna till förskolan, men också hur du förbereder eleverna och skapar en god övergång till åk 1.

Kartlägga för en bättre likvärdighet

Kartläggningen är ett viktigt verktyg när du ska forma en undervisning som svarar på elevernas behov. Det kan låta enkelt och självklart. Men hur genomför du kartläggning utan att den tar orimligt mycket tid från den undervisning som är unik för förskoleklassen? Hur kan det vi får syn på i kartläggningen bidra till en mer likvärdig undervisning? Och vad är det mer vi behöver vara nyfikna på för att kunna forma en undervisning som ger eleverna rika möjligheter att utvecklas och lära. Under kursen pratar vi om kartläggningsarbetet i relation till annat som också är av stort värde för eleverna inför deras fortsatta utbildning och inför livet.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger dig en teoretisk inblick varvat med dialog, övning och reflektion. Dessutom får du flera verksamhetsnära förslag, verktyg och praktiska tips som du själv kan använda direkt efter fortbildningen.

Målgrupp

Lärare i förskoleklass, skolledare

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att du ska kunna använda dina nya kunskaper redan dagen efter kursen och att det du lär dig kommer att göra skillnad för din undervisning och dina elever.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Projektledare/kursadministratör

Anna Ljungdahl

Din bok har lagts till i varukorgen

Rektor går gratis

Ta med din rektor på kursen!

Visst är lättare att åstadkomma förändring efter en kurs om man är flera som går tillsammans? Just nu bjuder vi din rektor på kursplatsen om hen går i sällskap med minst en betalande deltagare på denna kurs. Använd koden: "rektor gratis" vid anmälan. 

Fler kurser för lärare som undervisar i förskoleklass >>

Nöjd! Det gick ju riktigt bra att gå digital kurs också.
Kan även bokas som uppdrag, dvs internutbildning där kursledaren kommer till er

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig >>

 

 

Boktips från Lärarförlaget

Två böcker fulla av tips och energi för din undervisning i förskoleklass är Bokstavstema i förskoleklass av Jessica Ekberg & Monika Lång samt Lärande lek i förskoleklass av Annika Andréasson & Birgit Allard. Titta in på Lärarförlagets webbplats och läs mer.


Alla deltagare på Förskoleklassens uppdrag får en egen läroplan i specialutgåva.